of 60220 LinkedIn

Toch onderzoek zorgmijding door eigen bijdrage Wmo

Het ministerie van VWS laat toch onderzoeken wat de effecten zijn van eigen bijdragen die zorggebruikers voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo moeten betalen. Belangrijk onderdeel van het recent gestarte onderzoek is om te achterhalen of hulpbehoevenden door de eigen bijdrage afzien van hulp. Op 1 oktober moet het kwalitatieve onderzoek bij het ministerie liggen.

In opdracht van het ministerie van VWS wordt toch onderzocht of hulpbehoevenden door de (hoge) eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen afzien van hulp. Op 1 oktober moet het kwalitatieve onderzoek bij het ministerie liggen.

Gemeentelijk beleid

Het onderzoek wordt in tien gemeenten uitgevoerd, waaronder Amsterdam, Reimerswaal, Sittard-Geleen en Veenendaal. Zorgmarktadvies voert het kwalitatieve onderzoek uit, dat uit twee onderdelen bestaat. Voor het eerste onderdeel worden beleidsambtenaren van de geselecteerde gemeenten bevraagd over het beleid ten aanzien van de eigen bijdrage Wmo; zowel wat betreft het voorkomen van ongewenste zorgmijding, de eigen bijdragen voor maatwerk- en algemene voorzieningen als de wijze waarop gemeenten financieel maatwerk bieden.


Zorgmijders

Daarnaast houden de onderzoekers interviews met mensen (uit de tien geselecteerde gemeenten) die van een Wmo-voorziening gebruik maken én met zorgmijders. Daarbij gaat het zowel om mensen die zelf hun hulp of zorg uit de Wmo hebben stopgezet als om mensen die hulp nodig hebben, maar die geen gebruik maken van een Wmo-voorziening.


Reden afhaken

Aan de zorgmijders wordt onder meer gevraagd wat daarvan de reden is. Moet er teveel voor een Wmo-voorziening worden betaald, kan of wil de betreffende hulpbehoevende de eigen bijdrage niet betalen en is er wel (en hoe) op een andere manier zorg en hulp geregeld? Aan de zorggebruikers wordt onder meer gevraagd hoeveel eigen bijdrage moet worden betaald, of zij dat redelijk vinden en of de gemeente hen vooraf heeft geïnformeerd over het feit dat een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. Via cliëntorganisaties worden mensen uit de tien gemeenten opgeroepen deel te nemen aan het onderzoek. Het gaat om Amsterdam, Reimerswaal, Zwartewaterland, Den Haag, Arnhem, Veenendaal, Midden Delfland, Dordrecht, Sittard-Geleen en Eindhoven.


Toezegging aan Kamer

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) had tijdens een Kamerdebat in maart een onderzoek naar de (financiële) gevolgen van de eigen bijdragen toegezegd. Dat debat werd gevoerd nadat uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) bleek dat een kwart van de Nederlanders afziet van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. Het CBS voert ook, in opdracht van VWS, onderzoek uit naar de financiële gevolgen van eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen. Eind juli bleek dat het onderzoek daarnaar niet alleen fors is vertraagd, maar dat het CBS niet onderzoekt of die eigen bijdragen leiden tot zorgmijding. Dit tot groot ongenoegen van onder meer het CDA en SP die naar aanleiding van berichtgeving hierover in Binnenlands Bestuur Kamervragen hebben gesteld. Zorgmarktadvies heeft eind juni de onderzoeksopdracht van VWS gekregen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frans op
We moeten eens ophouden met dat zorgmijder gedoe de wijkteams mogen en kunnen van alle burgers een zorgmijder maken men hoeft er niet eens standaard verward voor te zijn het kan van alles zijn.
Door CM op
Er zijn ook heel veel zorgmijders niet in beeld, juist omdat het zorgmijders zijn...
Door Michael Dirks op
De gemeenten geven te veel geld uit aan sociale verbinders en de oggz omdat ze er geen verstand van hebben en alles maar voor waar aannemen wat zij zeggen want zo veel personeel is daar helemaal niet voor nodig.
Door Mart op
Ouderen krijgen ook heel veel extra hulpverlening waar ze niet om vragen maar wel voor moeten betalen.
Door Niels de Graaff op
De ggz deelt samen met de wijkteams te veel diagnoses uit omdat het ze nu zo makkelijk wordt gemaakt er is altijd wel iets te vinden wat er op lijkt en ze mogen lang blijven doorzeuren net zo lang gissen tot iemand een volwassene of kind barst van woede omdat ze als team samen met de omgeving iemand onder druk mogen zetten.Geestelijk gezien is dit zeer ongezond en traumatiserend want je experimenteert zonder enige verantwoording met een persoon of gezin. Nog maar niet sprekend van de privacyschending die daarmee gepaard gaat.Hier miljoenen weg halen voor een vermindering van de eigen bijdrage zou beter zijn daar ben ik het ook mee eens.De ggz moet je aan banden houden zeker in de huidige keten samenwerking waar niemand zich nog aan een wet hoeft te houden.Iets noteren omdat ze je prof noemen is makkelijk maar het moet wel op waarheid berusten.
Door Bert uit Amsterdam op
Minder oggz en sociale werkers zou een bevrijdende gelukkige verademing voor de burgers en de maatschappij zijn en een grote bezuiniging voor het rijk je moet altijd geld geven aan hetgeen medisch noodzakelijk is.
Door in silence op
Zorgmijders, mooiste woord ooit.
Door Rudi op
Er zijn ook heel veel burgers en gezinnen die zorg aangeboden krijgen maar geen patient laat staan hulpbehoevend zijn je kunt niet overal maar gaan aanbellen en wachten tot er toch iets is.
Ze zien als team overal en nergens problemen en kwaaltjes die niet vastgesteld kunnen worden kortom gewoonweg niet aanwezig zijn.
Ze kunnen echter van een mug een olifant maken want de teams voeren de regie bij de gemeenten over de burgers.
Ook zijn ze te veel bezig met het contacten leggen die niet eens welkom zijn dit kost veel tijd,het vele personeel wat tegelijk werkt is niet waar het moet zijn en zonde van al het geld dat de overheid hiervoor uitgetrokken heeft.