of 63082 LinkedIn

UWV: arbeidsmarkt krimpt sterker dan eerder gedacht

Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid afneemt met 85.000 banen, waarmee het aantal vacatures een dieptepunt bereikt. Eerder werd uitgegaan van 7000 banen.
12 reacties

Uitkeringsinstantie UWV voorziet dat de arbeidsmarkt dit jaar veel sterker krimpt dan eerder gedacht. De werkgelegenheid neemt in 2013 naar verwachting af met 85.000 banen, waarmee het aantal vacatures een dieptepunt bereikt. Dat maakte de instantie dinsdag bekend.

Economie ongunstiger

In juni vorig jaar ging UWV nog uit van een afname van het aantal banen dit jaar met 7000. ,,De economie ontwikkelt zich ongunstiger dan vorig jaar werd voorspeld. De werkgelegenheid neemt daardoor sterker af dan verwacht'', aldus UWV. De arbeidsmarkt kromp vorig jaar naar schatting al met 51.000 banen.

Sector zorg en welzijn groeit 

De uitkeringsinstantie voorziet de sterkste teruggang in de industrie, de bouw en het openbaar bestuur. Alleen de sector zorg en welzijn laat met een plus van 15.000 (1 procent) enige groei van betekenis zien. Maar deze groei is aanzienlijk lager dan in de periode 1995-2012, toen de werkgelegenheid in de sector jaarlijks meer dan dubbel zoveel toenam. ,,Het beleid gericht op terugdringen van de zorgkosten leidt tot lagere werkgelegenheidsgroei'', stelt het uitkeringsorgaan.


