of 64707 LinkedIn

Van Rijn maant wethouders tot snelle actie huishoudelijke hulp

Gemeenten moeten alle inwoners direct van de benodigde hulp voorzien, als zij daar recht op hebben. Het gaat daarbij niet alleen om hulpbehoevenden die bezwaar hebben aangetekend, maar ook inwoners die dat niet hebben gedaan. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (Wmo, PvdA) in een brief aan alle wethouders, naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de huishoudelijke hulp.

Gemeenten moeten niet alleen zo snel mogelijk hun huishoudelijke hulpbeleid in lijn brengen met de Wmo 2015, maar ook, eventueel vooruitlopend op dat nieuwe beleid, alle inwoners direct van de benodigde hulp voorzien, als zij daar recht op hebben. Het gaat daarbij niet alleen om hulpbehoevenden die bezwaar hebben aangetekend, maar ook inwoners die dat niet hebben gedaan.

Strijdig met wet

Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (Wmo, PvdA) in een brief aan alle wethouders, naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de huishoudelijke hulp. Gemeenten die hun beleid moeten aanpassen, moeten ook aanvullende acties richting inwoners nemen ‘om deze (nieuwe of gewijzigde) voorzieningen aan uw burgers te kunnen bieden. Deze acties houden mijn inziens ook in dat u zult bezien hoe u tegemoet kunt komen aan inwoners die een afwijzing op hun aanvraag hebben ontvangen voor ondersteuning op basis van bestaand beleid dat strijdig is met de uitspraken van de CRvB, ook al hebben zij daartegen geen bezwaar gemaakt of beroep ingesteld. Uiteraard geldt deze oproep ook voor cliënten die zich momenteel nog in procedures bevinden.’


Rechter

Gemeenten moeten dit snel doen, benadrukt Van Rijn. Dit om te voorkomen dat ‘cliënten lang in onzekerheid blijven en zich genoodzaakt voelen hun recht te gaan halen bij de rechter’. Van Rijn gaat ‘op de voet volgen’ of gemeenten de handschoen snel en goed oppakken. Als gemeenten dit nalaten of te traag handelen, zal hij ze op de vingers tikken en in het ergste geval ingrijpen. Dit gebeurt in het kader van interbestuurlijk toezicht.


Tijd nodig

Uit een eerste inventarisatie door Binnenlands Bestuur bleek al dat een aantal gemeenten, vooruitlopend op nieuw beleid, de ‘oude’ rechten meteen heeft hersteld, zoals Hollands Kroon en Schagen. Amsterdam doet dat per 1 juli. Hulpbehoevenden die sinds 1 januari 2015 tevergeefs aanklopten bij Lisse, Noordwijkerhout en Hillegom krijgen alsnog hulp. Oosterhout en Utrecht, gemeenten met veel bezwaarschriften, lieten onlangs weten tijd nodig te hebben voor bestudering van de uitspraak en aanpassing van het beleid.


Raad eist onderzoek

Lelystad stelde vorige week dat geen beleidsaanpassing nodig is, maar de gemeenteraad is er niet gerust op. Bij de behandeling van de Kadernota maandagavond, is een motie van het CDA aangenomen, waarin het college wordt opgedragen de uitspraak van de hoogste rechter nog eens goed te bestuderen. Ook moeten de criteria voor een ‘schoon en leefbaar huis’ onafhankelijk worden vastgesteld. Dat gebeurt nu in Lelystad niet, stelt het CDA. ‘Om die reden kunnen we niet de conclusie delen van de gemeente dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor Lelystad’, aldus fractievoorzitter Wim Bussink.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Carmon op
Eerst een grote puinzooi maken van de zorg. Met dank ook aan VVD en PvdA. En dan de wethouders vragen om het op te ruimen. Wat een faalhaas is die Van Rijn. #zakhooi
Door René Beunders (voorzitter stichting 'Sociaal Hart Enschede') op
Wij van 'Sociaal Hart Enschede' zijn zeer verheugd over de brief van staatssecretaris van Rijn. De spelregels naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB zijn duidelijk. De gemeente Enschede heeft heel veel goed te maken met duizenden gedupeerde Wmo-cliënten. Wij zien de brief als een stok achter de deur voor rechtmatig Wmo-beleid. Passende huishoudelijk zorg conform de behoefte van de zorgcliënt in plaats van een ordinaire bezuinigingsactie van de gemeente.

Relevante Parlementaire Dossiers