of 65101 LinkedIn

Uitkeringsgerechtigden weigeren voor baan mag

Een Wijchense ondernemer wil niet dat mensen met een uitkering reageren op zijn vacature. Het ministerie van Sociale Zaken noemt dit zeer onwenselijk.

Een ondernemer van een dierenzaak in Wijchen wil alleen reacties op zijn vacature van mensen zonder uitkering. Een storm van verontwaardiging stak op. Het UWV vindt de actie “ontzettend jammer”. ‘Maar het mag wel.’

Zonder uitkering
De ondernemer heeft wel 20 keer meegemaakt dat hij mensen met een uitkering aan een baan hielp en ze er na twee dagen mee ophielden. Dat kostte hem naar tussen de 5000 en 10.000 euro, zegt hij tegen Omroep Gelderland. Zijn vacature stond in het Wijchens Weekblad. De dierenzaak is op zoek naar een jonge productiemedewerker en “ziet graag alleen reacties van mensen zonder uitkering”.

UWV
Het UWV zegt dat zij niets kan doen tegen dit soort acties. ‘Het is een flauwe. Uitkeringsgerechtigden zijn een hele diffuse groep. Hij pikt er geen specifieke groep uit. We vinden het wel ontzettend jammer dat deze man zich zo over deze groep uitlaat. Wij hebben hele capabele mensen in ons bestand. Hij heeft daar kennelijk andere gedachten over. Maar het is geen discriminatie. Hij mag dat zo doen’, aldus woordvoerder Marjanne de Groot.

Onbegrijpelijk
Ze verwacht niet dat de actie van de Wijchense ondernemer navolging vindt. ‘Zo vaak komt het niet voor. We hebben over het algemeen goede contacten met werkgevers. Het wordt geen trend.’ Natuurlijk is de motivatie niet bij iedere uitkeringsgerechtigde even hoog, weet ze. ‘Maar je probeert van alles. Wij bemiddelen veelal mensen in de bijstand. Die hebben niet de hete adem van het eind van de WW in hun nek. Vanuit het UWV is het onbegrijpelijk dat deze man dat zo in een advertentie zet.’

Laatste woord
Ze wijst ook op een andere kant van de zaak. ‘We weten ook niet wat voor werkgever deze man eigenlijk is en wat hij betaalt. Waarschijnlijk het minimumjeugdloon.’ Het UWV blijft erbij dat iedereen een kans moet krijgen. ‘Het is heel lastig, maar de werkgever heeft hierin het laatste woord. Die moet het in jou zien zitten. Dat moet dan wel op basis van het individu, ja, en niet op basis van een groep waar je inzit.’

Gemeente Wijchen
De gemeente Wijchen ziet zichzelf niet als partij in de kwestie, maar benadrukt wel dat hier een grote en diverse groep mensen wordt uitgesloten. ‘Zowel mensen in de WW, de Wajong als in de bijstand.’ Ook wijst de gemeente op regels voor gelijke behandeling. ‘Er wordt nu een groep mensen uitgesloten. Daarvoor hebben we een Commissie Gelijke Behandeling. Wij stappen daar niet naartoe, want wij zijn hierin geen partij.’

Zeer onwenselijk

Het ministerie van Sociale Zaken noemt de actie van de ondernemer zeer onwenselijk. ‘We willen juist zoveel mogelijk mensen vanuit een uitkering aan het werk. We moeten zoveel mogelijk gebruik maken van het arbeidspotentieel. Dan is dit niet de bedoeling’,  aldus woordvoerder Friso Fennema. Toch bestaat geen wet op basis waarvan dit niet zou mogen. ‘Die groepen hebben we specifiek vastgelegd in Artikel 1 van de Grondwet. Juridisch gezien hebben wij dus het vermoeden dat dit niet verboden is. Alleen als je gehandicapt bent en in de Wajong of WIA zit, word je hier op grond van je handicap uitgesloten. Daarom heb je namelijk een uitkering. En dan mag het niet.’

Kind met badwater weggooien
Op lokaal niveau zouden gemeenten en het UWV met werkgevers een goeie match kunnen proberen te vinden, oppert Fennema. ‘Zulke projecten worden vanuit het ministerie gestimuleerd.’ Werkgevers moeten iedere keer opnieuw kijken naar potentiële werknemers vanuit een uitkering. ‘Er zijn veel redenen waarom mensen een uitkering hebben. Kijk dus goed naar het arbeidspotentieel. Deze ondernemer gooit nu rücksichtslos het kind met het badwater weg.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alex op
Het lijkt op uitsluiting gelijk aan sollicitanten op de buitenlandse naam zonder ze gezien te hebben uitsluiten. Het is niet fraai.
Door Steven op
Een sollicitant hoef natuurlijk niet te melden dat hij een uitkering heeft. Ik zie het probleem niet, het gaat om opleiding, motivatie en ervaring.

