of 59329 LinkedIn

Trend laat zien: banenafspraak 2016 gehaald

De regionale trendrapportage banenafspraak vierde kwartaal 2016 laat zien dat de banenafspraak 2016 wordt gehaald. De jaarlijkse landelijke 2-meting verschijnt pas in juli en is niet geheel op dezelfde gegevensset gebaseerd. Ook zegt de regionale rapportage niets over de activering van de Quotumwet, maar het aantal banen staat op 22.834 en dat is flink meer dan de doelstelling van 20.500.

De doelstelling om in 2016 voor de banenafspraak 20.500 banen te realiseren is gehaald. Dat valt op te maken uit de regionale trendrapportage banenafspraak vierde kwartaal 2016. De jaarlijkse landelijke 2-meting verschijnt pas in juli en is niet geheel op dezelfde gegevensset gebaseerd. Ook zegt de regionale rapportage niets over de activering van de Quotumwet, maar het aantal banen staat op 22.834.

2334 banen meer

Het aantal extra banen bij reguliere werkgevers in de markt en bij de overheid staat eind 2016 op 12.546. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015 is dat een toename van 3763 banen en ten opzichte van de nulmeting 2012 een stijging van 12.543 banen. Het aantal banen via uitzendcontracten, inleenverbanden en detacheringen daalde ten opzichte van het vierde kwartaal 2015 met 1986 banen, maar ten opzichte van de nulmeting is er een stijging van 10.291 banen. In totaal zijn er dus 22.834 banen gerealiseerd en dat is 2334 banen meer dan de banenafspraak. Volgens het UWV valt deze conclusie overigens niet te trekken, omdat nog niet alle aanleveringen van CBS en Panteia in het doelgroepregister zijn verwerkt.

Overheid blijft achter
De activering van de Quotumwet is afhankelijk van de verdeling markt (14.000 banen) en overheid (6500 banen) in 2016. In 2015 werd de doelstelling (9000) nog ruim gehaald door zowel markt (15.604) als overheid (5453) en kwam het aantal banen uit op 21.057. Om te bepalen of die doelstelling voor 2016 voor zowel markt als overheid is gehaald is het wachten op de 2-meting, waarin duidelijk wordt hoe het aantal banen via inleenverbanden volgens een landelijke verdeelsleutel zal uitvallen over werkgevers in beide sectoren. Wel is nu al duidelijk dat de markt grotendeels verantwoordelijk is voor het aantal extra reguliere banen in 2016: 3364. Vergeleken met de nulmeting is dat een toename van 13.129 banen. Bij de overheid nam het aantal banen in 2016 toe met 399, maar ten opzichte van de nulmeting nam het aantal banen juist af met 586.


Amsterdam versus Rotterdam

Kijkend naar de cijfers van de G4 in de factsheets per arbeidsmartkregio blijkt dat het aantal reguliere banen in Groot-Amsterdam 333 hoger is dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar en 400 hoger dan tijdens de nulmeting. Het aantal detacheringen en inleenverbanden is 263 lager dan vorig jaar, maar ten opzichte van de nulmeting 306 hoger. Voor 2016 had de Werkkamer voor deze regio een indicatie gegeven van 1749 banen. Eind 2016 zijn er daarvan 707 gerealiseerd: 40 procent. Ter vergelijking: in de regio Rijnmond was het aantal reguliere banen 150 hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar 334 lager dan tijdens de nulmeting. Daarmee is de regio de enige regio die (flink) minder reguliere banen heeft gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting. Wat betreft het aantal detacheringen en inleenverbanden is deze 445 lager dan vorig jaar, maar ten opzichte van de nulmeting 705 hoger. De indicatie van de Werkkamer voor 2016 was hier 1822 banen, waarvan eind 2016 er 371 zijn gerealiseerd: 20 procent.

 

Groningen kent grootste stijging

De verschillen tussen deze twee grootstedelijke regio’s zijn dus groot. De overige twee gemeenten in de G4 laten ook een gigantisch verschil zien tussen de indicatie van de regionale Werkkamer en uiteindelijke realisatie. De indicatie voor de regio Haaglanden was 1380 banen. Daarvan zijn er eind 2016 nulmeting 374 gerealiseerd: 27 procent. Midden-Utrecht kende eind 2016 een realisatie van 884 banen, terwijl de indicatie 1145 was: 77 procent. Kijkend naar andere regio’s valt te concluderen dat de regio Groningen de grootste stijging in reguliere banen heeft ten opzichte van de nulmeting: 705 banen. Deze regio wordt op de voet gevolgd door Twente (680) en Noord-Holland Noord (672). Het grootste deel van deze banen was overigens al eind 2015 gehaald. Het lijkt er dan ook op dat het de komende jaren lastiger wordt om de banenafspraak te halen.


Doelgroepenregister

Verder stonden eind december 2016 landelijk nog 212.875 mensen in het doelgroepregister, bijna 35.000 minder dan tijdens de nulmeting. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2015 is de afname bijna 65.000 personen. Die sterke daling is vooral terug te voeren op de herbeoordeling Wajong die het UWV uitvoert in de periode 2015-2017. De Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, worden uit het register verwijderd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door loeekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Zie ik de koppen van de gerelateerde artikelen dan bekruipt mij een gevoel dat propaganda na de verkiezingen een warm gevoel moet geven.