Verwarde mensen
Na de zaak van Bart van U., de man die is veroordeeld voor het doden van oud-minister Els Borst en zijn eigen zus, zijn afspraken gemaakt om de zorg voor en opvang van verwarde mensen te verbeteren. Volgens de commissie-Hoekstra die deze zaak bekeek, falen politie, Openbaar Ministerie en geestelijke gezondheidszorg (ggz) bij het inschatten van het gevaar dat verwarde mensen kunnen vormen voor de samenleving. Sindsdien is duidelijker afgesproken welke rol gemeenten, justitie, politie en geestelijke gezondheidszorg hierin hebben.

Verbijsterd
Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) is verbijsterd over het plan van Schippers. Volgens het platform zoekt Schippers de grenzen van de rechtsstaat op om lastige burgers te kunnen opsluiten. 'De maatregel nodigt uit tot willekeurige detentie van niet alleen mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar van alle burgers in Nederland', aldus het LPGGz. 'Bovendien lost het instellen van een observatiemaatregel de problemen van verwarde mensen op straat niet op.' (ANP)