of 65101 LinkedIn

Topambtenaren bezorgd over financieel risico bestuursakkoord

De Vereniging van Gemeentesecretarissen heeft zorgen over de financiële, maatschappelijke en organisatorische gevolgen van de decentralisatie van de sociale werkvoorziening.

De Vereniging van Gemeentesecretarissen heeft zorgen over de financiële, maatschappelijke en organisatorische gevolgen van de decentralisatie van de sociale werkvoorziening.

‘De risico’s zijn door de enorme korting op budgetten wel erg groot.’ Dat schrijft voorzitter Arjen van Gils namens de verzamelde gemeentesecretarissen aan het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in reactie op het tekenen van het bestuursakkoord tussen VNG en Rijk. In principe zijn de gemeentesecretarissen positief over de ruimte die gemeenten krijgen voor het invullen van de nieuwe Wet werken naar vermogen waarbij drie regelingen voor bijstand, jong gehandicapten en sociale werkplaatsen worden samengevoegd.

Gemeenten worden in de nieuwe opzet verantwoordelijk voor de uitvoering van de fusieregeling. Wel is het volgens de gemeentelijke topambtenaren ‘zeer nodig’ dat gemeenten mogelijkheden krijgen om bij te sturen als de regelingen onbetaalbaar dreigen te worden. ‘Het is voor de gemeente wezenlijk dat er ruimte is om aan de knoppen te draaien om de uitvoering binnen de budgetten te houden’, aldus voorzitter Van Gils, tevens gemeentesecretaris van Rotterdam. ‘We voorzien sombere tijden voor sw-bedrijven. Het is de vraag of die het allemaal overleven en welke gevolgen dit weer heeft voor de kwetsbare doelgroep en de betreffende deelnemende gemeenten.’

De ambities in het bestuursakkoord vinden de gemeentesecretarissen groot en uitdagend. Ze stellen echter nog niet te kunnen overzien of de financiële middelen toereikend zijn om die ambitie waar te maken. ‘We zijn erg benieuwd naar de concrete consequenties voor gemeenten. Op het moment dat die consequenties in volle omvang helder worden, zullen we een definitief oordeel formuleren over het akkoord’, aldus Van Gils. ‘Onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het financiële totaalplaatje acceptabel is en leden van de VNG instemmen met het bestuursakkoord gaan we er samen met onze besturen en medewerkers tegenaan.’  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter (Adviseur Informatiemanagement) op
Het betreft niet enkel de overdracht van tken, maar ook een aanzienlijke bezuinigingsoperatie. Om deze tot een goed einde te kunnen brengen zal procesverbetering en ondersteuning van dat nieuwe proces noodzakelijk zijn. Dus, eerst investeren voordat er geoogst kan worden. Worden de initiele kosten ook door de rijksoverheid overgedragen ?
Door herman (wao) op
ik denk niet dat een topamtenaar zich druk maakt, tenzij er gekort wordt op zijn topsalaris. zij zouden zelf innicatiefen moeten nemen om de bestuursakkoorden niet zo risico vol te laten lopen. maar dat is het zelfde laken een pak ook daar zit de top niet mee.