of 59185 LinkedIn

Toch akkoord over re-integratiebudget 47 gemeenten

Er gloort hoop voor de 47 gemeenten die vanaf 2018 nul euro dreigden te hebben voor de re-integratie van mensen in de bijstand. De VNG is, vlak voor de meicirculaire, akkoord gegaan met een voorstel van de 47. De bal ligt nu bij het ministerie van Sociale Zaken.

Er gloort hoop voor de 47 gemeenten die vanaf 2018 nul euro dreigden te hebben voor de re-integratie van mensen in de bijstand. De VNG is, vlak voor de meicirculaire, akkoord gegaan met een voorstel van de 47. De bal ligt nu bij het ministerie van Sociale Zaken.

3,7 miljoen
Het akkoord tussen de 47 en de VNG komt erop neer dat de gemeenten die in de nieuwe verdeling geen budget zouden krijgen, nu samen 3,7 miljoen euro kunnen verdelen, wat neer komt op een budget van een kleine 500 euro per bijstandsgerechtigde. In totaal gaat het om een herverdeling van 6,2 miljoen euro, want ook gemeenten die een heel klein budget per bijstandsgerechtigde kregen, krijgen nu iets meer.

 
Instemming VNG bleef uit

De 47 gemeenten dreigden een geen budget meer krijgen als gevolg van de nieuwe verdeelsystematiek van het Participatiebudget. Voor dit jaar bepaalt dat systeem voor de helft  de hoogte van het budget, volgend jaar voor driekwart en in 2018 moet het helemaal ingevoerd zijn. Vanaf dat jaar zouden de 47 niets meer ontvangen. Sommige, vooral grote, gemeenten zien hun budget stijgen. Nadat de gedupeerde gemeenten aan de bel trokken bij het ministerie, werd er een voorstel gedaan om één en ander te repareren, maar daarvoor was instemming van de VNG nodig en die bleef uit.

 
Geen besluit

‘De commissie heeft geoordeeld dat er geen wezenlijk verschil zit tussen een gemeente met kosten van 2 ton die slechts 1 ton krijgen tegenover een gemeente met 1 ton kosten die niets krijgt. In beide gevallen krijg je als gevolg van het verdeelmodel een ton te weinig’, verklaarde Martijn Leisink, lid van de VNG-commissie Financiën het standpunt. De commissie liet een besluit daarom over aan het bestuur, maar dat stelde het nemen van een besluit uit.

 
Meicirculaire

Voor de betrokken gemeenten begon de tijd te dringen. Als in de meicirculaire het kabinet niets opneemt over een verandering in het verdeelsysteem, moeten gemeenten hun begrotingen gaan opstellen zonder op dit extra geld te kunnen rekenen. De gemeenten deden daarom een extra oproep aan de VNG om snel tot een besluit te komen en zijn opgelucht dat het toch gelukt is.

 

Geen extra geld

Het gaat om een herverdeling van 1,2 procent van het macrobudget voor re-integratie. Er komt dus geen extra geld beschikbaar. Het geld zal vooral moeten komen van gemeenten met een groot re-integratiebudget, vaak grote steden. Daar is het budget voor re-integratie van een bijstandsgerechtigde met ongeveer 1400 euro nog altijd veel hoger dan in de 47 gemeenten die nu zo’n 500 euro per persoon per jaar krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken zal, als het akkoord gaat met het voorstel van de 47 gemeenten en de VNG, dit waarschijnlijk in de tweede week van mei laten weten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Relevante Parlementaire Dossiers