of 58952 LinkedIn

Utrechtse wethouder kapittelt sw-verplichting Klijnsma

De Utrechtse wethouder Victor Everhardt (werk en inkomen, D66) roept de Tweede Kamer op om de oorspronkelijke doelstelling van de decentralisatie en de beleidsvrijheid voor vernieuwing door gemeenten te behouden. Hij doet dit in reactie op de aankondiging van staatssecretaris Klijnsma, dat gemeenten per 2017 worden verplicht beschut werkplekken aan te bieden.

De Utrechtse wethouder Victor Everhardt (werk en inkomen, D66) heeft geen goed woord over voor de aanscherping van de Participatiewet die staatssecretaris Klijnsma heeft aangekondigd. Everhardt roept de Tweede Kamer op om de oorspronkelijke doelstelling van de decentralisatie en de beleidsvrijheid voor vernieuwing door gemeenten te behouden.

Verplichting

Gemeenten worden verplicht per 2017 beschut werkplekken aan te bieden, als uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken bij de verwachtingen achterblijft. Dat heeft Klijnsma vrijdagmiddag in een Kamerbrief laten weten. Het onderzoek van de inspectie wordt voor de zomer verwacht. ‘Het voornemen van de staatssecretaris om beschut werk af te dwingen door verankering in wetgeving druist in tegen het uitgangspunt van de decentralisaties waarover in de Tweede Kamer democratisch is besloten’, stelt Everhardt in een reactie. De Kamer moet hier wat hem betreft een stokje voor steken.


Beleidsvrijheid

De wethouder stelt dat door de aangekondigde wetswijziging lokale ontwikkelingen onmogelijk worden gemaakt. In Utrecht gaat het om OpMaat, maar ook andere steden geven een eigen invulling aan het beleid om de allerzwaksten op de arbeidsmarkt perspectief te bieden. Tilburg doet dat bijvoorbeeld met het Tilburgs Alternatief. ‘We zetten mensen niet zoals voorheen vast in regelingen’, aldus de Utrechtse wethouder Everhardt. ‘We bieden kwetsbare mensen de kans om zich maximaal te ontwikkelen en zo mogelijk door te stromen naar een reguliere baan. Bij beleidsvrijheid hoort ook dat het tijdelijke extra geld van het rijk op eigen wijze door de gemeente kan worden besteed. In Utrecht hebben wij gekozen om met dit tijdelijke geld in aanvulling op OpMaat beschutte werkplekken te realiseren voor Utrechters ouder dan 60 jaar.’


Stoppen met vernieuwing

De decentralisaties in het sociale domein met de daarbij behorende beleidsvrijheid voor gemeenten zijn bedoeld voor vernieuwing en lokaal maatwerk, brengt Everhardt in herinnering. ‘De aangekondigde wetswijziging maakt de beleidsvrijheid in de toekomst onmogelijk. In Utrecht moeten wij dus stoppen met de vernieuwing die door partijen in de stad en de gemeenteraad wordt gedragen.’


Aanscherping

Klijnsma dreigt al geruime tijd beschut werk verplicht te stellen. Ze vindt dat gemeenten hier onvoldoende hun best voor doen. Gemeenten moeten zo’n 30.000 beschutte banen scheppen voor mensen die ook met begeleiding niet in staat zijn bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. In de Kamerbrief die vrijdag laat in de middag is verstuurd, kondigt ze de aanscherping aan.


Detachering

In diezelfde brief kondigt ze een aantal vereenvoudigingen van de Participatiewet en de Wet banenafspraak aan. Alle extra banen die bedrijven via Wsw-detacheringen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking tellen mee voor de banenafspraak. Tot nu toe telden alleen Wsw-detacheringen mee als gemeenten hier een nieuwe beschut werkplek voor in de plaats stelden.  


Praktijkroute

De zogeheten ‘praktijkroute’ moet de uitvoering van de Participatiewet eveneens makkelijker maken, schrijft Klijnsma verder. Als op de werkplek wordt vastgesteld dat iemand niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, zou dat ook toegang moeten geven tot het doelgroepregister. Om de effecten van deze praktijkroute in beeld te krijgen, worden via proeftuinen in drie arbeidsmarktregio’s meer gegevens verzameld. In het najaar zijn deze gegevens beschikbaar. De wetswijziging wordt echter al weg in gang gezet; om tijdverlies te voorkomen, aldus de staatssecretaris.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Brigit (SW) op
Wanneer we iemand hebben zoals John Kerstens die blijkbaar dit artikel leest, graag de aandacht ook voor:

1.Kan er wat gedaan worden aan het informeren van de OR van alle SW-bedrijven in het land? Zij worden massaal onthouden van relevante informatie door het Kader van de SW als de gemeentes. Zoals het laatste BMC-rapport van medio eind maart 2016. Dit is belangrijk voor de medezeggenschap van de gehandicapten, waarover het uiteindelijk toch gaat.
Dit is een voorbeeld :
http://www.mzsw.nl/actueel/nieuws/enkel-bericht/ …
Graag zouden we als gehandicapten zien dat de OR in de SW bestaat uit gehandicapten, en niet in meerderheid of zelfs enige vertegenwoordiging door ambtenaren, die alleen hun eigenbelang nastreven naar mijn mening.

