of 59345 LinkedIn

Teleurstelling over doorzetten plannen loondispensatie

Het kabinet wil de plannen voor loondispensatie in de Participatiewet doorzetten, bleek dinsdag uit de hoofdlijnennotitie die staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark naar de Tweede Kamer stuurt. Divosa en Cedris zijn teleurgesteld.

Het kabinet wil de plannen voor loondispensatie in de Participatiewet doorzetten, bleek dinsdag uit de hoofdlijnennotitie die staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark naar de Tweede Kamer stuurt. Divosa en Cedris zijn teleurgesteld.

‘Bezwaren gemeenten onvoldoende meegewogen’

Volgens Divosa-voorzitter Erik Dannenberg heeft het kabinet de bezwaren van gemeenten onvoldoende laten meewegen. Hij wijst erop dat de bijstandsprikkels, die bedoeld zijn om mensen meer te laten werken, onder de loondispensatie van kracht worden voor mensen met een arbeidsbeperking die al maximaal aan het werk zijn. Ook wijst hij erop dat bijstandsregels zoals de vermogenstoets en de kostendelersnorm op de doelgroep zullen worden toegepast, waardoor een groep werkende mensen met een arbeidsbeperking aanzienlijk zal inleveren. Volgens Dannenberg zal de invoering van de loondispensatie in de participatiewet ook leiden tot een ongelijke beloning voor mensen die hetzelfde werk doen. Tot slot wijst de Divosa-voorzitter er ook op dat de aankomende regeling onnodig veel vraagt van gemeenten en vooral van de mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zelf een aanvraag indienen voor aanvulling van hun inkomen tot bijstandsniveau. Een aantal mensen uit de doelgroep zal om die reden ook in de financiële problemen komen, denkt Dannenberg.

 

‘Zeer nadelig voor kwetsbare groep’

Cedris greep de gelegenheid aan om nogmaals te pleiten voor behoud en verbetering van het huidige systeem van loonkostensubsidie en waarschuwt dat de invoering van loondispensatie ‘zeer nadelig uitpakt voor een kwetsbare groep mensen’. De koepelorganisatie voor de sociale werkvoorziening wijst nogmaals op de uitkomsten van een onderzoek dat vorige week werd gepubliceerd. Daaruit bleek dat de meerderheid van de werkgevers die nu loonkostensubsidie krijgen, tevreden is met de loonkostensubsidie en niet zit te wachten op de loondispensatie. Volgens Cedris zullen op termijn 20.000 werknemers met een arbeidsbeperking erop achteruit gaan als gevolg van de loondispensatie, bijvoorbeeld doordat zij een partner met een inkomen hebben. In een verklaring benadrukt Cedris-voorzitter Job Cohen dat de invoering van de loondispensatie ook voor werknemers die wel een aanvulling krijgen, betekent dat zij nooit een volwaardig werknemer worden. ‘Bovendien wordt de uitvoering verlegd van de werkgever naar de kwetsbare werknemer, met een groot risico op schulden.’ Cedris wijst er ook op dat werknemers die onder de loondispensatie komen te vallen, geen pensioen en slechts karige Ww-rechten zullen opbouwen onder die regeling.

 

Vakbonden hopen op overleg met werkgevers

Vakbonden FNV en CNV hopen in overleg met werkgevers tot een andere oplossing te komen. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat het dankzij de loondispensatie gemakkelijker wordt voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en wijzen erop dat de meerderheid van hen nog werkloos thuis zit. Redactie / ANP

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mies op
Ok. Dus ik moet 2X zoveel moeite doen om me staande te houden in het leven, 2x zoveel moeite om werk te vinden, te houden en uit te voeren. Maar ik mag 2x zo weinig betaald krijgen (zeker als ik bij iemand woon waarvan ik financiëel afhankelijk kan zijn).
Ik heb 2x zoveel kans om weer uit te vallen, maar geen
recht op arbeidsongeschiktheid of ww. Ik heb 2x zoveel kans in armoede te raken, maar geen recht op pensioenopbouw.
Ik geloof niet dat ik, ondanks mijn buitengewone inzet,
mee tel....

