of 63966 LinkedIn

Utrechtse raad is situatie Veilig Thuis zat

Aanhoudende klachten van ouders over onterechte beschuldigingen door Veilig Thuis van kindermishandeling zijn voor een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad de reden om wethouder Victor Everhardt (D66) te vragen in te grijpen. Everhardt wijst erop dat het toezicht bij de Inspectie Jeugdzorg ligt, maar PvdA-raadslid Bouchra Dibi vindt dat de politiek nu aan zet is.

De Utrechtse gemeenteraad wil dat wethouder Victor Everhardt (D66) ingrijpt bij Veilig Thuis vanwege aanhoudende klachten van ouders over onterechte beschuldigingen van kindermishandeling. Volgens Everhardt ligt het toezicht bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) en moet die eerst tekortkomingen constateren, maar PvdA-raadslid Bouchra Dibi vindt dat de politiek aan zet is.

Partijoverstijgend probleem
Ze is al ruim een jaar bezig met het onderwerp en ontvangt nog steeds mails van vaders, moeders of allebei over onterechte beschuldigingen van kindermishandeling die Veilig Thuis (voorheen het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) maar in hun dossier laat staan. Dibi heeft deze situatie al meerdere malen aan de orde gesteld in de raad. ‘Ik heb schriftelijke vragen gesteld, het onderwerp in debatten aangekaart en zelfs een raadsinformatiebijeenkomst gehouden met vaders die onterecht werden beschuldigd. Maandag dien ik namens bijna alle partijen (D66, SP, GroenLinks, VVD, CDA en ChristenUnie) vragen in die wethouder Everhardt oproepen nu zelf actie te ondernemen. Dit is een partijoverstijgend probleem.’

Politiek aan zet
Zwaar getraumatiseerd zijn ouders die bij haar aankloppen over dat niet echt aan waarheidsvinding wordt gedaan bij Veilig Thuis, omdat dossiers waarin feiten staan die niet kloppen zelfs na een succesvolle gang naar de klachtencommissie en vervolgens de rechter toch in het dossier blijven staan, vertelt Dibi. 'In een dossier mogen alleen feiten staan als het feiten zijn, niet iets subjectiefs, maar het gebeurt wel vaak. Het gaat dan langs alle hulpverleners en dan wordt het vanzelf ook de waarheid. Er staan geen sancties op, daarover bestaat geen artikel. Maar als Veilig Thuis en de Inspectie het niet voor elkaar krijgen om tot een oplossing te komen, dan is de politiek aan zet.’

Gesprek
De wethouder moet volgens Dibi een oplossing zoeken. ‘Dat heeft hij tot nu toe nog niet gedaan, dus ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen. Hij kan met Veilig Thuis of met de Inspectie in gesprek gaan en zeggen dat ze dit specifieke onderdeel moeten onderzoeken. Als ik hetzelfde antwoord van de wethouder krijg, dien ik een motie in en ga ik een stemming aanvragen.’ Dibi vindt dat de lokale politiek best iets aan kan doen aan deze situatie, gezien de lokale verantwoordelijkheid voor de Jeugdwet. Toch sluit ze niet uit dat de oplossing ook landelijk gezocht moet worden en de wet moet worden gewijzigd. ‘Er is een nieuwe organisatie opgetuigd, daar is ook iets fout gegaan. Sindsdien zijn er meer problemen.’

Misstanden aanpakken
Dibi zoekt niet alleen steun in de raad, maar ook in andere gemeenten in de regio Utrecht, waar soortgelijke gevallen zijn, zoals in Amersfoort en Houten. ‘RTV Utrecht heeft het ook opgepikt en met ouders gesproken. Klachtencommissies hebben zich er over uitgesproken. Als Veilig Thuis daar niks mee doet, waar zijn ze dan mee bezig? Ze krijgen ook subsidie van de gemeente. Dat is prima, maar als het niet goed gaat, moet je durven ingrijpen. Veilig Thuis moet misstanden aanpakken, niet creëren. En ze moeten leren van hun fouten.’

