of 64231 LinkedIn

Van Rijn moet bij Kamer op matje komen

Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) moet niet alleen luisteren naar de noden en zorgen van gemeenten, maar overgaan tot concrete actie. Dat stellen CDA, D66 en SP in reactie op de enquête onder gemeenteambtenaren en –bestuurders van Binnenlands Bestuur naar de drie decentralisaties. Het politieke geduld raakt op.

Het geduld in de politiek raakt op. Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) moet niet alleen luisteren naar de noden en zorgen van gemeenten, maar overgaan tot concrete actie. Dat stellen CDA, D66 en SP in reactie op de enquête onder gemeenteambtenaren en –bestuurders van Binnenlands Bestuur naar de drie decentralisaties.

Kamervagen

Het CDA gaat het vragenuurtje benutten om Van Rijn aan de tand te voelen over de zorgelijke geluiden die uit gemeenteland komen. D66 en SP gaan dat volgende week woensdag doen, tijdens het algemeen overleg (ao) met de staatssecretaris over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Uit een enquête van Binnenlands Bestuur en het NCRV-programma Altijd Wat blijkt dat ambtenaren vrezen dat de decentralisaties tot grote problemen zullen leiden. De grootste zorgen liggen bij de jeugdzorg en de Wmo. Er is te weinig budget, te weinig personeel, de zorg voor burgers zal er na 1 januari niet beter op worden en de overgang van taken zal een chaos worden of op zijn minst stroef verlopen, stellen de ambtenaren.


Garantstelling

‘Het wordt tijd dat de staatssecretaris ziet hoe het mis aan het gaan is. Hij moet zijn systeemverantwoordelijkheid nu daadwerkelijk gaan invullen’, stelt Mona Keijzer (CDA). ‘Van Rijn moet handelen, en dat doet hij niet. Gemeenten sluiten geen contracten omdat ze onzeker zijn over budgetten en hoeveelheid cliënten.’ Keijzer vindt onder meer dat Van Rijn financieel garant moet staan voor gemeenten die, buiten hun schuld om, in problemen komen door zorggarantie te bieden aan bestaande cliënten. ‘Dat zal gemeenten comfort bieden, zorginstellingen weten dan waar ze in ieder geval op kunnen rekenen en bestaande cliënten zijn verzekerd van zorg.’


Erkenning

‘Er moet nu echt wat gebeuren’, stelt ook D66-Kamerlid Vera Bergkamp. ‘Het begint met de erkenning dat er problemen zijn. Dat besef lijkt nu een beetje bij Van Rijn door te dringen, maar er moet vervolgens ook een oplossing voor de geconstateerde problemen komen.’ Het irriteert haar bovendien dat gemeentekoepel VNG niet lijkt te willen inzien dat er in gemeenteland grote zorgen en problemen zijn bij de voorbereidingen op de drie decentralisaties. ‘De VNG moet niet alleen zeggen “het komt wel goed”. Ambtenaren uitten niet voor niets hun zorgen. De VNG moet aangeven welke problemen er zijn, aangeven hoe die kunnen worden opgelost en op welke termijn.’


Sirene

SP-Kamerlid Tjitske Siderius noemt het ‘echt ongekend’ en een ‘teken aan de wand’ dat ambtenaren, loyaal als ze zijn, op deze manier hun zorgen naar buiten brengen. ‘Meer dan een kwart van de ambtenaren en bestuurders verwacht een stroeve overgang en één op de vijf ambtenaren en bestuurders verwacht chaos. Dit is een sirene die afgaat.’


Temporiseren

De chaos die veel ambtenaren vrezen ‘is iets waar we als SP altijd al voor hebben gewaarschuwd. Drie grote decentralisaties in een klap doorvoeren is vragen om ongelukken’, aldus Siderius. In het ao met Van Rijn volgende week zal de SP met een voorstel komen om de bezuinigingen op onder meer de huishoudelijke hulp en de dagbesteding over meerdere jaren heen uit te smeren. ‘Gemeenten hebben dan iets meer tijd om alles goed te regelen, de zorg voor kwetsbare burgers en het behoud van werkgelegenheid blijft gegarandeerd.’

 

