of 60715 LinkedIn

Toezicht op Wmo dient verbeterd

© Shutterstock
© Shutterstock

Het tempo waarin gemeenten het Wmo-toezicht invullen moet omhoog, stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het duurt te lang voordat het Wmo toezicht in Nederland overal van een gelijkwaardig en voldoende niveau is. 

De opbouw van het toezicht bij de gemeenten had van begin af aan een lage prioriteit. Zij zijn sinds de invoering van de Wmo 2015 niet alleen verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning, maar ook voor het toezicht daar op. De IGJ stelt dat het voor de gemeenten nog steeds vallen en opstaan is om aan dat toezicht een goede invulling te geven. Dat doet zij in haar onlangs verschenen rapport ‘Wmo toezicht in 2018’.

De toezichthoudende taak wordt door gemeenten heel verschillend ingevuld. Het merendeel van de gemeenten belegt het toezicht bij de GGD. Ten opzichte van 2017 zijn er meer gemeenten zijn die het toezicht samen met andere gemeenten doen. Er treedt langzaam een verschuiving op van reactief naar meer proactief toezicht, constateert de Inspectie. De meeste gemeenten hebben ervoor gezorgd dat meldpunten voor calamiteiten en geweldsincidenten goed te vinden zijn. Het is echter nog niet overal duidelijk geregeld dat de Wmo toezichthouder zijn werkzaamheden onafhankelijk en zelfstandig kan uitvoeren. Ook is vaak voor aanbieders niet duidelijk wat de consequenties zijn als zij niet aan kwaliteitseisen voldoen, aldus de Inspectie.

Het zou goed zijn als gemeenten en hun Wmo toezichthouders meer samenwerken, stelt de IGJ. Zo kan de toezichtlast worden verlicht, maar ook kan informatie over malafide aanbieders worden uitgewisseld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door mr ing. L.Springeling (jurist/cliëntenondersteuner) op
de gecontracteerde zorgaanbieders (ook wel zorgcowboys) declareren gewoon door bij gemeentes als een hh-hulp vrijaf/ziek e.d.is en zij geen vervanger hebben of kunnen sturen, derhalve mysterie guest/controle uitvoering werk en declaraties hard nodig