of 60264 LinkedIn

Tekort Den Haag van 26 miljoen op Wmo en jeugd

De gemeente Den Haag heeft een tekort van 26 miljoen euro op de jeugdhulp en de Wmo. Dat blijkt uit de jaarrekening 2018.

De gemeente Den Haag kijkt aan tegen een tekort van 26 miljoen euro op de jeugdhulp en de Wmo. Dit komt onder meer door de rijksbezuinigingen, maar ook door de stijging van het aantal mensen dat van een Wmo-voorziening gebruik maakt.

Moeilijk

Dat blijkt uit de jaarrekening 2018. De uitgaven voor maatschappelijke zorg en jeugdzorg zijn ‘moeilijk te beheersen’, schrijft Rachid Guernaoui, wethouder Financiën in de jaarrekening. ‘Het gaat hier grotendeels om open-einde-regelingen, die voor het merendeel worden gefinancierd uit de eigen middelen van de gemeente.’ Om de tekorten te dekken, werd al eerder 11 miljoen euro uit eigen middelen bijgepast. Dit bleek onvoldoende. Omdat op beschermd wonen vorig jaar een plusje kon worden genoteerd, komt het tekort op maatschappelijke zorg en jeugdzorg over 2018 uit op 22 miljoen euro.

 

Omslag

In 2015 en 2016 noteerde de gemeenten nog (forse) overschotten op de Wmo en jeugdhulp. Vanaf 2017 veranderde dat beeld, net zoals bij veel gemeenten. De cijfers laten een omslag zien ‘van (zeer) positieve resultaten voor de jeugdhulp en Wmo naar een (groot) tekort’, aldus het jaarverslag. Door nagekomen declaraties en de toename van het aantal kinderen dat van jeugdhulp gebruik maakt, bleek begin 2018 een tekort van 14,4 miljoen euro. Op de Wmo-voorzieningen werd in 2017 voor een bedrag van 3,9 miljoen euro rode cijfers geschreven. Over 2018 is eveneens sprake van een tekort voor Wmo en jeugdhulp, van respectievelijk 16 miljoen en 10 miljoen euro.

 

Rijkskorting

De redenen voor de tekorten zijn divers. De rijkskorting van 15 procent op de gemeentelijke budgetten is een van de oorzaken. Zo kreeg Den Haag voor 2018 89 miljoen euro voor de uitvoering van de Wmo, maar gaf de stad er 136 miljoen euro uit (119 miljoen euro begroot). Voor de jeugdhulp ontving Den Haag 129 miljoen euro van het rijk, maar gaf 178 miljoen euro uit (167 miljoen euro begroot).

 

Tariefstijging

Ook is sprake van een toename van het aantal mensen met een Wmo-voorzieningen. Dat steeg van 32.741 in 2017 naar 36.152 in 2018. Die stijging wordt onder meer veroorzaakt doordat de toegang tot de Wmo is verbeterd en de eigen bijdrage voor begeleiding en dagbesteding is geschrapt. De tariefstijging voor Wmo maatwerkarrangementen en de jeugdhulp hebben eveneens tot hogere uitgaven geleid. Die tariefstijging werd doorgevoerd toen er nog geen sprake was van tekorten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Tja, als je onvoldoende aan kostenbeheersing doet vliegt alles de pan uit. Vooral verantwoordelijken aanspreken op financiële debacles, maar ook bij gemeenten zelf.
Door Jan op
Wie gooit nu eindelijk eens de deksel open van de beerput die WMO heet? Naast een aantal mooie dingen die de WMO biedt, wordt er veel gedecladeerd wat niet wordt uitgevoerd. Het is erg makkelijk om dagbesteding op te voeren die in veel gevallen niet wordt geboden. Dat is in mijn ogen valsheid in geschriften, maar het is veel triester dat waar mensen recht op hebben, ze aan hun lot worden over gelaten. Om nog maar niet over de kwaliteit van de dienstverlening en hoogte van vergoedingen te spreken.Wie heeft het lef hier eens een stevige bezem door te halen? Hoezo tekorten?
Door Willem (Begeleider) op
Is er al een totaal overzicht van de 355 gemeente in NL hoe het landelijk zit met de tekorten op deze dossiers. Ik woon zelf in een "tekort gemeente". en zie alleen incidentele tekort gemeenten langs komen. Misschien zegt de "statistiek" wat over het effect van de 2015/16 maatregelen en de weerslag daarvan op de huishouding van gemeenten?
Door Spijker (n.v.t.) op
Den Haag heeft kennelijk nog nooit gehoord van kostenbeheersing. Wethouders van financiën en sociale zaken kunnen beter hun biezen pakken.
Door De Boer (financieel medewerker gemeente) op
In Den Haag denken ze al op de manier zoals ze bij Het Rijk graag zien: Den Haag ontvangt namelijk in totaal 218 miljoen en geeft er 314 miljoen uit. Het tekort op het Sociaal Domein is dus niet 26 miljoen, maar 96 miljoen!!