of 59345 LinkedIn

Tekort bijstand: ‘Dit gaat het rijk geld kosten’

‘Het maakt het er niet makkelijker op, maar we staan wel sterker’, stelt de Groningse wethouder Ton Schroor (D66) in reactie op de massale steun voor de op zijn initiatief ingediende motie over de bijstandsbudgetten. 'Dit gaat het rijk geld kosten.'

‘Het maakt het er niet makkelijker op, maar we staan wel sterker.’ Dat stelt de Groningse wethouder Ton Schroor (D66) daags nadat de op zijn initiatief ingediende motie over de bijstandsbudgetten met 98 procent van de gemeenten is aangenomen. Dat gebeurde op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG.

Geen positief gevoel

‘De centrale vraag is: hoe nu verder’, aldus Schroor. ‘Hier moeten we het met de staatssecretaris (Van Ark, red) over gaan hebben. Het rijk moet dit nu echt gaan oplossen, maar de eerste signalen zijn niet echt positief.’ Meer kan de wethouder daar niet over zeggen. ‘Het gevoel dat ik uit sessies met Van Ark heb overgehouden, heeft mij genoodzaakt tot het indienen van de motie’, aldus Schroor diplomatiek. Een week geleden was er een bestuurlijk overleg tussen de VNG en Van Ark, onder meer over het toen recent verschenen ROB-advies. Maar ook eerder heeft de VNG-commissie financiën over de bijstandstekorten met Van Ark gesproken. In zowel 2016 als in 2017 liepen de tekorten op tot ruim 270 miljoen euro.

 

Advies overnemen

In de motie van Groningen, mede ondertekend door dertig gemeenten, wordt het rijk opgeroepen de aanbevelingen van de ROB ‘onverkort en onverwijld’ over te nemen. De ROB stelt in dat advies dat het macrobudget voor de bijstand niet deugt en moet worden aangepast. Een deel van tekorten over 2016 en 2017 moeten via het macrobudget over 2018 en 2019 worden gecompenseerd. Als er ondanks aanpassing van het macrobudget toch tekorten ontstaan, moeten daarover bestuurlijke afspraken worden gemaakt. ‘Dit is wat we altijd al hebben gezegd: het macrobudget is te laag en de verdeling niet goed’, aldus Schroor. ‘Dit gaat het rijk kosten.’ Gemeenten hebben via de motie uitgesproken de aanbevelingen van de ROB als randvoorwaarden te zien voor de uitvoering van het Interbestuurlijk Programma (IBP).

 

Geen reactie

‘Het is nu niet aan de orde om te reageren op moties die door de leden van de VNG zijn aangenomen. We wachten eerst op terugkoppeling van het VNG-bestuur’, stelt de woordvoerder van staatssecretaris Van Ark. Ze benadrukt nogmaals dat Van Ark na de zomer met een reactie op het ROB-advies komt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.