of 65378 LinkedIn

Van Rijn maant senaat tot spoed behandeling Jeugdwet

In een brief aan de Eerste Kamer dringt staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) er bij de senaat op aan de Jeugdwet voor 19 maart te behandelen. Een van de argumenten is dat gemeenten een jaar voorbereidingstijd moeten krijgen tussen de afronding van de wetgeving en de inwerkingtreding daarvan.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) dringt er in een brief bij de Eerste Kamer op aan de Jeugdwet voor 19 maart te behandelen. Een van de argumenten is dat gemeenten een jaar voorbereidingstijd moeten krijgen tussen de afronding van de wetgeving en de inwerkingtreding daarvan.

Afspraak bestuursakkoord

Dit is afgesproken in het Bestuursakkoord 2011-2015 tussen rijk en de koepels van gemeenten (VNG) en provincie (IPO), schrijft Van Rijn aan de Eerste Kamer. ‘Voor een stelselwijziging van deze omvang is het van belang dat de betrokkenen tijdig kunnen beginnen met de implementatie.’ Zolang het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is, is het voor gemeenten niet mogelijk ‘om te starten met de daadwerkelijke implementatie’.

 

Snelle behandeling

Gemeenten moeten beleidsplannen en verordeningen vaststellen die van belang zijn voor de overeenkomsten die gesloten moeten worden met jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Daarnaast moeten bureaus jeugdzorg en jeugdhulpinstellingen voldoende tijd hebben om de personele formatie aan te passen. Ook provincies, zorgverzekeraars en –kantoren moeten zich tijdig kunnen voorbereiden op het al dan niet beëindigen van hun taken, beargumenteerd Van Rijn de noodzaak tot snelle behandeling door de senaat in zijn maandag verstuurde brief.

 

Tijdpad Wmo

Het is opmerkelijk dat Van Rijn rondom de Jeugdwet de senaat tot spoed maant, en met name de argumentatie die hij daarvoor gebruikt. Rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) houdt hij vast aan het tijdpad. Ook daarvoor staat de invoering gepland per 2015. De wet moet echter niet alleen door de Eerste Kamer, maar ook nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Een datum voor plenaire behandeling is nog niet vastgesteld.

 

Zorgen over haalbaarheid

Bij zowel de Raad van State, als de landelijke als lokale politiek leven zorgen over de haalbaarheid van de invoeringsdatum. Onder meer omdat kabinet en gemeenten het oneens zijn over de voorwaarden waaronder de Wmo op verantwoorde wijze door de lokale overheid kan worden uitgevoerd. In het gunstigste geval behandelt de Eerste Kamer de Wmo voor het zomerreces. Dan resten er nog hoogstens zes maanden voor de inwerkingtreding van deze wet.

 

11 februari

Behandeling van de Jeugdwet in de Eerste Kamer staat vooralsnog gepland voor 11 februari. De senatoren hebben nog veel vragen over deze decentralisatie, met mame over de overgang van de JeugdGGZ naar gemeenten.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door j doo op
Gezien de aanzwellende kritiek omtrent overheveling van jeugd-ggz naar gemeenten in kranten en media begrijp Martin wel. Het is niet van deze tijd om psychische en somatische klachten verschillend op te vatten en te financieren. Onbekwame ambtenaren die straks op de stoel van medici zitten en (met hand op de knip) moeten bepalen of zorg toegewezen dient te worden aan kwetsbare kinderen is ethisch onverkoopbaar. Toegang tot zorg is een recht welke volgens politici, wetenschappers, medici, professoren en bezorgde ouders in het geding komt bij overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. Als uw kind een been breekt klopt u zelf toch ook niet aan bij de gemeente? Schandalig!
Door Annemarie (Ervaringsdeskundige zorg) op
Waar heeft de Staatssecretaris zo'n haast, hier is heel veel zorgvuldigheid geboden! Het gaat om een groep zeer kwetsbare kinderen, zelfs huisartsen zullen door gemeente ter verantwoording worden gevraagd over het aantal doorverwijzingen naar de kinderpsychiater. De gemeenten op de stoel van de kinderpsychiater, dit gaat niet goed!

Niemand zou het in zijn hoofd halen om kinderen met epilepsie of diabetes langs het gemeenteloket te gaan, waarom deze groep kinderen wel? Hoe lang heeft een kinderpsychiater gestudeerd en hoeveel uur "cursus" krijgt de gemeenteambtenaar? Een belachelijk slecht idee!!!
Door robert (ambtenaar) op
19 maart 2014 plus één jaar is 19 maart 2015. Deze eenvoudige rekensom laat zien dat 1 januari 2015 het niet gaat worden. 1 juli 2015 dan?
Door R. Broeren (beleidsmedewerker) op
"Haastige spoed is zelden goed." Juist bij zulke grote en ingrijpende wijzigingen zou de zorgvuldigheid voorop moeten staan. Ratio boven emotio en vooral boekhouding.