of 59345 LinkedIn

Toegang tot Wmo en jeugdhulp kan beter

De gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp en Wmo in Blaricum, Eemnes en Laren kan worden verbeterd. Dat stelt de rekenkamer van de BEL-gemeenten in zijn rapport 'Toegang onder de loep. De toegang tot zorg en ondersteuning op grond van de Wmo en Jeugdwet in Blaricum, Eemnes en Laren'.

De gemeentelijke toegang tot de Wmo en jeugdzorg in Blaricum, Eemnes en Laren kan worden verbeterd. Zo komt het beleid om met een vast aanspreekpunt te werken, niet altijd uit de verf. Ook de informatievoorziening aan inwoners kan beter, over onder meer de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget, de hoogte van de eigen bijdrage en de klachtenprocedure.

Verschillende toegangspoorten

Dat blijkt uit het rekenkameronderzoek Toegang onder de loep. De toegang tot zorg en ondersteuning op grond van de Wmo en Jeugdwet in Blaricum, Eemnes en Laren'. De drie gemeenten (BEL-combinatie) hebben niet allemaal dezelfde toegangspoorten. Blaricum en Laren hebben één integrale toegangspoort voor de Wmo en jeugdhulp: de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL. Eemnes heeft twee toegangspoorten. Voor de Wmo kunnen de inwoners van Eemnes ook terecht bij de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL, maar voor vragen over jeugdhulp is er het JGT Eemnes. Naast de toegang tot jeugdhulp, wordt door consulenten van het JGT ook begeleiding aan jongeren en gezinnen geboden. Daarnaast kennen de BEL-gemeenten elk een sociaal wijkteam.

 

Wisselwerking

Inwoners weten nog niet altijd de weg naar die wijkteams te vinden. Die bekendheid onder inwoners moet worden vergroot en er moet aansluiting vinden bij vindplaatsen, vinden de wijkteams zelf. De samenwerking tussen de wijkteams en de toegangspoorten voor de Wmo en jeugdhulp kan beter, concludeert de rekenkamer. Deze is nu nog te beperkt ‘om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden problematiek vroegtijdig te herkennen’, aldus de rekenkamer. Ook kan de wisselwerking tussen het JGT team Eemnes en Maatschappelijke Zaken HBEL beter. Het JGT team is niet altijd in staat meldingen binnen de wettelijke termijn van 40 werkdagen te behandelen.   

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.