of 58952 LinkedIn

Utrecht start 1 mei met experimenten bijstand

In Utrecht gaat op 1 mei het experiment met een versoepeling van regels in de bijstand van start. Vanaf die datum zal een groep van tussen de 400 en 800 bijstandsgerechtigden onder een ander ‘regime’ vallen om te kijken of dat effect heeft de participatie en de kans om aan het werk te komen.

In Utrecht gaat op 1 mei het experiment met een versoepeling van regels in de bijstand van start. Vanaf die datum zal een groep van tussen de 400 en 800 bijstandsgerechtigden onder een ander ‘regime’ vallen om te kijken of dat effect heeft de participatie en de kans om aan het werk te komen.

Vereenvoudiging regels
De bijstandsgerechtigden worden in vier groepen van elk tussen de 100 en 200 mensen ingedeeld. Ze nemen vrijwillig gedurende twee jaar deel aan het experiment. De deelnemers worden via loting geselecteerd, zodat iedereen een gelijke kans heeft om mee te doen. De vereenvoudigde regels rond de re-integratieplicht verschillen per groep om zo te onderzoeken welke aanpak het beste werkt. Andere regels blijven gewoon gehandhaafd, zoals de plicht om wijzigingen in de situatie door te geven of de regels rond verblijf in het buitenland. Een vijfde groep waarin deelnemers meer mogelijkheden krijgen om bij te verdienen, zal later van start gaan. Daarvoor is het nodig dat de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is vastgesteld waarin het rijk de kaders geeft om die specifieke groep te kunnen onderzoeken. 

 

Koploper
De onderzoekers meten of mensen meer gaan participeren of sneller werk vinden. Ook wordt gekeken naar de effecten op hun gezondheid, schulden en de tevredenheid met hun situatie. Naar verwachting zijn in 2019 de uitkomsten bekend. Dan moet duidelijk zijn welke aanpak het beste effect heeft gehad en tegen welke kosten. Utrecht is samen met Groningen, Tilburg en Wageningen koploper op het gebied van de experimenten met de bijstand. Utrecht wil snel met de experimenten aan de slag, omdat het vanwege het nieuwe verdeelmodel van rijksgeld voor de bijstand een tekort heeft op het budget.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.