of 63908 LinkedIn

'Toegang en verwijzing jeugdhulp niet op orde'

Problemen rondom de toegang en informatievoorziening in de jeugdhulp zijn nog steeds niet opgelost, meldt de Monitor Transitie Jeugd.

De toegang en verwijzing naar jeugdhulp verloopt niet goed. Dit concludeert de Monitor Transitie Jeugd in haar kwartaalrapportage. Problemen die eerder al gesignaleerd werden, zijn nog steeds niet opgelost en zorgen langzamerhand voor steeds schrijnender problemen. Gezinnen zitten soms maanden zonder zorg, aldus de MTJ.

Onvrede
Sinds begin dit jaar verzamelt de MTJ (Zorgbelang, Uw Ouderplatform, Ieder(In), MEE Nederland, LOC en Landelijk Platform GGz) gegevens van cliënten en ouders over de transitie jeugdhulp. In het eerste kwartaal bleek al dat de informatievoorziening niet goed op orde is. Mensen worden binnen de gemeente van wijkteammedewerker naar zorgprofessional gestuurd of van professional naar gemeente. Ook was er veel onvrede over de manier waarop gemeenten met mensen communiceren. Mensen vinden dat ze te laat informatie ontvangen of te laat worden betrokken bij beslissingen rondom de hulpverlening.


Schrijnend
In het tweede kwartaal zijn die problemen niet opgelost. De meeste klachten gaan nog steeds over de informatie en toegang gaan (35%). Daarnaast is veel onvrede over de veranderingen in de hulp (20%). Voor mensen is onduidelijk waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag en als ze de juiste plaats hebben gevonden, worden ze onvoldoende geïnformeerd over het vervolg. Inmiddels komen vaker schrijnende meldingen binnen over situaties waar het ‘echt niet goed gaat’, aldus de MTJ. ‘Uit de verhalen lezen we juist dat ouders iedere keer tegen nieuwe obstakels aanlopen die door de gemeente of wijkteam  worden opgeworpen. Ouders zitten met de handen in het haar.’

Deskundigen
Vaak bestaan wijkteams uit generalisten, waardoor expertise op specifieke terreinen mist, vindt de MTJ. Daarom moeten gemeenten ervoor zorgen dat er genoeg deskundigheid is binnen wijkteams om mensen adequaat te kunnen helpen en verwijzen. Ook moeten gemeentelijke websites duidelijker aangeven waar mensen terecht kunnen met een vraag. En als het traject loopt, moeten mensen beter op de hoogte gehouden worden. ‘Breng als gemeente deze processen in beeld met de bijbehorende termijnen en geef voldoende informatie aan inwoners en zorgaanbieders over aanbod en gemaakte afspraken’, aldus de aanbevelingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Verontruste ouder op
Ha, ha, die Bert! Roepen dat de staatssecretaris nu in actie moet komen. Wees gerust, Van Rijn heeft zijn en jouw maatje Gerritsen niet voor niets in dienst genomen. Erik gaat het allemaal fixen.
Door Bert op
Gelukkig zijn er gemeenten die wel doorhebben hoe het werkt en weten hoe complex de jeugdzorg is en juist de ervaren krachten op de werkvloer hebben.
Nu nog graag bijscholing van diegene die het één en ander aansturen vanuit de gemeenten. Als zij geen idee hebben wat de werkelijke problematiek inhoud dan scheppen zij ook niet de juiste voorwaarden om het werk op de werkvloer goed uit te kunnen voeren.
Hier licht ook een taak voor de gemeenteraad, zij zijn het controlerende orgaan en de vertegenwoordiger van de burger.
Door Bert op
Helaas is het uitgekomen wat de werkvloer al jaren riep. De kennis is versplinterd of ontslagen.
In een aantal gemeenten is tientallen jaren ervaring niet aanwezig en worden dezelfde fouten gemaakt die jaren geleden voorkwamen, maar door professionalisering vrijwel verdwenen waren.
Generalisten lijken een mooi streven, ware het niet dat er zo veel specialisatie is, dat iemand niet alles kan weten.
Vergelijk het maar met verpleegkundigen, vroeger 1 generalistisch beroep, nu verdeeld in tientallen specialisaties.
Jammer dat de uitvoerende macht niet luistert naar de praktijk, maar ja hoe moeilijk kan het eigenlijk zijn om binnen een gezin de oorzaak en/of de oplossing te vinden voor de bestaande problemen.
Gemeenten die niet voldoen aan hun zorgplicht dienen onder curatele te komen van de regio met ervaren praktijkjeugdzorgwerkers die een doorzettingsmacht krijgen.
Een zachte aanpak heeft geen zin, zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
Staatssecretaris van Rijn dient nu adequate actie te ondernemen.