of 63998 LinkedIn

SW-bedrijf Twente 'geliquideerd'

Een ‘aanfluiting’, ‘onbehoorlijk bestuur’ en ‘niet uit te leggen’. Dat vindt voorzitter van de ondernemingsraad Gerard Veldhuis van het Twentse SW-bedrijf Top Craft over de ´liquidatie´ van het bedrijf. De gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser kondigden vorige week aan dat het bedrijf ‘in de huidige vorm’ verdwijnt.

Een 'aanfluiting', ‘onbehoorlijk bestuur’ en 'niet uit te leggen'. Dat vindt voorzitter van de ondernemingsraad Gerard Veldhuis van het Twentse SW-bedrijf Top Craft over de 'liquidatie' van het bedrijf. De gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser kondigden vorige week aan dat het bedrijf ‘in de huidige vorm’ verdwijnt.

Werken naar vermogen

Het plan om Top Craft te sluiten is een direct gevolg van de nieuwe Wet werken naar vermogen, meldt de gemeente Dinkelland. Zo wordt de rijkssubsidie van 27.000 euro per SW’er met 5000 euro verlaagd. Tekorten moeten door de gemeenten zelf worden bijgelegd. ‘Het kan zo niet langer kan’, aldus een woordvoerder van Dinkelland. ‘Qua schaal is het een te klein bedrijf, financieel zijn er al langer problemen.’ Op de achtergrond speelt ook mee dat de drie deelnemende gemeenten samenwerkingsverbanden met andere gemeenten aangaan. Maar volgens de woordvoerder ligt daar niet het grootste probleem.

 

Baangarantie

Gisteravond was er in het gemeentehuis van Dinkelland een bijeenkomst om de raadsleden van de drie gemeenten te informeren. Vooraf protesteerden medewerkers van Top Craft, omdat ze vrezen voor hun baan. ´Indrukwekkend´, vond burgemeester Roel Cazemier van Dinkelland de demonstratie. Maar hij herhaalt nog eens wat hij ook vorige week zei: ‘de werknemers met een SW-indicatie hebben een baan- en inkomensgarantie.’ De 40 mensen die er zonder indicatie werken, hebben die garantie niet.

 

Totaal geen idee

De woede van OR-voorzitter Veldhuis richt zich vooral op het feit dat nu al duidelijk is dat de stekker eruit gaat, terwijl er nog geen plan is over hoe het in de toekomst verder moet. ‘Ze hebben totaal geen idee hoe het verder moet, maar zeggen wel alvast dat het zó in ieder geval niet gaat. Ik heb altijd geleerd geen oude schoenen weg te gooien voordat je nieuwe hebt’, aldus Veldhuis.


Zuiver
Volgens Cazemier is de handelswijze van het bestuur juist heel zuiver. ‘Wij willen duidelijkheid scheppen, we zijn heel open en transparant door dat nu al te doen. We weten inderdaad nog niet hoe het verder moet, maar we gaan ook nog niet ontbinden en er staat ook niemand op straat.’ Volgens Cazemier waren de aanwezige SW’ers na de bijeenkomst gisteravond dan ook blij met de zekerheid over baan en inkomen.

 

Commissie Westerlaken

Het bestuur van Top Craft voelt zich gesteund door het onlangs uitgebrachte advies over de SW-sector van de commissie Westerlaken. Daarin word betoogd dat gemeenten een nieuwe koers moeten uitzetten en dat huidige voorzieningen niet automatisch geschikt zijn. ‘Maar in datzelfde rapport staat dat juist gebruik moet worden gemaakt van de bestaande infrastructuur’, aldus Veldhuis. ‘En deze gemeenten willen het bedrijf juist opknippen.’

 

Kosten ontmanteling

De ontmanteling van Top Craft gaat volgens Veldhuis 10 tot 16 miljoen euro kosten. ‘Hoe kun je de burgers dat uitleggen in deze tijd?’ vraagt hij zich af. Volgens Cazemier klopt dat bedrag niet. ‘Meneer Veldhuis gebruikt getallen uit een oud rapport. Daarbij werd bijvoorbeeld herplaatsing niet meegeteld.’ Hoeveel de ontmanteling wel gaat kosten, kan de burgemeester niet zeggen.

 

Transitiefonds

Cazemier wil een beroep doen op het transitiefonds dat minister Donner instelde om de omvorming van de SW-sector te bekostigen. Veldhuis acht de kans klein dat dat geld er daadwerkelijk komt. ‘Het gaat om een liquidatie en daar is het transitiefonds niet voor. Ik heb geen onderbouwing gehoord waarom het bedrijf weg moet. En zonder onderbouwing zullen de mensen die de aanvraag moeten beoordelen daar toch niet in toestemmen?’

 

De drie gemeenteraden van Dinkelland, Losser en Oldenzaal zullen waarschijnlijk in december besluiten of ze zich achter het plan scharen. De SP heeft een debat aangevraagd met staatssecretaris De Krom over onder meer de sluiting van Top Craft.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.