of 59345 LinkedIn

Tarieven huishoudelijke hulp hoog genoeg

Lang niet alle gemeenten passen hun tarieven voor huishoudelijke hulp aan de nieuwe HBH-loonschaal en de nieuwe cao aan. Zij stellen onder meer dat hun tarieven hoog genoeg zijn om dit te compenseren.

Lang niet alle gemeenten passen hun tarieven voor huishoudelijke hulp aan de nieuwe HBH-loonschaal aan. Zij stellen onder meer dat hun tarieven hoog genoeg zijn om de nieuwe loonschaal te compenseren. Ook verhogen niet alle gemeenten hun tarieven ter compensatie van de cao-loonsverhoging van 4 procent. Deels omdat het niet verplicht is en deels omdat de tarieven die gemeenten hanteren hoog genoeg zijn.

Onderzoek

Dat blijkt uit een tussenrapportage van Berenschot, die in opdracht van minister De Jonge (VWS) is gemaakt. Het onderzoek is onder 208 gemeenten uitgevoerd tussen 6 november en 20 december. Gevraagd is of gemeenten de nieuwe HBH-loonschaal (hulp bij het huishouden) die per april 2018 is ingegaan hebben verwerkt in hun tarieven huishoudelijke hulp, alsmede de loonsverhoging van 4 procent die op 1 oktober vorig jaar van kracht is geworden.

 

Niet aangepast

Van de 208 gemeenten die aan het onderzoek hebben meegedaan, gaven 63 gemeenten aan hun tarief voor huishoudelijke hulp (nog) niet te hebben aangepast aan de nieuwe loonschaal HBH. 14 gemeenten hebben dat inmiddels - per 1 januari - wel gedaan. 27 gemeenten hebben het tarief nog niet aangepast omdat ze nog niet AMvB-plichtig zijn; zij hoeven (nog) niet te voldoen aan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs Wmo 2015. Die AMvB regelt hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. Nog eens 14 gemeenten geven aan dat de tarieven hoog genoeg zijn voor zorgaanbieders om de nieuwe loonschaal te compenseren. 8 gemeenten zijn nog in overleg met de zorgaanbieder.

 

Cao-loonsverhoging

Wat betreft de cao-loonsverhoging van 4 procent gaven 68 gemeenten aan de tarieven (nog) niet te hebben gewijzigd per 1 oktober. 8 gemeenten gaan dat ook niet doen. Zij stellen dat de gemeenten tarieven hanteert die hoog genoeg zijn op de loonsverhoging te compenseren. 19 gemeenten geven aan het tarief niet te verhogen omdat de tarieven eerder zijn verhoogd, het niet verplicht is of dat het nog onderwerp van discussie is. De overige 41 gemeenten gaan dat nog wel doen, of hebben dat inmiddels per 1 januari gedaan. Dat gebeurt niet in alle gevallen met terugwerkende kracht tot 1 oktober.   

 

Geen extra inzet

Voor minister De Jonge (VWS) zijn de uitkomsten van deze tussenrapportage geen aanleiding om gemeenten achter de broek te zitten. ‘Ik concludeer, op basis van deze extra tussenrapportage, dat op dit moment geen extra inzet van mijn kant nodig is om gemeenten te wijzen op de nieuwe HBH-loonschaal en de loonsverhoging van 4 procent’, zo schrijft hij aan de Kamer. ‘Gemeenten zijn goed op de hoogte van de cao-wijzigingen en op grote schaal hiermee aan de slag gegaan.’ De tussenrapportage was bedoeld om een ‘eerste beeld’ te krijgen, zo benadrukt de minister. In april komt een meer uitgebreide rapportage.

 

Offerte

In 84 van de 144 gemeenten die hun tarief al voor 1 januari hadden aangepast op basis van de nieuwe HBH-loonschaal, konden aanbieders informatie aandragen over kostprijselementen, waarna gemeenten het nieuwe (uur)tarief hebben vastgesteld. 29 gemeenten hebben de nieuwe tarieven zonder enig overleg met aanbieders vastgesteld. 26 gemeenten hebben een adviesbureau ingeschakeld om de nieuwe tarieven te berekenen. In vijf gemeenten mochten aanbieders een offerte maken waarin de nieuwe loonschaal in het nieuwe tarief is verdisconteerd in het nieuwe tarief, op basis waarvan de gemeente het nieuwe (uur)tarief hebben vastgesteld.

 

Zonder aanbieders

Een derde van de gemeenten die de tarieven heeft aangepast vanwege de cao-loonsverhoging, heeft zonder overleg met aanbieders het (uur)tarief aangepast. In bijna de helft van de gemeenten mochten aanbieders informatie over kostprijselementen aanleveren.22 gemeenten schakelden een adviesbureau in om nieuwe tarieven te berekenen.    

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de vries (ambtenaar) op
Onderzoek in de categorie Wij van wc-eend... Vraag aan gemeenten of ze tarieven hebben verhoogd (meer kosten). Antwoord: nee, want die zijn hoog genoeg (wie zou dat niet zeggen?). Minister: het gaat goed, want de gemeenten hoefden de tarieven niet te verhogen. En bij onze vrienden van Berenschot rinkelt de kassa!!
Door Ellis Cohen (Hh) op
Moeten we nu juichen? De gemeente waar ik werkzaam ben is amvbplichtig en mn werkgever heeft met terugwerkende kracht de hogere tarieven betaald gekregen. Juist ja.....het personeel per oktober 4% , maar van de verhoging uitbetalen met terugwerkende kracht vanaf april 2018 geven ze niet thuis. Goed als gemeenten daar eens op gaan controleren. De verhoging bedoeld voor de hh komt daar dus niet terecht!!!!