De verplichting om een minimaal aantal brieven per week te versturen om je uitkering te behouden leidt tot onnodige hinder bij ondernemers. Wat dat betreft heeft Willem gelijk: kijk hoe men gestimuleerd kan worden los van vaste kaders: een verplicht aantal brieven (motivatie kan gestimuleerd worden door prikkels (positief en negatief).

Tevens is mijn mening dat een ondernemer mag kiezen om in zijn vacaturetekst de opmerking jong te plaatsen. Dit aangezien deze ondernemer volledig vrij moet zijn om de leeftijdsopbouw binnen zijn onderneming af te stemmen. Indien deze opmerking niet wordt opgenomen leidt dit indirect toch tot het afwijzen van de personen welke niet in dit profiel vallen, dit scheelt veel werk/kosten en desillusie bij sollicitanten.
Door flip op
Merkwaardig dat niemand bij UWV of overheid zich na zo'n bericht eens achter de oren gaat krabben. Misschien staat de UWV wel erg ver van de praktijk af? Ook ik ben door het UWV ooit in een werkloze periode als hoogopgeleide gedwongen een soortgelijk baantje ingeduwd - daar werden mijn werkgever en ik beiden diep ongelukkig van, kan ik je verzekeren! Sinds het begrip passend werk op zo'n krankzinnige manier is verruimd krijg je dit soort situaties. Mede dankzij het misverstand dat een hoogopgeleide alles kan doen wat onder zijn niveau ligt - welnu, zet mij als computerdeskundige niet als hulp aan een ziekenhuisbed, want dan gebeuiren er ongelukken...
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Die meneer is kwestie is wel ondernemer en spreekt vanuit zijn ervaring. Hij stigmatiseeert niet, maar hij neemt wel een duidelijk en wellicht hard standpunt in. Het UWV is echter een typische bureauinstelling, met weinig voeling met de praktijk. Helaas hoor ik de nodige ervaringen uit mijn familie- en vriendenkring van mensen die meer dan 30 jaar hebben gewerkt en nu met al hun ervaring de meeste vreemde adviezen krijgen van ongeïnteresseerde consulenten bij het UWV. Een vriend van mij, 55 jaar en logistiek manager. Hij kon worden omgeschoold tot buschauffeur. Een vast dienstverband kon hij vergeten, hij mocht dienstjes rijden tegen minimumloon plus een kleine toelage !
Dit beleid biedt mensen geen enkel perspectief. Bij mijn eigen gemeentelijke instelling zijn de ervaringen ook niet hoopgevend met mensen die uit een uitkeringssituatie komen, terwijl onze ervaringen die via werkbemiddeling en outplacement zijn ingetreden, bijzonder goed zijn ! Onder de voormalige postbodes en loketmedewerkers bijvoorbeeld blijken echt toppers van collega's te zitten: 54 jarigen met veel kennis en enthousiasme.
Door willem (ambtenaar) op
Jammer dat alle overheidsinstanties direct de ondernemer op zn nek springen in plaats van te kijken hoe ze mensen met een uitkering kunnen stimuleren om een baan te nemen (en in dit geval met name) te houden. Het zal vast een heel diffuse groep zijn, de bijstandsgerechtigden, en er zullen vast hele goede tussen zitten, maar er zitten duidelijk ook erg veel rotte appels tussen.
Door Fred IJspeerd (FNV Lokaal) op
Mij valt het op dat de ondernemer van de dierenzaak op zoek is naar jonge medewerkers. Het alleen selecteren op leeftijd kan onder omstandigheden leeftijdsdiscriminatie inhouden.

Ik weet niet hoeveel medewerkers in dienst heeft. Als het om een dierenzaak gaat, zal het gaan om een kleine ondernemer. Gelet op het feit dat de ondernemer al 20x negatieve ervaringen heeft met werklozen, doet bij mij het vermoeden rijzen dat hij bijna geen sollicitatie krijgt van mensen met een baan. Die hebben namelijk een baan te verliezen.
Door Novalis (Adviseur) op
Het is jammer dat het Ministerie van Sociale Zaken zich er zo gemakkelijk van af maakt. Juist zij moeten met alle middelen een dergelijke ongelijke behandeling aanpakken. Doen zij dit niet, dan zou dat wel eens kunnen betekenen dat meer werkgevers dit voorbeeld zullen volgen. Daarmee sluit je een groep uit die juist met voorrang aan het werk zou moeten.
Door Jan Swinkels (Accountmanager) op
Als ik bij het UWV of de gemeente werkte zou ik de advertentie van de werkgever als een kans zien. Hij is blijkbaar teleurgesteld door het aantal mensen met een uitkering dat na enkele dagen weer stopt bij deze werkgever. Een goede analyse van de personeelsbehoefte van de werkgever en zijn ervaring met eerdere kandidaten met een uitkering, een zorgvuldige selectie en persoonlijke introductie van kandidaten met een uitkering en een goede begeleiding na de plaatsing kan de werkgever doen ervaring dat ook mensen met een uitkering prima werknemers kunnen zijn!