of 63606 LinkedIn

Twentse gemeenten starten met streettriage

Op 1 januari start in de veertien Twentse gemeenten de pilot streettriage voor personen met verward gedrag. Doel is om iemand met verward gedrag op straat zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plek te bieden.

In de veertien Twentse gemeenten start op 1 januari de pilot streettriage voor personen met verward gedrag. Doel is om iemand met verward gedrag op straat zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plek te geven.

Buiten kantooruren

Als er bij de politiemeldkamer een melding komt van overlast door een persoon met verward gedrag, gaat er een team van een ggz-verpleegkundige, een ambulanceverpleegkundige en een politieagent op af. Zij komen in een speciale streettriagewagen. Ter plekke beoordelen zij de problemen en bepalen welke maatregel moet worden genomen. Het team werkt buiten kantooruren. De pilot is een samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten, de politie, Ambulance Oost en de GGZ-instellingen Dimence en Mediant.

 

Goede plek

Zo’n snelle beoordeling voorkomt dat mensen op de verkeerde plek terechtkomen en onnodig lang, bijvoorbeeld op het politiebureau, moeten wachten op adequate vervolgzorg. Na de streettriage kan de persoon met verward gedrag direct worden meegenomen naar een geschikte vervolgplek. Dat kan naar huis zijn, het ziekenhuis, de huisarts, een GGZ-instelling of het politiebureau. ‘We willen dat de mensen zo snel mogelijk op de goede plek terecht komen’, benadrukt de Haaksbergse wethouder Arja ten Thije en bestuurslid van de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid.

 

Bouwstenen

Het regelen van passend vervoer is een van de negen zogeheten bouwstenen uit de landelijke aanpak personen verward gedrag. Die zijn in 2016 opgesteld door het Aanjaagteam personen met verward; voorloper van het Schakelteam. Die bouwstenen vormen voor gemeenten en samenwerkingspartners de basis voor een sluitende aanpak voor mensen met een verward gedrag. Gemeenten moeten daar sinds 1 oktober over beschikken. In Twente is binnen de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid van GGD Twente afgesproken op welke manier de veertien Twentse gemeenten gezamenlijk invulling willen geven aan het verzorgen van passend vervoer.

 

Dementie

‘De inzet bij mensen met verward gedrag lag aanvankelijk vooral bij de veiligheidsdiensten, maar gelet op de materie hebben we besloten het neer te leggen bij de portefeuillehouders publieke gezondheid’, verduidelijkt Ten Thije de rol van de gemeenten. ‘Het gaat niet alleen om mensen met specifiek psychische klachten, er kan heel veel aan de hand zijn zoals dementie of een verslavingsprobleem. Er is ons als gemeenten, vanuit onze verantwoordelijkheid in het sociaal domein, veel aangelegen dat dit goed geregeld wordt.’

 

Verbinding

In samenspraak met Dimence, Mediant, Ambulance Oost en politie is de pilot streettriage ontwikkeld. ‘Een dergelijke samenwerking kunnen wij als gemeenten niet afzonderlijk oppakken; hier ligt een gezamenlijke Twentse verantwoordelijkheid. Het is mooi hoe in de samenwerking rond deze pilot ook vooral de verbinding tussen zorg en veiligheid gelegd is’, stelt Ten Thije.

 

De pilot duurt een jaar. Eind volgend jaar wordt deze geëvalueerd. Daarbij zal onder meer worden gekeken of het team ook binnen kantooruren kan worden ingezet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Petra op
Waarom wordt hier niet in goed Nederlands van straattriage gesproken?