Ik doe mijn best, maar ik ben kwetsbaar. Doen jullie ook zoals ik elke dag je best? Zorg voor kwetsbare mensen kost nu eenmaal geld, maar als ik mee MAG doen, scheelt het ook geld op andere vlakken. ( Over geluk spreek ik niet, dat zal niemand hier interesseren)
Door Peter Hidding (Consulent ) op
Ontkennen dat het een bezuiniging is omdat het voor Nieuw Beschut gebruikt gaat worden: wanneer je ergens geld voor nodig hebt en het elders weghaalt, is dat toch bezuinigen op dat onderdeel? Het is een gemene manier om deze regeling recht te praten. Dat is politiek. Je zal maar een arbeidsbeperking hebben!
Door doeterniettoe (-) op
Tenenkrommend en uitermate a-sociaal plan van het kabinet. Valt dit onder decentralisatie, schoffering mensen of is het toch gewoon bezuinigen ten koste van mensen?
Hoe dan ook, buitengewoon triest.
Door bosma (ambtenaar) op
Toch wel grappig: onder het bericht staat een quote van 15 december 2017: Van Ark: 'Meer dan bijstand voor gehandicapte met baan'. Het kan verkeren: 28 maart 2018: van Ark: 'Gehandicapte mensen die werken hebben geen recht op het loon waar alle niet-gehandicapten wel recht op hebben, namelijk het wettelijk minimumloon.'. En dan ook nog durfen te beweren dat dit in het belang is van gehandicapten; Orwelliaanse dubbeldunk. Overigens: Hans de Boer van VNO-NCW begint ook een rupsje-nooit-genoeg te worden: eerst het 1,4 miljard euro kostende cadeautje van de afschaffing van de dividendbelasting en nu deze er nog overheen. Overigen, voor 1,4 miljard kan 65.000 gehandicapten tegen een minimumloon aten werken. Van het CDA wisten we al dat ze een heel eigen invulling geven aan het uitgangspunt dan de armen van geest zalig zijn maar dat Gristenunie zich daar ook bij aansluit is wel een tegenvallen. En D66, ach D66 heeft het druk met individuele pensioenpotjes. Dat is dan weer iets waar gehandicapte werkers zich weer niet druk over hoeven te maken: pensioen opbouwen doen ze niet. Hoe diep kan je zinken vraag je je af.
Door Antonia Rommen (afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger) op
Mevrouw van Ark zet het werk voort van haar voorgangster Mw. Klijnsma, om zoveel mogelijk mensen/personen uit de groep chronisch zieken/gehandicapten de vernieling in te helpen. Gevolgen hiervan zijn desastreus. Schulden, personen uit deze groep worden dakloos, en zijn hierdoor niet zelfredzaam. Daar deze groep vaak woont in aangepaste woningen waar ze zelfredzaam zijn, zijn ze eenmaal dakloos niet meer zelf redzaam. Er zijn geen opvangplekken voor deze groep personen, het Leger Des Heils voldoet niet vanwege de aanpassingen die men nodig heeft om zelfstandig te kunnen wonen. Derhalve komt deze groep in niemandsland terecht, daar gemeentes ook niet kunnen helpen daar ze moeten participeren. Mw. van Ark en haar voorganster vergeten voor het gemak dat deze groep gewoon al hogere woonlasten heeft, om te beginnen met de huur. Deze is vaak hoger ivm de aangepaste woning en waar we voorheen een hogere huurtoeslag voor ontvingen, daarbij zijn onze stook/energielasten vele malen hoger dan die van een ander. Dit vanwege medische apparatuur, mochten we al het geluk hebben om een kind thuis te hebben wonen, wordt deze afgerekend doordat zijn ouder chronisch ziek/gehandicapt is. Werken hoeft voor onze kinderen niet te lonen, die mogen alleen inleveren. Op zichzelf gaan is mede door dit kabinet onmogelijk gemaakt daar zij geacht worden te mantelzorgen voor hun ouder, en de woningmarkt dramatisch op slot zit. In mijn omgeving is de wachttijd 15 jaar minimaal voordat je in aanmerking komt voor een woning. In de tussentijd en dan gaat Mw, van Ark en vanuit dat ze dus niet studeren maar een full-time job hebben ipv dat ze een 0-20 uurs contract hebben. Dat deze groep nog steeds huurtoeslag ontvangt, echter bij een inkomen van participatie-wet ouder plus-minus 10.000 en kind plus minus 15.000 wordt er aardig ingeleverd op de huurtoeslag. En zeker daar dit kabinet er voor zorgt dat deze steeds minder en minder wordt. Echter liggen de huren van een wmo-woning vaak rond de vrije sector dus zo'n dikke 700 doe daarbij hogere stook/energie/zorgkosten en ach ja je wilt ook nog eten. Tja en je kind heeft ook nog een zorgverzekering, Tja en werken hoeft voor hun niet te lonen daar ze een ouder heeft die chronisch ziek/gehandicapt is.O en verhuizen is geen optie naar een goedkopere woning, en krijg je trouwens ook geen toestemming van de gemeente voor. Je woont tenslotte passend, dat je niet meer kan rondkomen dankzij het beleid. Mag niet deren, Hoe asociaal kan je als kabinet zijn. Mensonterend gewoon, maar ja de groep chronisch zieken/gehandicapten heeft het altijd misdaan. En dan heeft het kabinet nog het lef voor cooperatie de laatste wil te stoppen, kunnen we er op een nette manier uitstappen en niet langer het leven van onze kinderen verzieken zodat ze verder kunnen studeren en met hun lever zonder te hoeven te bloeden voor hun ouder die nu eenmaal ..... GA JE SCHAMEN MW. VAN ARK