Lees meer over het onderzoek in Binnenlands Bestuur nr. 19 van deze week. Op NPO 2 besteedt Altijd Wat vanavond (dinsdag 30 september) om 20.29 uur aandacht aan het onderzoek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door S.Taal op
Maar wat is ie goed van Rijn' ! Hij is zelfs beter dan Pinokkio. Alleen Bassie snapt 't niet. Die heeft het over die linkse.
Bassie, het beleid dat deze Pinokkio uitvoert is RECHTS beleid. Bezuinigingsbeleid vanwege een crisis die veroorzaakt is door rechts beleid waardoor jij op je blaartjes moet zitten..
Door Kijk (in de toekomst) op
@Marchand: Dit eindigt in de val van het kabinet Rutte 2 in maart 2015 (PS-verkiezingen).
Door Marchand op
Grootste knelpunt is ontstaan door het niet strak krijgen van de cijfers (volumes). Door VWS is dit facet niet meegenomen in de voorbereiding en te naief benaderd. Wel was men in staat om overhevelingsbudgetten te benoemen, wat erg knap was dan (en resulteert in de puinhoop nu). Geeft meteen blijk van de enorme chaos die men gecreerd heeft door de versnippering in honderden zorgcomponenten en daarbij horende aparte administratiekantoren. Is dus een 'resultaat van eigen optreden' met dat verschil dat de probleemeigenaar op het scheiden van de markt even veranderd is (van landelijk naar lokaal). Mag je blij mee zijn als gemeente......... Nog even niet gesproken over de volstrekt onbeheersbare en oncontroleerbare open einde constructies rond PGB met wel de landelijke eis dat dit niet voor 1-1-2015 op inhoud getoetst (met consequenties) mag worden. Goede PGB-lobby maar tevens desastreus nu.
Benieuwd waar dit eindigt........
Door Evert op
Een degelijke betrouwbare overheid hoort voor zijn ouderen, zieken en gehandicapten te zorgen. Nog even en ze gaan de gaskamer in. Wat een wanbeleid.
Door Bassie op
ik zal die domoor eens flink aan zijn oortjes trekken! Die linkse zitten altijd achter mijn centjes aan. Sinterklaas spelen met andermans geld en een ruïne achterlaten, daar zijn ze goed in.
Door Jos brok (Beleids Adviseur) op
Hoho, zegt dit nou ook niet heel veel over al die ambtenaren die gevraagd is even de handen uit de mouwen te steken!
Door Pierre op
Wat echt moedig zou zijn is toegeven dat VWS zelf niet in is geslaagd in control te komen en dat dus ook de toezegging aan doelgroepen, dat ze voor 2015 hun rechten houden, financieel voor gemeenten niet haalbaar is. En dus door het Rijk ingetrokken wordt.


Wat Van Rijn doet is quasi bezorgd de held spelen met de gerolde portemonnaie van een ander. In een politieke omgeving vindt men dat kennelijk normaal. Ik noem het gewoon stelen.

Ik krijg onderhand andere gedachten bij de betekenis van PvdA. Problemen voor de Anderen.
Door Pierre op
@ economisch onderzoeker:
Punt blijft dat Van Rijn en die rijksambtenaar die u zo geweldig vindt,hun eigen onvermogen maskeren door de eigen verantwoordelijkheid af te wentelen. Dat is geen moed, maar dat is laf. De wil om fors te gaan korten is wel moedig.
De NZA is ook een ballentent. Daarvoor is VWS ook verantwoordelijk. Maar die neemt ze niet. De DBC systematiek is bedacht door goedbedoelende klojo's. Heeft u zich wel eens verdiept in deze paarse krokodil? Knap als u het beter begrijpt dan de accountants. Die durven nauwelijks nog een goedkeurende verklaring te geven.

Ook klopt uw stelling over de duidelijkheid over de gemeentelijke budgetten niet. Lees eens een paar BZK-circulaires en zie de verschillen en ook het voortdurend uitstellen van defintieve bedragen. In de a.s. decembercirculaire kunnen er nog WMO-mutaties komen..in januari moet er gestart worden. Vindt u dat tijdig?
Door Anja (Zv) op
Ik kan mij herinneren dat er vele bezwaren waren tijdens de behandeling in de tweede en eerste kamer , maar dat mede dankzij CDA en VVD deze WMO ons door de strot is geduwd met 1 stem verschil omdat de SGP vertegenwoordiger ziek was of zo . Het zelfde staat nu te gebeuren met de WLZ die ons door de strot geduwd wordt ondanks alle bezwaren die er gemaakt zijn. Met dank aan o.a. CDA en VVD
Door @economisch onderzoeker zorgtransities op
@Pierre
De gemeenten en de instellingen weten al vier, bijna vijf jaar dat dit gaat gebeuren. Dat is toch tijd genoeg? Het kabinet kan niet begroten wat de zorg kost als het om bv jeugdzorg gaat, omdat jeugdzorg al jaren cijfers weigert te geven. Hoeveel druk er ook op de sector werd uitgeoefend.(zie de belevenissen van Robin Linschoten en de commissie financiering jeugdzorg, de transitie is onder meer daaruit voortgevloeid) Er bleek geen zorgvuldig beleid mogelijk, de sector eiste steeds weer dat er naar hun pijpen werd gedanst en anders lieten ze de wachtlijsten expres oplopen. Over de schutting gooien is niet zorgvuldig maar de analyse van dat dan de wal het schip maar moet keren omdat alles is geprobeerd, klopt wel.

@Hans De loftrompet gaat over de analyse van Van Rijn over de oorzaak van de problemen, ik meen dat toch wel onderbouwd uitgelegd te hebben maar sta open voor concrete vragen uiteraard. Uit onderzoek blijkt helaas overigens wel dat de misstanden structureel zijn.

@Bert Als iets geen ziekte is, is er geen behandeling van 'professionals' nodig.

Voor u allen zijn mogelijk de boeken van jeugdbeleiddeskundige Rene Clarijs interessant. Zie http://www.swpbook.com/auteurs/524