of 58952 LinkedIn

SZW: nog geld en ruimte voor experimenten bijstand

Zeven gemeenten hebben zich bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld omdat ze willen experimenteren met de bijstand. Er is ruimte en geld voor meer experimenten, meldt het ministerie, want in totaal zouden zo’n 25 gemeenten een experiment mogen opzetten. Als ze aan de voorwaarden van SZW voldoen.

Zeven gemeenten hebben zich bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld omdat ze willen experimenteren met de bijstand. Er is ruimte en geld voor meer experimenten, meldt het ministerie, want in totaal zouden zo’n 25 gemeenten een experiment mogen opzetten. Als ze aan de voorwaarden van SZW voldoen.

18.000 mensen
Het totaal aantal mensen dat aan een pilot met soepeler regelgeving rondom de bijstand kan deelnemen is ruim 18.000. Als de pilots die nu door de zeven gemeenten aangedragen zijn een akkoord krijgen van demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) dan zijn daar 3500 mensen bij betrokken.  ‘SZW ziet graag nog meer experimenteerverzoeken tegemoet’, schrijft het ministerie in een brief aan gemeenten. In totaal is er 2,6 miljoen euro beschikbaar, laat het ministerie weten.

Intensiever
In diezelfde brief worden enkele ‘attentiepunten’ genoemd voor gemeenten die mee willen doen. Eén van die punten is de kaders die gesteld worden aan een groep bijstandsgerechtigden die gedurende het experiment intensiever worden begeleid. Gemeenten moeten beloven dat er bij deze groep een verdubbeling van het aantal fysieke contactmomenten plaatsvindt ten opzichte van de controle groep. Andere punten van aandacht publiceerde het ministerie eerder deze maand al in een memo.


Beoordeeld
De zes verzoeken (voor experimenten in zeven gemeenten) die nu bij het ministerie liggen, worden op dit moment zowel ambtelijk als wetenschappelijk beoordeeld’, meldt het ministerie. Dat gebeurt ‘in nauwe samenspraak met deze gemeenten’. Demissionair staatssecretaris Klijnsma wil zo snel als dat kan beslissen of de experimenten kunnen beginnen.Vorige week Tilburg, dat als één van de voortrekkers al lange tijd in gesprek is met Klijnsma, te horen dat er geen toestemming zou komen. Maar inmiddels is ze op haar standpunt teruggekomen en kan Tilburg aan de slag. Utrecht, een andere ‘proefgemeente’ stelde op het laatste moment een proef uit omdat er geen toestemming van het ministerie kwam.


Buiten Participatiewet om
Sommige gemeenten vinden de voorwaarden die SZW stelt aan de experimenten te streng en willen zonder aan de AMvB te voldoen zelf een experiment opzetten. Zo overweegt Terneuzen om een groep bijstandsgerechtigden een maandelijkse gift te doen ter hoogte van een bijstandsuitkering. Dit zou buiten de Participatiewet om plaats kunnen vinden en gefinancierd kunnen worden uit het budget dat er is om mensen gezonder te maken. Het plan, dat niet op steun in Den Haag kon rekenen, staat voorlopig even on hold.

Meer regels in plaats van minder

Ook de gemeente Zwolle wil experimenteren met de bijstand maar zonder ‘toestemming’ van SZW. ‘In Zwolle is al in een vroeg stadium besloten om dit onderzoek te laten plaatsvinden buiten de AMvB van het ministerie’ aldus wethouder Nelleke Vedelaar. ‘Het ministerie schrijft namelijk een pakket van regels en voorwaarden voor over hoe het experiment mag worden uitgevoerd. Ook hoe het wetenschappelijk moet worden opgezet. Meer regels, terwijl er om minder werd gevraagd. Zwolle heeft daarom besloten om zelfstandig een experiment in te richten.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kaatje op
Er wordt o.a. verwezen naar het onderwerp "ondernemen in de bijstand". Het zou heel interessant zijn om eens een goed onderbouwd artikel te lezen over het bijbehorende aspect verdringing en dit in een kosten/baten analyse als daadwerkelijk geverifieerd onderdeel mee te nemen. Wat voor concurrentie ondervinden gevestigd ondernemers zonder bijstand van deze overheidssteun aan uitkeringsgerechtigden. Niet theoretisch ("ze moeten marktconforme prijzen hanteren"), maar onderzoekend, waarbij ook andere partijen dan szw gerelateerde worden bevraagd naar ervaringen/meningen (ZZPers, ondernemersverenigingen etc.). Interessante materie. Wie pakt het op.