of 58952 LinkedIn

Tijdelijke opvang honderden asielzoekers in Leeuwarden

Het gaat om tijdelijke opvang voor nieuwe asielzoekers die nu een eerste aanvraag indienen. Het is de bedoeling dat zij vervolgens doorstromen naar reguliere opvang.
7 reacties

Leeuwarden krijgt in de Friezenhal van het WTC Expo een tijdelijke opvang voor 500 tot 600 asielzoekers. De gemeente heeft ingestemd met een verzoek hiertoe van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Tijdelijk
Het gaat om tijdelijke opvang voor nieuwe asielzoekers die nu een eerste aanvraag indienen. Het is de bedoeling dat zij vervolgens doorstromen naar reguliere opvang. De extra opvang is nodig omdat de instroom van asielzoekers hoger is dan beraamd en omdat de afhandeling van een deel van de asielverzoeken langer duurt dan de vastgestelde termijn. Ook zorgt de krapte op de woningmarkt voor vertraging in de afhandeling van asieldossiers.

Oktober
De opvang gaat open op 18 maart en sluit uiterlijk weer 1 oktober dit jaar, of zoveel eerder als mogelijk. Het COA en het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden geven op 3 maart tekst en uitleg aan inwoners van Leeuwarden bij een informatiebijeenkomst Westcord WTC hotel Leeuwarden.

5000 extra
Het COA wil liever opvang in reguliere locaties in plaats van het het gebruik van evenementenhallen. De organisatie hoopt in overleg met gemeenten en provincies snel nieuwe opvang te vinden, zodat de extra locaties slechts beperkt gebruikt hoeven te worden. Op dit moment worden door het COA in Nederland een kleine 28.000 asielzoekers opgevangen. Vorig jaar maakte het COA bekend dat er dit jaar minstens 5000 extra opvangplaatsen nodig zijn. Ook is er overleg met gemeenten over verlenging van aflopende overeenkomsten.

Achterstanden
In een reactie noemt VluchtelingenWerk de maatregel een brevet van onvermogen van dit kabinet. Twee jaar geleden waarschuwde de organisatie al dat noodopvang weer nodig zou worden als de problemen bij de IND niet snel zouden worden opgelost. Door grote achterstanden bij de IND wachten al bijna 9000 asielzoekers in de opvang op de start van hun asielprocedure.

Bezuinigingen
VluchtelingenWerk stelde in 2018 al dat noodopvang weer nodig zou zijn als de wachttijden voor de asielprocedure niet snel terug zouden worden gedrongen. De gevolgen van de bezuinigingen bij de IND waren toen al duidelijk zichtbaar. Er was onvoldoende personeel om asielverzoeken binnen de wettelijke termijn te beoordelen. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Keijzer op
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2325491-opnieuw …

Verder commentaar eigenlijk overbodig! Wat een onwezenlijk, mega kapitaalverspilling allemaal, door doldriest idealisme van de linkse kerk en daarbij behorende politieke partijen en geestverwanten daarbuiten met invloed. Wel te keer gaan tegen alles wat de linkse kerk onder noemer populisme plaatst, terwijl hun collectieve psychose, zich als anti-eigen-hele-bevolking en Staat, blijft bewijzen. Brexit helpt zelfs niet om de schellen van hun ogen te doen verdwijnen.
Door Keijzer op
Nieuws op de NOS
https://nos.nl/artikel/2325413-ind-is-veel-meer- …

"Treurig, zorgwekkend, nog erger dan we wisten." Het zijn reacties van de regeringspartijen op het nieuws van NRC dat Immigratie- en Naturalisatiedienst IND dit jaar naar verwachting 70 miljoen euro moet betalen aan asielzoekers vanwege te trage procedures. De maximale dwangsom per asielzoeker is 15.000 Euro.

Dat bedrag is vier keer zo hoog als de inschatting van 17 miljoen euro die staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) in november aan de Tweede Kamer had gemeld.

