of 59147 LinkedIn

Van Rijn scherp op besteding zorggeld

De middelen die de gemeenten krijgen uit het gemeentefonds – dus ook voor het sociaal domein – zijn volgens Van Rijn binnen de kaders van betreffende wetten vrij besteedbaar. ‘De gemeente mag dus, binnen de kaders van de wet, zelf beslissen hoe ze deze middelen wil gebruiken. Wel is er een bestuurlijke afspraak dat gemeenten en het rijk het gezamenlijk belang delen dat de middelen besteed worden in het sociaal domein. Bovenal is hierbij van belang dat gemeenten hun wettelijke verantwoordelijkheden vervullen en dat de beoogde doelen van de wetten worden behaald’, aldus Van Rijn.

Staatssecretaris Van Rijn heeft er niet per definitie problemen mee dat gemeenten een deel van het zorggeld in de algemene pot stoppen. Wel wil hij nauwlettend zicht houden op de uiteindelijke besteding.

Dat schrijft de PvdA-bewindsman aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in reactie op een enquête van Binnenlands Bestuur en de NOS. Van de 217 gemeenten die daaraan meededen, bleken 35 het overschot niet apart te zetten voor zorg in de toekomst.

Vrij besteedbaar
De middelen die de gemeenten krijgen uit het gemeentefonds – dus ook voor het sociaal domein – zijn volgens Van Rijn binnen de kaders van betreffende wetten vrij besteedbaar. ‘De gemeente mag dus, binnen de kaders van de wet, zelf beslissen hoe ze deze middelen wil gebruiken. Wel is er een bestuurlijke afspraak dat gemeenten en het rijk het gezamenlijk belang delen dat de middelen besteed worden in het sociaal domein. Bovenal is hierbij van belang dat gemeenten hun wettelijke verantwoordelijkheden vervullen en dat de beoogde doelen van de wetten worden behaald’, aldus Van Rijn.

Nader onderzoek overschot
Samen met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken onderzoekt hij de definitieve realisatiecijfers op het gemeentelijk sociaal domein. Daaruit bleek dat gemeenten in 2015 1,2 miljard euro overhielden op de deelvelden Wmo en jeugdzorg. Het gezamenlijk onderzoek dient om de cijfers beter te kunnen duiden en mogelijke verklaringen in beeld te krijgen. Vooruitlopend op de resultaten van dat onderzoek wil hij nog geen verregaande conclusies trekken over de keuzes die gemeenten ten aanzien van de beschikbare middelen hebben gemaakt.

Gegronde redenen
‘Er kunnen gegronde redenen zijn dat gemeenten een deel van de beschikbare middelen in de algemene reserves stoppen. Zo zijn er bijvoorbeeld gemeenten bekend die vooruitlopend op de decentralisaties reeds een reserve sociaal domein hadden opgebouwd. Daarnaast is niet uitgesloten dat middelen uit de algemene reserve alsnog aan het sociaal domein worden besteed’, aldus Van Rijn. ‘Ik vind het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de bestedingen van gemeenten en de bijbehorende context. Het deels toedelen van de gemeentelijke overschotten aan de algemene reserves zal ik ook betrekken bij bovengenoemd onderzoek.’

Van Rijn verwacht dat het onderzoek op zijn vroegst in februari 2017 gereed is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W.F.Willems (pensioen) op
In 2004 schreef ik een brief -in afschrift aan het CVZ-en deze eindigde als volgt : De Engelsen hebben voor dit alles(PGB,AWBZ etc.) een mooie uitdrukking "The lunatics haven taken over the asylum"" Wij zijn blind geweest voor het mechanisme wat daar al bekend was na de invoering van de NHS(1948) Zodra iets kollektief is, zijn burgers zich niet bewust van de kosten. Dit had dus allemaal veel eerder gekund.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Hopelijk worden hij en zijn ministerie ook eens wat scherper als het gaat om de kosten voor de uitvoering van de Wet Langdurige Zieken (WLZ) versus de premie voor de ziektekostenverzekering. De premies daarvan worden namelijk (bewust?) extra duur gemaakt doordat langdurige zieken gebruikmaken van voorzieningen die feitelijk onder de WLZ thuis horen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is natuurlijk te gek voor woorden dat - door het stellen van onvoldoende duidelijke randvoorwaarden richting gemeenten en administratieve blunders en onduidelijkheden- sommige gemeenten veel te veel financiele middelen kunnen oppotten. Geld dat feitelijk op Rijksniveau thuis hoort en beter daar kan worden besteed.
Door Ria Huisman (Directeur) op
In onze gemeente Leusden is er 1,8 miljoen euro niet besteedt waar het besteed had moeten worden.
Schandalig we beknibbelen op de thuiszorg stellen aanbestedingen uit tot april 2017.
Zorgaanbieders maar in de onzekerheid laten zo ook al hun medewerkers lijkt wel flex te worden wanneer gaan we weer naar vast?