10 duizend werklozen per maand
De instantie becijferde dat er in heel 2013 bijna 640.000 vacatures zullen ontstaan, het laagste niveau in zeker 16 jaar. In de periode voor de crisis kwamen er nog jaarlijks 1,1 miljoen vacatures bij. Het CBS kondigde eerder deze maand al aan dat de werkloosheid in Nederland in december verder is opgelopen tot 7,2 procent van de beroepsbevolking. Daarmee zaten er in totaal 571.000 mensen zonder werk. Per maand kwamen er vorig jaar gemiddeld 10.000 werklozen bij. De werkloosheid in ons land stijgt al 1,5 jaar vrijwel onafgebroken. UWV moest vorig jaar honderden mensen extra inzetten omdat ze de sterke groei van het aantal aanvragen voor WW-uitkeringen niet meer aankon.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Easymoney (Financiën) op
Eerst wilde ik in detail reageren op de opmerkingen, maar dan wordt het een zeer technisch antwoord. Dit spreekt meer tot de verbeelding, sociaal democratie in een leuk verhaal.
Een heel aardige professor vond het vervelend dat sommige studenten het niet haalden. Hij wilde graag dat iedereen slaagde, terwijl hij toch zou moeten weten, dat talenten/kwaliteiten van mensen nu eenmaal verschilen.
Als oplossing stelde hij voor om de hele klas een gemiddeld cijfer te geven. De klas vond het een goed idee, de goede studenten trokken dan het gemiddeld cijfer omhoog.
Bij de eerste test bleek dat het fantastisch begon.
Het gemiddelde cijfer was een acht. Toch waren de meningen over het succes van dit experiment nu al verdeeld.
Alle studenten die hoger scoorden, waren er toch niet zo over te spreken, maar vooral de studenten die een onvoldoende hadden waren zeer in hun nopjes.
Voor hen was dit het bewijs dat het experiment werkte. Bij de tweede test bleek de klas gemiddeld slechts op een mager zesje uit te komen.
Niemand haalde nog een tien. De bollebozen van de klas hadden namelijk ingezien dat al hun studiewerk toch niet beloond werd en besloten het rustiger aan te doen. (de befaamde sterke schouders!)
De studenten die al eerder een onvoldoende haalden, maar beloond werden met een acht, werkten niet harder dan de vorige keer. Ze behaalden echter wederom een voldoende omdat het klasgemiddelde een zes was.
Bij de derde test was het een dikke onvoldoende.
Slechts een vier en hoger, en beter werd het niet meer.
Er ontstonden enorme ruzies en eindelijk is heel de klas gezakt.
De moraal van het verhaal:
Socialisme legt misschien de lat voor iedereen gelijk maar de lat zelf komt onaanvaardbaar laag te liggen.
Mensen die hard werken en het beter doen dan anderen, worden er niet meer voor beloond maar zien hun inspanningen verdwijnen in de portefeuille van de underperformers.
Probleem is echter dat de groep die betaalt voor de rest, steeds kleiner wordt. Mensen die aan de kar trekken, keihard werken en vooruit willen in het leven, plukken nog amper de vruchten van hun inspanningen.
Het is dit soort socialisme dat altijd en overal aanwezig is. Zelfs Europa omarmt dit model compleet.
Het idee dat je andere landen/banken moet steunen, waar nagenoeg iedereen voor te vinden is, is niet meer dan het socialiseren van de schulden van anderen. Individuele landen maken schulden die vervolgens gedeeld worden door het collectief van Europa.
Denk je echt dat dit zal werken? Dat we op deze manier de discipline gaan tonen om de problemen te bedwingen? Laat me toch niet lachen.
Het helpen van failliete landen zal falen om dezelfde reden dat de studenten bij deze professor met een onvoldoende naar huis gingen.
Door Hans op
Tja kijk Easymoney uw houding is nou precies waar het fout is gegaan. We predikken al jaren het recht van de sterkste en de zegeningen van de vrije marktwerking, ook daar waar er helemaal geen sprake is van een markt. Ik zie oorlog niet als oplossing, maar de geschiedenis leerde dat als vele landen economisch in totaal uitzichtloze posities kwamen de geest uit de fles was en mensen dat dieren worden die elkaar de strot afbijten. Hoeveel mensen hebben nu compassie voor de Spanjaarden? 50% van de jeugd onder de 30 is werkloos. Omdat ze niet goed genoeg zijn? Nee omdat ze de pineut zijn. Alle economen van enige naam hebben boekenkasten volgeschreven waarin de schaduwkanten van een vrije economie worden geschetst. Alle mensen in Nederland die nu een goede baan of gezond bedrijf hebben kunnen denken ach ik ben zo slim en zo sterk, totdat ze de andere dag te horen krijgen dat het over en uit is of dat de klanten ineens weg blijven. Het is heel kortzichtig te denken met mij gaat alles goed en dat komt door mijn geweldige talenten. De huidige werkloosheidsgroei bestaat overwegend uit mensen die niets aan dit onheil konden doen en zeker niet de kneuzen. In Rotterdam konden ook ingenieurs hun biezen pakken ook als ze jaren lang prima werk afleverden. Als die mensen niets meer te makken hebben zullen hun slagers en bakkers dit daarna vlak merken. Dus ja er zal een negatieve spiraal worden versterkt en nee ik hoef niet meer naar een economieles want wat ik zeg staat in alle handboeken. Sommigen willen Keynes niet horen, maar hij behoort tot een van de allergrootsten in zijn vakgebied. Zijn gedachtegoed staat nog als een huis. Op deze manier gaan we elke maand vernemen dat het weer veel erger is geworden dan we hadden gedacht. Extreem bezuigen in een zeer zwakke en kwetsbare economie is kamikaze. Wat heb je nu aan mooie boekhoudcijfers als mensen niet meer te eten of geen enkel perspectief hebben? De staat leent nu tegen -0,012% m.a.w. men krijgt geld toe. De hoogte van de staatsschuld zegt niet zo veel. Je moet naar alle economische factoren kijken.
Door Edwin (werkloze gemeenteambtenaar na 34 jaar gewerkt te hebben) op
Spellingscontrole zou geen slecht idee zijn voordat een bericht hier geplaatst kan worden, maar dit even terzijde.
Dit jaar word ik 61 en ben sedert 1 juni 2008 zonder werk. Ik zou een boek kunnen schrijven over de vele soorten van afwijzingen bij een sollicitatie.
Dit bericht vertelt mij dus niets nieuws. De pensioenleeftijd wordt verhoogd, spijtig voor hen, die graag eerder hadden willen stoppen en helemaal voor hen (zoals ik), die, vanuit een betaald werkzaam leven, gewoon met pensioen hadden willen gaan.
Langer doorwerken betekent "een behoorlijke sta in de weg" voor de starters op de arbeidsmarkt.
Ik wil mijn betoog eindigen met een citaat van Ollie B. Bommel: "Tom Poes, verzin een list".
Door H. Werkendam (Hard Werkende & integer Ambtenaar) op
Met een naam als easymoney kan je een dergelijke reactie verwachten. Wellicht moet deze Makkelijkgeld eerst eens wat geld in een cursus begrijpelijk lezen investeren. Communisme nee, socialisme misschien. Maar ik begrijp uit de schrijverij dat Makkelijkgeld daar geen verschil tussen ziet.
Door Easymoney (Financiën) op
Als de onderstaande reacties het niveau is, van de gemiddelde werkende nederlander, begrijp ik wel waarom wij in een crisis zitten.
Niet te geloven, de een roept op tot oorlog, waar dus mensen gaan sterven, alsof dit een oplossing is.
Dan hebben wij nog ondernemers, die graag van de regelzucht afwillen, maar de overheid als nog in stand willen houden.
Dan hebben wij hier nog een paar ambtenaren, onderdeel van de overheid, die schelden ook, maar het probleem oplossen hoe maar.
Dan hebben wij er nog een, die het communisme terug wil hebben, als of er recht op werk bestaat, dat dachten de communisten namelijk ook.
Dan hebben er nog een, die denkt dat hij weet hoe de economie werkt. Beste vriend, dat weet jij dus echt niet. Ga terug naar school.
En de laatste wilt op kosten van de belastingbetaler gaan ondernemen.
Jullie stemmen vast en zeker op de traditionele partijen inclusief PVV. Dan hebben julllie toch de laatste 40 jaar niet goed opgelet. De huidige ellende hebben wij juist aan hun te verdanken.
De overheid is niet je redding of oplossing. Geld geven aan de overheid levert geen welvaart op, alleen maar regelgeving, een hoop valse beloften, recht praten wat krom is etc.
Economie is gewoon handel, een koper en verkoper van goederen en diensten. Een stabiele of een robuuste economie bestaat niet. Ik vraag mij af hoe een stabiele, robuuste inkoop eruit ziet. Er zijn slechts transacties tussen mensen, waarbij geld slechts het ruilmiddel is. Hoe beter een gevulde beurs, hoe meer mensen in hun behoefte kunnen voorzien. En ondernemers en bedrijven doen niets anders dan voorzien in die behoefte. En jullie ondervinden nu de gevolgen als je tracht, in te grijpen in dit handelssysteem. Een crisis is niets anders de kopers/verkopers een nieuwe balans trachten te vinden in de huidige omgeving. Een omgeving, waar ondernemers als uitbuiters worden gezien, een overheid die steeds meer middelen nodig heeft om aan alle beleidswensen te voorzien, te veel regelgeving, te veel overheidsschulden, verkeerde besluiten door consumenten. Tja, en dan gaat het mis.
Door Ria Huisman (directeur) op
Deze ontwikkeling is al jaren te verwachten en dus niets nieuws. Er komt gewoon meer vrije tijd voor de werkenden en dus zal het werk moeten worden verdeeld.
Ik pleit dan ook voor een 5-urige werkdag, dan kun je op 1 baan 2 werknemers zetten.
Degene die met de vut zijn gegaan hadden veel vrije tijd, wat echter niet was verteld was dat hun pensioenopbouw werd afgebroken.
Deze vutters moeten nu van armoede weereen baan zoeken om rond te komen.