"We wisten dat er grote problemen waren, maar dit is zorgwekkend", zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg. "Hoe gaat Broekers-Knol dit beteugelen? Want hier is die dwangsom niet voor bedoeld."

ZO TREK JE DUS OOK ASIELZOEKERS aan. Het wordt niet alleen voor de mensensmokkelaars een gigantisch verdienmodel, maar voor asielzoekers zonder kans op asiel, EVENEENS een verdienmodel. Dank aan D66, Groenlinks, CU, PvdA niet te vergeten en deel CDA, die geen lef hebben dit onzalige gedateerde asielrecht op te heffen en Nederland enorm schade in alle opzichten verder blijven berokkenen. De boel moet en zal hier totaal imploderen voor hun ideologische en onrealistische en feitelijk niet met elkaar te verbinden doelen, maar die tegenstrijdige doelen een vliegwiel omvatten naar totale chaos.

70 miljoen dit jaar niet besteed aan burgers hier, die afgewezen worden, omdat er geen plaats meer is voor behandeling, etc. etc. etc., voor onderwijs, voor politie, voor klimaat. Hoeveel volgend jaar, het jaar erna en erna en erna etc.? Tot Sint Juttemis wat deze moreel laffe partijen betreft, die nu jammeren, omdat feitelijk systemen het allang niet meer aankunnen. Bijna 30.000 per jaar is belachelijk aantal per jaar voor een klein- en overvol landje als Nederland.
Door Keijzer op
Buitenhof van vandaag, over een boek van internationaal gerenommeerde Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev, die de kant van Oost Europa belicht. https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_1599 …

Kernpunt: wat willen Oost Europese landen imiteren van West Europa (incl. profiteren) en wat niet van West Europa.
Voor zover zaken niet concreet worden gezegd, heeft een goed verstaander ook goed door wat niet gezegd wordt en dat opgeteld, vormt een hele grote illusie minder voor de dogmatische gelovigen/wensdenkers binnen linkse kerk - en helaas daarnaar handelend binnen hun beleid - zoals D66, Groenlinks, CU, deels CDA en andere geestverwanten met invloed op die koers.

Dan nog de aanhoudende ongeregelde stroom buiten Schengen, zoals in het artikel hierboven, al of niet met grote pieken. Dit alles met een reeds lang uitgeputte publieke sector, tekort aan woningen, de enorme last extra ook op grond, lucht en water en wat dit gaat betekenen, t.a.v. hoge zeewaterspiegel op termijn, met het wegvallen van nu nog bewoonbaar land. Het had bij 12 miljoen inwoners (uiterlijk 15 miljoen) moeten blijven, met het oog ondermeer daarop. In 1900 had Nederland 5 miljoen inwoners. Steden in het Westen verzakken al door toegepaste funderingen in te slappe grond in het verleden.

Hier in NL (en in andere populaire migratielanden) is ondertussen de hele publieke sector door asiel en Schengen, allang uitgeput geraakt, hetgeen m.b.t. Schengen, bedrijven en aandeelhouders en andere belanghebbenden, niet compenseren zelf, maar dat betreffende deel dus van de eigenlijke kostprijs, gesocialiseerd wordt en elk jaar uit de jaarlijkse begroting blijft geperst worden. Een en ander, zoals immer, het meest gevolgen heeft voor onderste helft bevolking, funest dus nu al en voor dichtbij toekomst nog veel erger en dus voor alle inwoners hier!
Door Keijzer op
De gevraagde tegenprestatie omtrent integratie/burgerschap, kunnen nieuwkomers deels of geheel totaal negeren, zonder sancties dat dit hen kan worden afgedwongen. Inclusief hen, die het salafisme aanhangen, of varianten daarvan. Er kunnen zelfs IS duivelse barbaren tussen zitten, of die van de Afrikaanse variant.

