of 59244 LinkedIn

Tonnen voor beschermd wonen Friesland niet geïnd

Door fouten in de administratie zijn in Friese gemeenten honderdduizenden euro’s aan eigen bijdragen voor beschermd wonen niet geïnd de afgelopen jaren, meldt de Leeuwarder Courant.

Door fouten in de administratie zijn in Friese gemeenten honderdduizenden euro’s aan eigen bijdragen voor beschermd wonen niet geïnd de afgelopen jaren, meldt de Leeuwarder Courant.

Geen bericht over starten zorg

Het college van de gemeente Leeuwarden, die de centrumfunctie invult voor de uitvoering van het sociaal domein in Friesland, meldt de misser in een nota. Het zou gaan om de eigen bijdragen van 81 cliënten tussen 2015 en eind 2017. De oorzaak is volgens een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden niet eenduidig. Onder meer zouden zorgaanbieders geen bericht hebben doorgegeven over het starten van zorg en zouden cliëntgegevens vanuit het CAK (Centraal Administratiekantoor) niet goed zijn doorgegeven. Onder meer het backoffice van de gemeente Leeuwarden zou hier ook onvoldoende op hebben gecontroleerd.

 

Geen terugvordering

Volgens de gemeente Leeuwarden is niet meer te achterhalen hoeveel geld er door het niet-innen is misgelopen. Het zou gaan om een bedrag tussen de 50.000 en de 350.000 euro. De twintig gemeenten die aangesloten zijn bij Sociaal Domein Fryslân hebben unaniem besloten niet over te gaan op terugvordering. ‘Voorkomen moet worden dat  deze kwetsbare groep, die over het algemeen weinig inkomsten heeft, verder in de problemen komt door een hoge stapelfactuur.’

 

Anderhalf miljoen euro tekort

Een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden laat weten dat men verwacht dat het regionaal tekort op de voorziening beschermd wonen over 2017 maximaal zal uitkomen op anderhalf miljoen euro. ‘Een verbetering ten opzichte van het tekort van 2016’, voegt zij daaraan toe. Dat lag rond de 2.1 miljoen euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
En.... hoe zit het met degenen, die hiervoor verantwoordelijk zijn???