of 60715 LinkedIn

Sw-directeur verdiende meer dan drie wethouders samen

Ophef in de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden. Oud-interim-directeur Wim Schreuders toucheerde er vorig jaar maar liefst een kwart miljoen voor de 17 maanden durende fusie van het werkbedrijf van de Kempengemeenten met een deel van de intergemeentelijke sociale dienst.

Ophef in de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden. Oud-interim-directeur Wim Schreuders toucheerde er in 2018 maar liefst een kwart miljoen voor één jaar werk. Schreuders leidde de 17 maanden durende fusie van het werkbedrijf van de Kempengemeenten met een deel van de intergemeentelijke sociale dienst.

Wet normering topinkomens

De vergoeding van Schreuders, in het verleden inspecteur generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en directeur van de Amsterdamse dienst werk en inkomen, kwam dinsdag aan bod in de Bergeijkse raadsvergadering. Daar liet met name de fractie van GroenLinks-PvdA zich kritisch uit over de hoogte van de vergoeding, die hoger is dan drie jaarsalarissen van een wethouder in de Kempengemeenten. Inmiddels trekken de linkse oppositiepartijen van de vier Kempengemeenten in kwestie samen op. De vergoeding van Schreuders voldoet overigens aan de Wet normering topinkomens (Wnt), waarin voor externen een hoger plafond wordt gehanteerd.

 

'Vergoeding erg hoog'

De hoge rekening is volgens de Bergeijkse wethouder Stef Luijten (Participatiewet, CDA) het gevolg van het feit dat de fusie, die aanvankelijk maar een half jaar zou duren, uiteindelijk 17 maanden in beslag nam. Luijten gaf toe dat hij de vergoeding ook ‘erg hoog’ vindt. Schreuders zelf wil desgevraagd geen commentaar geven op de kwestie en verwijst Binnenlands Bestuur naar de woordvoerder van het dagelijks bestuur van de WVK-groep. Die kon vandaag nog geen antwoord geven op vragen.

 

Actiever informeren

‘Schandalig’, vindt Wil Rombouts (fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA in Bergeijk) de vergoeding. Op de vraag hoe dit soort salarissen in de toekomst kunnen worden voorkomen: ‘Wij willen onze wethouder meegeven dat dit niet meer mag gebeuren en dat hij ons voortaan actiever moet informeren over dit soort gevoelige zaken. Als dit niet in de jaarcijfers had gestaan, was dit ons niet bekend geweest.’ De vergoeding van Schreuders voldoet aan de Wnt, maar is desondanks veel te hoog, benadrukt ook Fiona Bijl, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeente Reusel-de Mierden. ‘Dat iets wettelijk mag, wil nog niet zeggen dat iets moreel juist is. Het gaat hier ook niet om een Nationale Politie, een Belastingdienst of een ProRail, maar a; om een sw-bedrijf, en b; om een Kémpisch sw-bedrijf. Dit past niet bij een bedrijf van deze omvang en het past niet binnen onze cultuur.’ Bijl geeft aan dat zij een signaal richting het college wil afgeven. ‘Wij zijn laatste jaren al vaker in gesprek over de manier waarop wij als raad controle op de GR kunnen uitoefenen en tot nu toe waren er op dit vlak gelukkig nog geen incidenten. Wat mij betreft, is dit behalve het eerste ook meteen het laatste incident.’  

 

‘Beetje pijnlijk’

Hugo Maas, fractievoorzitter van de Bladelse partij Pro5, noemt het ‘een beetje pijnlijk’ dat hij uit de jaarstukken vernam van de vergoeding. ‘Het bestuur van de GR gaf niet eerder aan dat deze dure overeenkomst zo veel langer zou voortduren. Het college van Bergeijk heeft dit in beantwoording van vragen nu toegegeven, maar ook rijkelijk laat.’ Gedane zaken nemen volgens Maas geen keer, ‘maar dit moet in de toekomst echt voorkomen worden. Dit staat niet in verhouding tot de waardering die de werknemers van het sw-bedrijf krijgen. De WVK-groep heeft zich altijd op een zuinige manier kunnen redden en afgelopen jaar is er zelfs nog een winstuitkering betaald aan de gemeenten die eigenaar zijn. Maar dat legitimeert dit soort salarissen nog niet. Momenteel teert de WVK-groep in op haar reserves, die gelukkig aanzienlijk zijn door de zuinige jaren.’

