of 59130 LinkedIn

Toegang jeugdhulp in Goes wordt strenger

Goes wil met zeventien maatregelen het tekort van 1,9 miljoen euro op het jeugdbudget van 7,3 miljoen euro wegwerken. Meer inzetten op preventie en innovatie en strengere toegang horen daar bij, maar ook gaat Goes de ouders meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

De gemeente Goes wil met zeventien maatregelen het tekort van 1,9 miljoen euro op het jeugdbudget van 7,3 miljoen euro wegwerken. Meer inzetten op preventie en innovatie en strengere toegang horen daar bij, maar ook gaat Goes de ouders meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Dure jeugdhulp

De oorzaken van het tekort over 2016 zijn divers, stelt wethouder Derk Alssema (jeugd en onderwijs, CDA). Zoals het objectieve verdeelmodel dat nadelig voor Goes uitpakt en de toename van het aantal jongeren dat (dure) jeugdhulp krijgt. Ook het woonplaatsbeginsel speelt Goes parten, waarbij Goes de zorg voor een jongere betaalt, die in een andere gemeente woont. Een schatting van het te verwachte tekort over dit jaar kan Alssema niet geven, maar die zal er zeker zijn. ‘De korting van het rijk op het jeugdbudget gaat door, de oorzaken van het tekort zijn niet van de ene op de andere dag verdwenen en investeren in preventie levert niet meteen wat op.’


Familiegroepsplan

Het college van Goes hoopt met zeventien maatregelen het tekort in ieder geval voor een deel terug te dringen. De toegang naar (dure) jeugdzorg wordt strenger en er wordt meer gevraagd van de ouders. Er komt onder meer een nieuw afwegingskader voor het toe- of afwijzen van zorg. Daarbij wordt van ouders verwacht zelf verantwoordelijkheid te nemen voor ‘lichte hulp en ondersteuning die men redelijkerwijs van een ouder mag verwachten’, aldus het memo van het college dat donderdag in de raad van Goes wordt besproken. Ook zal het zogeheten familiegroepsplan vaker worden ingezet. Daarbij worden ouders in staat gesteld de hulpvraag zelf op te lossen, de regie te houden en toe te werken naar ‘één gezin, één plan’.


Scheidsrechter

De toegang tot (duurdere) zorg hoopt Goes te beperken door onder meer nadrukkelijker te kijken of er geen voorliggende voorzieningen zijn. Ook wordt het verloop van het traject nauwlettender in de gaten gehouden. Op de vraag of de gemeente daarmee niet te veel op de stoel van de hulpverlener gaat zitten, antwoord Alssema ontkennend. ‘Dat willen we voorkomen; we zullen altijd met de hulpverlener overleggen. In het algemeen is er toch de reflex om jonge, kwetsbare mensen die zorg nodig hebben, de zwaarste zorg te geven. We moeten ons afvragen of een kind ook met lichtere hulp toe kan. Maar: we gaan niet als scheidsrechter over al dan geen hulp beslissen. Het kind krijgt in Goes de zorg die nodig is.’


Verdeelmodel

Goes staat noch landelijk noch in de provincie alleen als het om tekorten op het jeugdbudget gaat. ‘In enkele gemeenten in Zeeland, twee tot drie van de dertien, is er geen tekort’, aldus Alssema. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS van eind november, stelde ruim 57 procent van de gemeenten niet uit te komen met het jeugdhulpbudget. Voor dit jaar verwacht ruim zes op de tien gemeenten (61 procent) van de gemeenten op een tekort uit te komen. Volgens Alssema zou het goed zijn als de rijkskorting wordt uitgesteld, maar pleit vooral voor echt maatwerk bij het verdeelmodel. Daarvan is nu geen sprake. Ook andere gemeenten, waaronder Leeuwarden en Maastricht, stellen dat het verdeelmodel jeugd niet deugt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.