Men vind wetjes uit maar naar de uitvoering wordtniet gekeken.
Wil je als WW-er een eigen bedrijf starten dan zou ik me toch eerst maar eens achter de oren krabben, de regeling is al aangepast per 1-1-2013, er wordt van je WW-uitkering maar liefst meteen 29% afgetrokken,
Dan hou je dus nog 41% over om van rond te komen.
Hier is vast over nagedacht.
Als er ondernemersgeest is verdwijnt deze weer in de fles.
Door Hannes Haganum (Overheidsdienaar) op
En dit kabinet van schraalhansen biedt ook geen hoop, juist nu er zich mogelijkheden aandienen om de crisis te verzachten. Het hele dogma van de 3 procentsnorm is het houvast van naar binnen gerichte politici en ambtenaren. Het moet juist gaan om ombuigingsdoelstellingen op langere termijn om daarmee de economie structureel robuuster te maken. Juist met de huidige, bijzonder lage rentestand is het heel aantrekkelijk om te investeren en te stimuleren, mits het maar doelgericht gebeurt. Als de overheid nu via participaties het investeren in woning- en buurtverbetering zou stimuleren, dan kun je in economisch betere tijden de huren verhogen. Zo werkt economie. Bij de aanleg van wegen moet je gaan kijken naar de revenuen. Investeren voor meer vrachtauto's op de weg is nonsens, investeren in glasvezelnetwerken is daarentegen investeren in je toekomst als land. Het ontbreekt echter aan inspiratie en ondernemerszin in Nederland. Zo kunnen gemeentes en provincies ook toewerken dat de gewenste organisatie die men in 2020 voor ogen heeft. Het scheelt ook dure en pijnlijke afslankingsoperaties. Het krimpen en vernieuwen langs een organische weg is uiteindelijk goedkoper en efficiënter.