 

Eens en nooit meer

De Bladelse wethouder Davy Jansen (arbeidsmarktbeleid, Bladel Transparant) zegt dat hij de raad vorig jaar in september heeft geïnformeerd over de vergoeding voor de werkzaamheden van Schreuders. ‘Sinds ik in april vorig jaar wethouder werd, ben ik mij gaan inlezen op dit dossier. Daarop heb ik de raad doorlopend geïnformeerd, ook in de wandelgangen. Dat deed ik juist om te voorkomen dat er een schijn van non-transparantie ontstaat. Ik voelde aankomen dat hier vroeg of laat raadsvragen over gesteld zouden worden, en terecht.’ Jansen benadrukt dat interim-managers eenmaal duur zijn en dat het werk dat zij doen niet altijd even dankbaar is. ‘Als ik kijk naar het tarief van Schreuders en het aantal uren dat hij heeft gemaakt, vind ik de hoogte van de vergoeding niet exorbitant. Hij heeft ook uitstekend werk geleverd. Wel is het maatschappelijk zeer lastig uit te leggen. Dat heb ik in de laatste bestuursvergadering met Schreuders erbij ook gezegd. Wat mij betreft is het eens en nooit meer. In het bedrijfsleven kan je dit verkocht krijgen, maar in het geval van een sw-bedrijf vind ik dat er zorgvuldiger moet worden omgegaan met de publieke opinie. Ik kan mij ook voorstellen dat de medewerkers van het werkbedrijf zich hier niet prettig bij voelen.’

 

Salaris gemiddeld 118.800 euro

Marco Schipper (FNV-bestuurder voor de sociale werkvoorziening in Zuid-Nederland) vindt het bedrag dat Schreuders bij WVK toucheerde exorbitant hoog. ‘Ik weet dat dit een gangbaar bedrag is voor een interimmanager, maar voor onze sector is dit echt te veel. Al helemaal als de opdracht zo lang duurt. Anderhalf jaar lang een interimmer aan het roer hebben is te lang. Voor 2 à 3 maanden is het voor te stellen, maar als je van te voren weet dat je een reorganisatieproces in gaat, stel je toch iemand aan?’ Schipper vindt dat het bedrag van een kwart miljoen zich lastig laat rijmen met de context van teruglopende subsidies en het feit dat maar weinig sw-bedrijven zwarte cijfers schrijven. Een woordvoerder van Cedris benadrukt dat de beloning van Schreuders conform de Wnt is, en dat het aan het bestuur van de WVK-groep is om daar iets van te vinden. ‘Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurders om te bepalen of dit te verdedigen is’, aldus de woordvoerder. Cedris monitort elke drie jaar de beloningen van directeurs van de werkbedrijven. Die voldoen inmiddels allemaal aan de Wnt. De bruto jaarsalarissen van directeuren in de sw-sector varieerden in 2017 van 33.000 euro tot 235.600 euro. Het gemiddelde jaarsalaris bedroeg 118.800 euro. 

 Correctie (17-05-2019): In een eerdere versie van dit artikel stond abusievelijk in het intro dat Wim Schreuders een kwart miljoen euro ontving voor een interim-directeurschap van 17 maanden. Het bedrag van 252.793 euro geldt echter voor een periode van twaalf maanden.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de waarheid (nvt ) op
dit doet mij denken aan directeur tomin die heel veel geld verdiende.na klagen politiek ging hij minder verdienen.overigens doet hij zijn werk niet goed kijk maar op de site van tomin [directeur tomin weigerd ziekmelding en stuurt een dreigbrief]
Door Diefstal van de burger (Ga zelf eens geld verdienen ambtenaar.) op
En maar graaien in de belastinggeldkas van de burger, het blijft maar door gaan. Willen die sukkels van ambtenaren ook nog respect.Respect je gaat eerst de frauderende ambtenaren maar eens melden/aangeven.Is je lpicht verdoome. Burgers werken weken per jaar voor dit soort fraudeurs.
Door p op
Tja veel geld maar:
-was die het waard?
-wie heeft er voor gekozen die interim klus dan zo lang te maken...voor dat geld
Door WSWer (nvt) op
Wim heeft een prestatie neergezet onder barre omstandigheden, ik zie niet gauw iemand dit nadoen.
Hij heeft de gemeentes overtuigd om de WSWers hun werk te laten behouden. Daar zijn wij (WSWers) heel erg blij mee.
Bij zijn aantreden was dit bedrag al bekend, hoe komt het dat deze wethouders er nu pas over beginnen?

Wim heeft een hoog level van empathie, inzicht, professionaliteit en IQ betoond toen hij er nog was,en dat is wat wij (WSWers) nu heel erg missen naar mijn persoonlijke mening. :(

Door de vries (ambtenaar) op
Pavlov. Er zijn twee onderwerpen waar je alle politici van rechts tot links gegarandeerd uit een diepe winterslaap kunt wekken: salarissen van bestuurders die uit de publieke kas worden betaald en misstappen van asielzoekers dan wel moslims.
Door Anoniem (Ook zzp-er) op
Dan heeft de heer Schreuders zijn huid goedkoop verkocht. Voor iemand van zijn ervaring. Voor een uurtarief van 100 (ex btw) zit je al snel aan de 250dk in 17 maanden, ja. In de Kempengemeenten snappen ze toch ook wel dat inhuur meestal duurder is dan vast personeel. Ik snap dus ook niet wat de nieuwswaarde hiervan is. Maar dat zal vast aan mij liggen.