of 59329 LinkedIn

Traplift in Nieuwegein dure grap

Een echtpaar uit de gemeente Nieuwegein moet vijf jaar lang een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo van 400 euro per vier weken betalen voor de aankoop en installatie van een traplift. Saillant feit: de aankoop en installatie van zo’n traplift kost niet meer dan 10.000 euro.

Een echtpaar uit de gemeente Nieuwegein moet vijf jaar lang een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo van 400 euro per vier weken betalen voor de aankoop en installatie van een traplift. Saillant feit: de aankoop en installatie van zo’n traplift kost niet meer dan 10.000 euro.

Waarom hogere prijs?

De raadsfractie van de Partij van de Arbeid heeft daarom besloten om vragen te stellen over de gang van zaken rondom de eigen Wmo-bijdrage. Kernvraag: ‘Waarom is de bijdrage die inwoners moeten betalen hoger dan de prijs die men privé zou moeten betalen voor benodigde zaken?’ Behalve het ‘waarom’ is het de sociaaldemocraten ook om het ‘hoe’ te doen. Zo wil de PvdA-fractie  onder meer graag weten of de eigen bijdrage wordt gerelateerd aan de prijs van het benodigde product, en of woningbezit wordt meegewogen in de bepaling van de eigen bijdrage.

 

Adviesraad niet op de hoogte

Tot slot wil de PvdA weten of de gemeente geld overhoudt aan ‘de geleverde zaken in bruikleen’. De adviesraad sociaal domein van de gemeente Nieuwegein is niet op de hoogte van de buitensporig hoge eigen bijdrage, meldt Algemeen Dagblad. Een gemeentewoordvoerder wil voordat de vragen van de PvdA-fractie zijn beantwoord niet ingaan op persvragen over de zaak.   

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Miranda Mulder (communicatieadviseur gemeente Nieuwegein) op
Rectificatie eigen bijdrage 400 euro traplift (gemeente Nieuwegein):
De inkomensafhankelijke eigen bijdrage die inwoners moeten betalen voor een maatwerkvoorziening, zoals een traplift, is nooit hoger dan de kosten die de gemeente moet betalen voor een voorziening. Dit is wettelijk geregeld. In de gemeente Nieuwegein betaalt men maximaal € 5.000,00 voor een traplift over een periode van 5 jaar, afhankelijk van iemands inkomen. Dat is € 76,92 aan eigen bijdrage per 4 weken. De €400,- die genoemd is, is gebaseerd op de maximale eigen bijdrage die deze mensen moeten betalen op basis van hun inkomen, als zij meerdere voorzieningen zouden afnemen (zoals een scootmobiel, traplift of grote woningaanpassingen).
Voor meer informatie, onder andere over hoe de ‘eigen bijdrage’ in Nieuwegein is geregeld, zie : https://ris.ibabs.eu/raad-nieuwegein/list/153557 …
Door matthijs vermaat (advocaat) op
Als het 10.000 euro kost dan mag de eigen bijdrage dat bedrag niet overschrijden. 10.000:400=25 perioden van 4 weken en dat zijn dan iets meer dan twee jaar. En geen 5 jaar. Maar misschien dat de gemeente least. Of een andere dure constructie heeft.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Ik hoop dat het antwoord van het college ook wordt geplaatst. Bij de terugvorderingsactie van de gemeente Hengelo schreef ik zojuist dat dat in strijd is met de Beginselen van Behoorlijk Bestuur.

Ik ben van mening dat ook dit besluit daar fors strijdig mee is. Ui de vragen van mevrouw Spalburg leidt ik af dat Nieuwegein deze beslissing heeft uitbesteed aan Geynwijs.
Zou Nieuwegein zich wel realiseren dat alle bestuurlijke besluiten, ook die die worden uitbesteed, aan alle Beginselen van Behoorlijk Bestuur dienen te voldoen?

Voor degenen die de Beginselen niet kennen:
Dat is de grondwet van de bestuurlijke besluitvorming.
Door Albert Struikenkamp (jobcoach) op
Voorbeeld kan niet kloppen. Is dit wel geverifieerd bij de betreffende gemeente?