of 58952 LinkedIn

Te weinig deelnemers bijstandsexperiment Deventer

De gemeente Deventer kan vooralsnog te weinig bijstandsgerechtigden overtuigen om mee te doen met het vertrouwensexperiment. Terwijl idealiter 1.000 van de 2.400 uitkeringsgerechtigden mee zouden doen, zijn er momenteel slechts 339 deelnemers.

De gemeente Deventer kan vooralsnog te weinig bijstandsgerechtigden overtuigen om mee te doen met het vertrouwensexperiment. Terwijl idealiter 1.000 van de 2.400 uitkeringsgerechtigden mee zouden doen, zijn er momenteel slechts 339 deelnemers.

Representativiteit in het geding

Volgens wethouder Jan Jaap Kolkman (inkomen, PvdA) zijn deelnemers onder meer uitgevallen als gevolg van het vinden werk, verhuizing, of het veranderen van de gezinssituatie. Het experiment, dat in oktober vorig jaar van start ging met 486 deelnemers (inclusief een controlegroep van 200 bijstandsgerechtigden) en in maart werd aangevuld met nog eens 169 deelnemers,  heeft nu minder dan 100 deelnemers per groep, waardoor de representativiteit van de resultaten in het geding komt.

 

Geen vertrouwen of interesse

In de onderzoeksopzet die door de gemeente en de Saxion-hogeschool is opgesteld, staat dat er tenminste 100 deelnemers per groep nodig zijn. ZonMw, dat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begeleidt, had zelfs aangeraden het experiment uit te voeren met 1.000 deelnemers. Dat getal is praktisch niet haalbaar. ‘Tijdens de werving bleek een aanzienlijk deel van de gesproken mensen niet het vertrouwen of de interesse te hebben om aan het onderzoek mee te werken’, schrijft Kolkman in een brief aan de Deventer gemeenteraad.

 

Gesprekken

De onderzoekers van de Saxion Hogeschool en ZonMw zijn momenteel met elkaar in gesprek om erachter te komen of het experiment in de huidige omvang nog tot representatieve resultaten kan leiden. Naar aanleiding van die gesprekken wordt besloten hoe het vertrouwensexperiment verder gaat. Volgens een woordvoerder van de gemeente Deventer is door het college besloten dat het experiment in ieder geval wordt voortgezet.

 

Vier treatments

Het experiment met regelluwe bijstand in de gemeente Deventer ging in oktober van start. Er wordt in de Hanzestad met vier treatments geëxperimenteerd: een intensiveringsgroep houdt dezelfde plichten en krijgt meer begeleiding, een andere groep krijgt minder verplichtingen en krijgt begeleiding op afstand. Die groep wordt online begeleid en hoeft slechts om de zes maanden op gesprek te komen. En derde groep heeft de normale verplichtingen en begeleiding. Een vierde groep krijgt minder verplichtingen en mag zelf bepalen hoe zij begeleid wil worden. Alle treatments hebben in gemeen dat men 25 procent van eventueel bijverdiend inkomen mag houden met een maximum van 200 euro. Naast de vier onderzoeksgroepen is er ook een controlegroep.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door wendy op
Dat verbaast me niet. Bijstandsgerechtigden zijn de afgelopen jaren vermalen in de ambtelijke molens met steeds nieuwe onbegrijpelijke regeltjes. De bijverdienregeling was er al en die leidt vaak tot veel problemen met verrekening , toeslagen en zelfs financieële achteruitgang. Begeleiding komt vaak neer op vernedering, verplicht vrijwilligerswerk of onbetaald werk. Zelden is er ruimte of geld voor omscholing of bijscholing.Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.