of 59130 LinkedIn

Van Rijn moet budget jeugdhulp onder loep nemen

De SP wil opheldering van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de tekorten op de jeugdzorgbudgetten. Nine Kooiman (SP) wil onder meer weten of de staatssecretaris bereid is alsnog met gemeenten te gaan praten over het budget.

De SP wil opheldering van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) over de tekorten op de gemeentelijke jeugdzorgbudgetten. Nine Kooiman (SP) wil onder meer weten of de staatssecretaris bereid is alsnog met gemeenten te gaan praten over het budget.

Tekort

Eerder had Van Rijn gezegd, na berichten over het totale overschot van 1,2 miljard op de Wmo en jeugd over 2015, dat dit ‘in ieder geval een totaal ander licht werpt op de signalen van gemeenten die denken dat ze tekort komen op de Wmo en jeugd. Daarmee voeren we voortaan een ander gesprek.’ Dit en waarschijnlijk ook volgend jaar stevent een meerderheid van de gemeenten af op een tekort op de jeugdhulp, zo blijkt uit recent onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS. ‘Bent u, in het licht van deze berichtgeving, nog steeds van mening dat uw uitspraak “we niet meer (moeten) praten over de vraag of er geld tekort is” gerechtvaardigd is?’, aldus Kooiman in Kamervragen.


Hogere instroom

Ze wil verder van Van Rijn weten hoe het komt dat er een fors hogere instroom in de jeugdhulp is. De stijgende zorgvraag wordt door gemeenten - naast uitgestelde zorg, de korting op het rijksbudget en het nieuwe verdeelmodel - als voornaamste oorzaak van de (dreigende) tekorten genoemd. Als hij dat niet paraat heeft, moet dat worden onderzocht, vindt het SP-Kamerlid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marjon Breed (sr. adviseur) op
Laten we niet te snel de conclusie trekken dat er meer budget moet komen of dat de veiligheid van jongeren in gevaar is. Ik herhaal mijn reactie op een ander artikel op BB: Er wordt door huisartsen en specialisten vaak veel te snel doorverwezen naar dure vormen van ondersteuning en zorg. Daar zou meer stevig de regie op moeten worden gevoerd. Gemeenten kunnen hier invloed op uitoefenen door een (klein) deel van het budget uit de gespecialiseerde Jeugdzorg over te hevelen naar het sociaal team. Dit team werkt integraal en kan met een stevige casusregie, aansluitend bij de leefwereld van inwoners, mensen sneller en efficiënter helpen dan in een traject met indicaties en diagnoses. Als het team voldoende capaciteit en expertise in huis heeft weet ze wanneer het nodig is om op te schalen. Zie ook het artikel van mijn collega Albert Veuger: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennisp …
Door Jan Langelaar (onderzoeker/adviseur gemeentefinancien) op
Ook bij de gevolgen van de overgang van Awbz taken naar de Wmo riepen gemeenten dat ze tekort kwamen. Twee jaar daarna bleek dat er minder was uitgegeven. De kans is groot dat het bij de Jeugdzorg hetzelfde gaat gebeuren. Kernprobleem is dat de hybride financiering van het gehele sociaal domein voor velen niet te volgen is. De werking van het verdeelmodel maakt hiervan onderdeel uit.