2.De gemeentes gaan fuseren, kunnen dan de universitaire ambtenaren cq. wethouders svp het Beleid gaan vormen met hun bredere informatiestroom, ipv MBO4-niveau?
http://www.arnokorsten.nl/pdf/Gemeente/Zwakten%2 …

3.SWers staan straks voor een dilemma: door de WWZ- van werk naar werk- kunnen zij gedwongen worden te tekenen voor een privaatrechterlijke partij met een verwarrende naam zoals Sociale Firma of Inclusief Groep.Er wordt beloofd dat de SWers hun SW-CAO-rechten mogen meenemen om ze over de streep te trekken, maar er is iets raars aan de hand:
de twee rechten van Cao-loon en een plekje in de WSW tot aan de AOW-leeftijd zijn verdwenen, omdat men spreekt van een transitievergoeding wanneer de privaatrechterlijke partij failliet gaat, en de gemeente garant staat voor die transitievergoeding.De gemeente gaat kijken hoe ze snel van je afkomen.
http://cedris.nl/fileadmin/contents/user_upload/ …

Als SWer wil je graag gewoon werken, tegen het WML in een Beschutte omgeving, en dit is vaak de enige vorm van sociale contacten te onderhouden voor deze groep van mensen.
Door Brigit (SW) op
@John Kerstens: Juist! U ziet het heel goed.

De nieuwe instroom van gehandicapten -van na 1 januari 2015)- zijn 1. zwaarder gehandicapt om door de UWV-keuring te kunnen komen en 2.Het werk dat zij moeten verrichten zou dan niet Beschut zijn, maar wel voor een reguliere werkgever, en 3.Wanneer ze geluk hebben mogen ze werken voor half geld (= uitkering), maar nooit het perspectief hebben op het WML(= Wettelijk Minimum Jeugdloon), terwijl ze vaak hogere ziektekosten hebben.

Misschien wat doen aan het niveau van de ambtenaren?
http://www.arnokorsten.nl/pdf/Gemeente/Zwakten%2 …

Voorts is 'the party' over wat betreft het gemakkelijke verdienen van het Kader in de SW ( zie het SER rapport van M. Hamer 2015), alsmede hoge de exorbitante beloning tegenover de afgeleverde 'prestatie' , naar mijn mening.

Hulde voor mevr. Jetta Klijnsma op dit punt!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het lijkt er op dat Klijnsma (PvdA) op dit dossier, net als op andere onder haar ressorterende werkterreinen, de weg aardig kwijt is.
Zowel de publieke sector als de private sector houden zich niet aan 'de afspraken' in het Sociaal Akkoord over het realiseren van beschutte werkplekken. Er zijn derhalve maar twee oplossingen:
a. of de medewerking van de publieke en private sector wettelijk afdwingen of
b. de bestaande 'afspraken' volledig terugdraaien.
Door Gijs op
Zoals in elke democratie kun je tot de beslissing is genomen en is vastgesteld je mening geven en invloed hebben op dit onderwerp. Daarna moet je niet zeuren, want dat had je eerder in het democratische proces moeten doen. Uiteraard kun je per gemeente de beslissing en het beleid in de uitvoering couleur locale invullen wat Utrecht ook goed doet nu.
Door AE Gille (controller in ruste) op
Naar voor deze d66 wethouder.nu moet hij met de vernieuwing stoppen. Ik zou niet weten waarom.
Als het met de utrechtse d66 het zelfde is als met d66 in mijn stad is hent maar goed dat de staatssecretaris ingrijpt.
In mijn woonplaats had en heeft d66 geen enkele interesse in de sw. Wat dat aangaat hadden we meer aan deVVD.
Door John Kerstens (Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA) op
De wethouder vergeet even dat de beleidsvrijheid waar hij over praat hem de mogelijkheid biedt zelf te bepalen hoe hij beschut werk vormgeeft, maar niet om mensen daarbij geen loon te betalen en af te schepen met een uitkering. Dàt is wat de Tweede Kamer (inclusief z'n eigen partij), om in de woorden van betrokkene te spreken, 'democratisch heeft besloten'.

Relevante Parlementaire Dossiers