of 60715 LinkedIn

Transitie Autoriteit Jeugd op 1 april in de lucht

De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) moet uiterlijk 1 april operationeel zijn. Deze TAJ neemt actie als gemeenten en jeugdzorgaanbieders er onderling niet uitkomen. Marjanne Sint is door de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) benoemd tot voorzitter.

Op uiterlijk 1 april moet de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) operationeel zijn. Deze TAJ neemt actie als gemeenten en jeugdzorgaanbieders er onderling niet uitkomen. Marjanne Sint is benoemd tot voorzitter. De Autoriteit wordt ingesteld voor drie jaar.

Stok achter de deur

Gemeenten moeten nu samen met zorgaanbieders ‘doorpakken’ om de jeugdzorg per 1 januari 2015 goed te hebben geregeld, stellen de staatssecretarissen Van Rijn (VWS, PvdA) en Teeven (VenJ, VVD). De TAJ is daarbij een stok achter de deur. Als er signalen zijn dat de zorg voor kinderen en gezinnen in het gedrang raakt omdat goede afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders uitblijven, komt de Autoriteit in actie.

 

Aanwijzing

De inspanningen van de TAJ zijn er allereerst op gericht om gemeenten en zorgverzekeraars alsnog goede afspraken te laten maken. Als dat niet snel genoeg gebeurt, adviseert de TAJ aan de staatssecretarissen om een aanwijzing aan gemeenten op te leggen. Ook kan de TAJ adviseren over sanering van een zorgaanbieder en hoe kan worden omgesprongen met eventuele resterende frictiekosten. De TAJ is er op aandringen van de Eerste Kamer gekomen.

 

Doorpakken

De TAJ moet gemeenten en zorgverzekeraars achter de broek zitten om zo snel mogelijk goede afspraken te maken. ‘De wet is helder, er zijn garanties afgegeven over de budgetten. Nu moeten vooral gemeenten doorpakken om het in de praktijk ook echt te regelen, samen met zorgaanbieders’, stellen Van Rijn en Teeven. Daarmee reageren zij op de derde keiharde voortgangsrapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) die dinsdag is gepresenteerd. Daarin stelde voorzitter Leonard Geluk dat de invoeringsdatum van 1 januari 2015 niet verantwoord is als gemeenten in het huidige tempo doorgaan met het decentralisatieproces van de Jeugdzorg.

 

Prioriteiten

De staatssecretarissen noemen het rapport ‘kritisch’. Het bevat ‘niet mis te verstane signalen dat gemeenten en aanbieders van jeugdhulp op korte termijn prioriteiten moeten stellen, keuzes moeten maken en besluiten moeten nemen zodat de zorg voor kinderen en gezinnen die het nodig hebben goed geregeld is op 1 januari 2015.’

 

Vliegende brigade

Een vliegende brigade van deskundigen (het ondersteuningsteam decentralisatie) kan gemeenten daarnaast helpen als zij tegen knelpunten aanlopen, zoals het organiseren van de toegang tot zorg en ondersteuning, financiën of bij de inkoop van jeugdhulp, stellen Van Rijn en Teeven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.