of 65378 LinkedIn

Twijfels over gemeentelijke plannen jeugdzorg

De PvdA heeft twijfels over de plannen van gemeenten om de jeugdzorg onderling beter te regelen. Dat blijkt uit Kamervragen van Attje Kuiken aan verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (VWS).

De PvdA-Kamerfractie heeft twijfels over de plannen van gemeenten om de jeugdzorg onderling beter te regelen. Dat blijkt uit Kamervragen van Attje Kuiken aan verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (VWS).

Hervormingsplannen

De VNG heeft een Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) gemaakt, waarin eisen aan gemeentelijke samenwerking worden gesteld aan de inkoop van (boven)regionale jeugdzorg. Gemeenten worden via een ledenraadpleging gevraagd hiermee in te stemmen. De gemeentekoepel stelt dat zij liever zelf plannen maakt, dan dat ‘Den Haag’ de Jeugdwet gedetailleerd gaat aanscherpen. De Jonge heeft in maart zijn hervormingsplannen geschetst. Die gaan verder dan de VNG met het NvO wil. De jeugdbranches vinden de plannen van de VNG te vrijblijvend en hebben Kamer en kabinet opgeroepen er een schepje bovenop te doen.

 

Zelfregulering

Kuiken wil na berichtgeving hierover van Binnenlands Bestuur onder meer van minister De Jonge weten of de plannen van de VNG wel het antwoord zijn op De Jonge’s eis tot niet-vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten. De Jonge wil onder meer dat gemeenten via een gemeenschappelijke regeling (Wgr) de complexe jeugdzorg regionaal gaan organiseren. Het PvdA-Kamerlid wil ook weten of zelfregulering door gemeenten wel op zijn plaats is en zo niet, wat de minister dan aan de VNG laat weten. Kuiken vindt de door de gemeente voorgestelde afspraken te vrijblijvend. Ze wil van de minister weten wat hij daaraan gaat doen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
De minister zou beter aan de Gemeenten de verplichting kunnen opleggen om -indien noodzakelijk- regionaal samen te werken. De Gemeenten kunnen dan zelf weten op welke wijze ze aan die samenwerking handen en voeten geven. Waar samenwerking stagneert zou de minister daarnaast in incidentele gevallen Gemeenten een aanwijzing tot regionale samenwerking kunnen opleggen.