of 59082 LinkedIn

Utrechtse gemeenten nemen Wsw’ers zelf in dienst

Zes Utrechtse gemeenten hebben hun overgebleven Wsw’ers sinds dit jaar zelf in dienst, meldt een van die zes, de gemeente Nieuwegein. Voorheen waren de Wsw’ers in dienst bij PAUW Bedrijven, het werkbedrijf van die gemeenten. Dat werkbedrijf stopt nu als gevolg van de gestokte instroom sinds de invoering van de Participatiewet in 2015.

Zes Utrechtse gemeenten hebben hun overgebleven Wsw’ers sinds dit jaar zelf in dienst, meldt een van die zes, de gemeente Nieuwegein. Voorheen waren de Wsw’ers in dienst bij PAUW Bedrijven, het werkbedrijf van die gemeenten. Dat werkbedrijf stopt nu als gevolg van de gestokte instroom sinds de invoering van de Participatiewet in 2015.

Recht op baan en inkomen tot pensioen

De 450 Wsw’ers die bij het werkbedrijf aan de slag waren, hebben dankzij de cao voor de doelgroep van de Wet sociale werkvoorziening allemaal recht op een baan en een inkomen tot aan hun pensioen. Zodoende gaan zij in dienst bij één van de zes gemeenten (De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht en Vijfheerenlanden) die het voormalige werkbedrijf uitbaatten of bij de regionale sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom. De gemeente Nieuwegein maakt bekend dat het voor haar 55 beschutte werkers een aparte stichting in het leven heeft geroepen in samenwerking met de gemeenten IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden. 

 

Verbinden uitvoering Wsw en Participatiewet

De gemeente Nieuwegein wil de uitvoering van de Wsw en Participatiewet met elkaar verbinden door de Wsw’ers bij de gemeente onder te brengen. ‘We bedoelen daarmee dat we de uitvoering bij één team, het werkteam Nieuwegein, onder brengen. Zo halen we de schotten tussen regelingen weg. Het werkteam heeft ook korte lijnen met professionals die ondersteuning op andere leefgebieden kunnen bieden’, laat een woordvoerder van de gemeente Nieuwegein weten namens verantwoordelijk wethouder Ellie Ellengoor (economie en werk, VVD).

 

Hoge kosten in toekomst voorkomen

Het in dienst nemen van de Wsw’ers voorkomt volgens de gemeente Nieuwegein hoge kosten in de toekomst. ‘Daarmee bedoelen wij dat bij ongewijzigd beleid de oude Wsw-plaatsen onbetaalbaar zouden worden. Het aantal werknemers bij PAUW-bedrijven zou door de sluiting van de Wsw immers steeds kleiner worden’, aldus de woordvoerder. Met de oprichting van een aparte stichting voor beschut werk zegt de gemeente Nieuwegein een vangnet te willen houden voor de mensen die meer begeleiding en aanpassingen aan de werkplek nodig hebben dan een reguliere werkgever kan bieden. ‘Zowel voor Wsw’ers als voor nieuwe instromers. Daarbij blijven wij kijken naar hun vaardigheden, talenten en interesses om te kijken of beschut werk nog steeds het meest passend is. Door beschut werk met andere gemeenten aan te bieden, maken we het efficiënter en goedkoper, én hebben we dezelfde locatie en begeleiding kunnen aanhouden waardoor de verandering voor de Wsw-medewerkers zo beperkt mogelijk is.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.