Klachten naar instelling

De gemeente Utrecht laat weten dat het verantwoordelijk is voor jeugdzorg, maar niet in de positie is en niet de verantwoordelijkheid draagt om inhoudelijk te kunnen beoordelen of Veilig Thuis haar werk goed heeft gedaan. Dat is het werk van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. ‘Wij willen dat klachten over het functioneren van Veilig Thuis, serieus, zorgvuldig en professioneel worden opgepakt en geven burgers het advies hun klachten daarom bij de betreffende instelling zelf in te dienen. Als mensen daarbij advies of ondersteuning willen, kunnen ze contact opnemen met het Advies en Klachtbureau Jeugdzorg. Als de inspecties tekortkomingen constateert, dan melden zij dat aan de gemeente. Op basis hiervan kan de gemeente als opdrachtgever haar rol pakken en Veilig Thuis aanspreken en tekortkomingen aan laten pakken.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Lucas (bestuur) op
Zie https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1717398/
Veilig Thuis werkt escalerend, stigmatiserend, partijdig en ouderverstotend aldus de klachtencommissies van Veilig Thuis en de Raad voor de kinderbescherming in deze Utrechtse casus. Maar pas nadat de Nationale Ombudsman een onderzoek van de inspectie afdwong ging ze aan de slag. Er volgde een eenzijdig inspectierapport dat haaks stond op uitspraken van klachtencommissies en rechters. De hoofdinspecteur zegt letterlijk dat ze alleen af gaat op de informatie van Veilig Thuis zelf. (...) uit stukken van het ministerie bleek de inspectie de werkwijze van Veilig Thuis toe te dekken.

De betreffende D66 wethouder van Utrecht, Victor Everhardt, verschuilt zich nog altijd achter de inspectie.
Door John op
De regering laat ze maar zo vrij hun gang gaan in een keten en geeft ze grof geld en legt nooit regels op.
Door Sjaak op
De oggz is nog veel erger ze schrijven dossiers meten stoornissen aan rommelen in privelevens dreigen en leven er crimineel op los terwijl ze nooit gesproken hebben met iemand en ze lasteren maar raak in de buurten.D'r uit met dat zootje.Dit noemen ze zorgvelening.Zij zijn erg ziek anders doe je dat niet die mensen van de ggz zijn niet in orde maar daar wordt nooit getest.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Citaat:

Zwaar getraumatiseerd zijn ouders die bij haar aankloppen over dat niet echt aan waarheidsvinding wordt gedaan bij Veilig Thuis, omdat dossiers waarin feiten staan die niet kloppen zelfs na een succesvolle gang naar de klachtencommissie en vervolgens de rechter toch in het dossier blijven staan, vertelt Dibi.

Dat is niet integer. En middels uitspraken bekend en duidelijk. Natuurlijk is het dan ook aan de gemeente om via de geldkraan haar invloed aan te wenden.
Door J Kraus (oud-inspecteur zorg) op
Vroeger was het adagium liever 10 criminelen vrij-uit dan één onschuldige ten onrechte in de gevangenis. De wereld lijkt nu omgedraaid. Liever 10 ouders ten onrechte beschuldigd in de hoop dat er 1 ouder terecht is. Zie ook de discussie over protocol herkennen kindermishandeling in ziekenhuizen dat erg veel vals positieve uitslagen geeft en toch blijft bestaan.
Ik heb in mijn omgeving ook mee gemaakt dat ouders na een (bewezen) ten onrechte beschuldiging uiteindelijk zijn verhuisd, omdat het leven in de straat niet meer draagbaar was.
Iedere systeem en iedere oplossing kent maatschappelijk slachtoffers en het is aan de bestuurders en de inspectie om de balans tussen terecht en onterecht te bewaren en te bewaken.
PS De foto bij het artikel lijkt erg op een ivoren toren.