Een heel juridisch systeem, internationaal en nationaal, met alle lobby’s daarbij vanuit de linkse kerk, beschermen beduidend veel meer die ongeremde, doorgaande komst van groepen nieuwkomers, dan dat het algemeen belang van het land en alle inwoners hier beschermend worden, daarvan meer bepaald, wie de negatieve gevolgen hier het meest ervaren.

De vrijheid van verkeer van personen, vanaf Oost Europa naar hier, is gigantisch qua omvang en andersom niet daarmee te vergelijken. Als dat zou veranderen voor maar 25% daarvan in omgekeerde richting, inclusief van oorsprong niet-Europeanen, trekt men zich terug uit EU, denk ik, en zie dat bevestigt vandaag in Buitenhof. Zelfs als dat oorspronkelijke Europeanen allemaal zouden zijn, met hun seculiere en vrijgevochten inslag, is teveel, vrees ik. Men daar ook lang, zonder (succesvolle) sancties, alles wat onwelkom is, kan tegenhouden. Oost Europese EU landen, zodra men uittreedt, zich economische hebben opgetrokken, via alles wat Brussel heeft geboden aan fondsen - en niet te vergeten - het geld wat door inwoners daar hier verdiend wordt en in land van herkomst uitgegeven. Zelfs fraude met EU gelden in bepaalde landen passeert langdurig, zonder noemenswaardig ingrijpen.
Door Keijzer op
Zolang de aantrekkelijke landen om zich te vestigen binnen EU niet doen wat Fortuyn al 20 jaar terug zei en dus asielstop instellen en zelf uit opvang in regio bepalen wie en hoeveel wordt opgenomen, gaat dit totaal ontsporen. Helaas is dat het kenmerk van beleid: de wal moet het schip keren en de chaos en ellende waarin we dan zullen zitten zal gigantisch zijn.

Je ziet hoe onthutsend vanzelfsprekend asielzoekers het vinden, die al of niet terecht op asielrecht afkomen hier, dat zij het volste recht hebben om zich hier te vestigen en hoe dan ook, niet in Oost Europa vanzelfsprekend. De achtergrond van die mensen is een peperdure zaak om hier uit te zoeken. Dit is een top down beleid in alle opzichten vanuit VN, vanuit EU en vanuit de partijen en individuen vanuit de linkse kerk, die ook Marrakesh hebben geforceerd. 5 jaar hier en men heeft alle rechten van bestaande burgers. Dan moet er voor de plichten van die mensen, nog heel veel geïnvesteerd worden, want een verblijfsvergunning kan op basis van ontbreken van gevraagde inspanningen , niet worden ingetrokken.

Het hele uitzet systeem schiet schromelijk tekort, hetgeen te wijten is aan een dikke juridische schil hier en lobby’s en blijven vasthouden aan gedateerde verdragen die aan de ontwikkelingen van de tijd stomweg niet zijn aangepast. Gemakzucht tiert welig, want niemand van de beslissingsmakers wordt daar zelf verantwoordelijk voor gehouden i.v.m. schade berokkend hebbende aan stabiliteit van het land en met boetes betalend, tot het maximum van wat men bezit. Ondertussen in de regel, zelf het minste in eigen omgeving daar last van heeft. Dit zijn onomkeerbare zaken, waarvoor heel de bevolking voor het blok is gesteld en de boemerang daarvan groeiende is.
Door Jan op
Houd toch eens op met het sluiten van opvanglocaties voor asielzoekers in tijden dat de toeloop afneemt. Er komt steeds weer een tijd dat de toestroom aanzwelt, leert de ervaring. En als je die locaties open houdt, kun je ze ook benutten voor tijdelijke opvang van daklozen en mensen in scheidingssituaties.
Door Hans op
Ik neem aan dat dit WTC Expo geen woonfunctie heeft. Er zal dus een RO-procedure moeten worden gevoerd om dat mogelijk te maken. Dus kunnen omwonenden e.d. bezwaar maken en beroep instellen en daarnaast nadeelcompensatie i.v.m. waardeverlies van hun eigendommen claimen. Ik zou het doen.