of 65101 LinkedIn

Terneuzen krijgt fikse tik op vinger van rekenkamer

Aan de beleids- en uitvoeringsplannen van de decentralisaties jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) in Terneuzen hapert nogal wat. Er zijn onder meer geen meetbare doelen vastgelegd. O

Er hapert nogal wat aan de beleids- en uitvoeringsplannen van de decentralisaties jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) in Terneuzen. Er zijn onder meer geen meetbare doelen vastgelegd. Ook is er onvoldoende aandacht voor risicobeheersing.

Noodsignalen

Deze kritiek uit de rekenkamercommissie Hulst-Terneuzen in zijn rapport ‘Decentralisatie Jeugdzorg en Wmo/Awbz in Terneuzen’. Rekenkamers elders in het land hebben de afgelopen maanden soortgelijke (nood)signalen afgegeven. In Terneuzen krijgt niet alleen het college, maar ook de gemeenteraad er van langs. De raad is door het college onvoldoende in staat gesteld om zijn controlerende taak goed uit te voeren. Daarentegen is de raad ‘zelf ook niet erg actief geweest daarover goede afspraken met het college te maken’, stelt de rekenkamercommissie.

 

Inkoop

De gemeente heeft nog steeds geen Wmo-beleidsplan aan de raad voorgelegd dat aan de nieuwe wettelijke eisen voldoet. Ook zijn geen meetbare doelen en te verwachten resultaten voor zowel de Wmo als de Jeugdzorg geformuleerd. De inkoop en de overdracht van de nieuwe Wmo-taken is voor een groot deel aan het zicht van de raad onttrokken.

 

Financieel tekort

De inkoop van de nieuwe Wmo-zorg, die tot 1 januari onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) vielen, was bovendien in januari nog niet afgerond terwijl dat al voor oktober vorig jaar geregeld had moeten zijn. De inkoop van de jeugdzorg laat een ‘aanzienlijk tekort zien’ van ruim acht ton zien, aldus de rekenkamercommissie.

 

Risicobeheersing

Hoewel de raad financiële kaders voor het transitieproces heeft gesteld, is de begroting voor 2015 niet inzichtelijk. De kosten voor de toegang tot de zorg zijn onder meer onduidelijk. Zorgelijk vindt de rekenkamer dat er onvoldoende aandacht is voor de risicobeheersing. ‘Er kleven grote financiële risico’s aan de decentralisaties, maar de gemeente heeft deze niet in beeld’, stelt voorzitter Frits van Vugt. De risico’s worden niet beschreven en er worden geen beheersmaatregelen getroffen. De raad is verder onvoldoende geïnformeerd over de invoering van de organisatorische veranderingen in het sociale domein.

 

Monitoring

De raad moet snel met het college afspraken vastleggen over inhoudelijke en financiële monitoring van de geleverde zorg, luidt een van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Hij moet B&W vragen om een analyse op elke wijze de risico’s bij de zorginkoop beheersbaar kunnen worden gemaakt. Daarbij denkt de rekenkamer aan het afbouwen van de omzetgaranties in de jeugdzorg en het prikkelen van instellingen om zorg efficiënter en goedkoper te leveren. Het college moet ook aan de slag met een financiële risicoanalyse en op basis daarvan moeten beheersmaatregelen worden getroffen, vindt de rekenkamercommissie. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frits van Vugt (adviseur en onderzoeker openbaar bestuur) op
@Pierre,
je hebt gelijk dat het Rijk (VWS) de decentralisatie niet makkelijk heeft gemaakt. Vandaar ook dat in het rekenkamerrapport een lange paragraaf is gewijd aan de belemmerende factoren vanuit het Rijk, die het gemeenten niet makkelijk hebben gemaakt bij deze grote klus.

@van Iwaarden: nee hoor, de rekenkamer loopt helemaal niet (te) hard van stapel. Alle gemeenten moesten per 1 oktober 2014 beleidplannen hebben vastgesteld met o.a. meetbare resultaten voor de komende periode. En nog aan veel meer voorwaarden voldoen. Er zijn nogal wat gemeenten (zeker niet alleen Terneuzen) die daar niet aan voldaan hebben. Binnen veel gemeenten maakt men elkaar wijs dat 2015 een overgangsjaar is, en dat de wet nog niet (helemaal) geldt. Onzin! Los van de zorgcontinuit die wettelijk is geregeld, moet het nieuwe (jeugd)zorgstelsel gewoon draaien per 1 jan. j.l. En nieuwe cliënten moeten volgens de nieuwe regels geholpen worden.
Het zijn vooral trage gemeenten, die (te) laat gestart zijn met de transitie en de transformatie, die het doen voorkomen dat er nog alle tijd is voor de implementatie. Quod non. Burgers hebben per 1 jan. jl gewoon recht op een goed lopend lokaal zorgstelsel, en daar hadden gemeenten voor moeten zorgen. Zoals de SVB had moeten zorgen dat de betaling van PGB's netjes zou gaan verlopen, hetgeen ook een farce is gebleken. En zo zijn er nog wel meer instanties die hun zaakjes (nog) niet op orde hebben. Hopelijk gebeurt dat snel
Door Van Iwaarden op
2015 is een overgangsjaar. Bedoeld om van te leren en om de materie van de WMO onder de knie te krijgen. Eind dit jaar beleidsplannen en doelen vaststellen is vroeg zat. De Rekenkamer loopt te hard van stapel !
Door Pierre op
Het komt op mij over als SM. De taak is net overgedragen en de strenge meester staat al met zijn zweepje klaar.
Degene die niet alleen een zweep verdient maar veel meer dan dat, is VWS. Jammer dat Van Vugt dat even vergeet.