of 62236 LinkedIn

Tekort jeugdhulp moet gecompenseerd

Alle gemeenten in Groningen willen compensatie voor de tekorten op de jeugdhulp. Die bedraagt 30 miljoen euro over 2017. Dat schrijven zij in een brandbrief aan minister Hugo de Jonge (VWS).

De Groningse gemeenten willen compensatie voor de tekorten op de jeugdhulp. Die bedraagt 30 miljoen euro over 2017 en kunnen ‘simpelweg’ niet door de gemeenten zelf worden opgebracht, zo schrijven zij in een brandbrief aan minister Hugo de Jonge van VWS.

Tekortschieten

‘Recht uit het hart spreekt onze tong, in heldere en duidelijke taal: kom de belofte van uw voorganger voor adequate middelen voor de uitvoering van onze zorgtaken na’, schrijven de Groningse wethouder jeugd Mattias Gijsberts en wethouder Johan Hamster (Stadskanaal) namens alle jeugdwethouders van de provincie Groningen. De Groninger gemeenten gaan tot het uiterste om ‘onze kinderen kansen te bieden om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Maar we willen u ook in heldere bewoordingen vertellen dat de financiële middelen daarvoor ruim tekortschieten’, aldus de brief.

 

Groei kinderen in zorg

Bij een relatief groot deel van de kinderen is sprake van stevige problematiek, zo stellen de gemeenten. Een relatief hoog percentage kinderen groeit op in armoede ‘en gebleken is dat armoede grote effecten heeft op het gezond, kansrijk en veilig opgroeien van kinderen’. De kans op het ontstaan van kindermishandeling is vanwege een hoge concentratie van risicofactoren in verschillende Groninger gemeenten relatief hoog ‘vanwege een hoge concentratie van risicofactoren’, aldus de brandbrief. Daarnaast hebben de ‘spanningen rondom de aardbevingen effect op het opgroeien van kinderen en zijn er relatief veel kinderen en ouders met verstandelijke beperkingen in de Groninger gemeenten’. Omdat de gemeenten na de decentralisatie van de jeugdhulp veel van de problematiek vroegtijdig hebben gesignaleerd en opgepakt, is sprake van een sterk groeiend aantal kinderen in zorg. Die groei zet zich tot op heden voort.

 

Compensatie

‘Met dit succes (want dat is het als je vroegtijdig signaleert dat kinderen en gezinnen hulp nodig hebben) komen ook de tekorten’, aldus de brandbrief. De gemeenten nemen zelf ook zo veel mogelijk maatregelen om dat tekort op te lossen, maar dat lost het tekort van ruim twintig procent niet op. ‘De groei in aantallen kinderen – die zich nog steeds doorzet – vraagt om compensatie.’

 

Objectief verdeelmodel

Begin april stuurde ook de Jeugdhulpregio Noordoost-Brabant al een brandbrief naar minister De Jonge. Daarin vroeg zij 8,8 miljoen euro extra voor de uitvoering van de jeugdhulp. Het objectieve verdeelmodel en de lastige toegang van jongeren tot de Wet langdurig zorg (Wlz) brengt hen in grote problemen. Begin december vorig jaren luidden 21 gemeenten en jeugdzorginstellingen uit Zuidoost-Brabant vanwege tekorten de noodklok bij de Tweede Kamer. Meer jeugdhulpregio’s en gemeenten, zoals Leeuwarden, Hengelo en Sittard-Geleen, kampen met forse tekorten op de jeugdhulp.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ries Oonk op
Ik vraag me af of deze gemeenten alle kinderen in zorg en hun gezin echt kennen. Dus:
- De zorgvraag goed in beeld
- Bekeken wat in het voorveld of vanuit het gezinsssysteem kan worden opgelost
- Helemaal scherp wat de rol van het onderwijs is
- Bronproblematiek bij ouders opgelost (schulden, armoede, werk&inkomen, veiligheid, etc.)
- Zeer ruime ambulante ondersteuning vanuit de gemeentelijke toegang
- Zelf een oordeel geveld over wat de inzet van zorg de gemeenschap waard mag zijn
Kortom, voor alle kinderen een plan dat leidt tot vermindering van problematiek of zo mogelijk uitstroom uit zorg.

Als ze dit alles hebben gedaan voor elk kind en dan komt men nog tekort, dan is compensatie zeer terecht. Wanneer de gemeenten dit echter niet voor alle kinderen in beeld heeft hebben zij iets laten liggen in de regie.