of 59250 LinkedIn

Transitie-esperanto nodig voor Wmo en jeugd

Er moet een gestandaardiseerde wijze van facturering en verantwoording komen in onder meer de Wmo en de jeugdzorg. Met een ‘transitie-esperanto’ kan flinke tijdwinst worden geboekt. Dat stelt Henk van den Broek, directeur bij Pluryn.

Er moet een gestandaardiseerde wijze van facturering en verantwoording komen in onder meer de Wmo en de jeugdzorg. Met een ‘transitie-esperanto’ kan flinke tijdwinst worden geboekt; tot wel dertig procent van de tijd die zorginstellingen nu kwijt zijn aan administratieve rompslomp. Tijd die beter aan de – innovatie van de – zorg kan worden besteed.

Extra administratieve krachten

Gemeentekoepel VNG moet dit samen met de brancheorganisaties van zorgaanbieders oppakken. Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zouden de partijen hiertoe moeten aansporen. Hiervoor pleit Henk van den Broek, directeur regio Nijmegen van Pluryn. Deze regionaal en landelijke opererende zorgaanbieder (onder andere Wmo en jeugdzorg) heeft sinds de decentralisaties zes administratieve krachten moeten aannemen om alle processen rond cliëntcontracten goed te verwerken.

 

Hoorndol

‘Er zit tussen én binnen gemeenten veel verschil in de wijze waarop zorgaanbieders gegevens moeten aanleveren. Het gaat daarbij om aanmeldingen, beschikkingen en facturen. Bij de ene gemeente moeten we heel gedetailleerde beschikkingen aanleveren, bij de andere hoeft dat slechts op hoofdlijnen. De verantwoording gebeurt ook weer ieder op een eigen wijze.’ Een van de 300 gemeenten waar Pluryn actief is, maakt het wel erg bont. ‘Van de ene afdeling, die voor de Wmo verantwoordelijk is, moeten we een keer in de vier weken factureren. Een andere afdeling, de jeugdzorg, wil de facturen eens in de maand ontvangen.’ Om hoorndol van te worden, vindt Van den Broek.

 

Meer productcodes

De verschillende wijzen van verantwoording zouden in zijn ogen naar één taal moeten worden omgezet. Ook al wordt er her en der aan standaardisering van (informatie)systemen gewerkt, Van den Broek merkt er weinig van. Dit geldt ook voor het terugbrengen van het aantal productcodes. ‘Die zijn juist fors vermeerderd. Zo was er een productcode H300 voor begeleiding. In de regio Nijmegen is die opgeknipt in zeven bouwstenen; dus zeven codes.’ Hij stelt dat ook andere collega’s tegen dezelfde problemen aanlopen.

 

Versimpeling

Van de Broek snapt dat het voor een deel een kwestie van gewenning is. ‘Gemeenten moeten zoeken naar de meeste efficiënte werkwijze.’ Het is nu toch echter de hoogste tijd voor versimpeling en standaardisering. ‘De transitie is bedoeld om de zorg slagvaardiger en betaalbaar te maken. Om de decentralisatie effectief te laten verlopen, is die ene gezamenlijke taal hard nodig.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door mechtild rietveld op
En hoe zit dat met landelijke voorzieningen zoals SENSOOR, die een anonieme hulplijn heeft met een luisterend oor 24/7 voor mensen uit het hele land. Dus zonder postcodes ingedeeld in gemeente/regiogrenzen en zonder achterhaalbaar 'resultaat'. Maar wel een WMO-voorziening die in een grote behoefte voorziet, al ruim 50 jaar lang, getuige de 350.000 gesprekken die de 900 vrijwilligers (Participatiewet!) voeren. Voorheen gefinancierd door de provincies, nu regelt de VNG dit gelukkig enigszins financieel, maar het blijft ingewikkeld.