Door H. Werkendam (ambtenaar) op
Terug naar het principe: de economie als hulpmiddel naar algeheel welzijn. Geld, voor mij part de euro, als gereedschap naar algeheel welzijn. Zowel economie als geld mogen geen doeol op zich zijn.Nuttige arbeid voor iedereen. Geen behoeften generen naar flutproducten alleen maar om geldsttroom richting bekende zakken op gang te brengen.
Door Jan (Ambtenaar) op
Het probleem is dat we altijd het braafste jongetje van de klas moeten zijn. We houden andere economieën op gang met geld dat we eigenlijk ook niet hebben. We halen arbeidskrachten hiernaartoe voor werk waar we zelf genoeg personeel voor hebben. Maar Europa wil het, dus doen we het zo. We hebben niets meer in te brengen in ons eigen land. De politieke kopstukken worden meer dan royaal betaald en hun volgende functie moet wel voorbereid worden dus daar hebben we minder dan niets van te verwachten. Die verkwanselen hun eigen moeder nog voor geldelijk gewin. Jammer is dat wanneer er een politicus is die er wat aan wil doen die door iedereen wordt weggehoond of belachelijk gemaakt. Ondertussen heeft hij wel gelijk. De uiteindelijke conclusie moet zijn dat we ons dit zelf aandoen. Kijk nog maar even naar de verkiezingsuitslag. Probeer er maar mee te leven.
Door Hans2 op
In de jaren 80 van de vorige eeuw had men de VUT uitgevonden om de werkloosheid te bestrijden.
Nu bestrijden we de werkloosheid door ouderen langer te laten werken.
Over ongeveer 20 jaar komen we dan tot de conclusie dat een hele generatie niet aan het werk is gekomen en gaan we de pensioenleeftijd maar weer verlagen.
Gelukkig is er een leeftijdsgroep die en voor de VUT heeft mogen betalen (loonsverhoging) maar hier niets voor terug krijgt en die ook nog zelf langer mogen door werken.
cynisch gezegd een groep die het meest heeft mogen betalen om anderen van hun vrij tijd te laten genieten en het meeste mogen betalen om van hun eigen vrije tijd te mogen genieten.