of 59318 LinkedIn

Sw-bedrijf sluist miljoenen terug naar gemeenten

WVK-Groep heeft een spaarrekening van 21 miljoen euro. Een deel daarvan gaat nu terug naar de vier gemeenten die eigendom zijn van het sw-bedrijf.

De Sociale werkvoorziening WVK-Groep gaat de komende jaren ruim 11 miljoen euro teruggeven aan de vier gemeenten die eigenaar zijn van het bedrijf. Dit jaar al ontvangen Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden samen ruim 5 miljoen euro. De rest wordt verspreid over de komende jaren.

Directeur Lambert van Erp van WVK, hoe groot is jullie bankrekening eigenlijk en hoe komen jullie aan al dat geld?
‘In totaal hebben we ruim 21 miljoen euro aan liquide middelen. Dat is langzaam gegroeid. Ieder jaar houden we geld over. We zitten in een economisch gunstige regio en we zien die economische dynamiek ook terug in de sw-sector. Eigenlijk hebben we onze orderportefeuille al sinds jaar en dag aardig gevuld. Ons bedrijf is bovendien ‘mean and lean’: lage overhead en hoge opbrengsten. Dat gecombineerd met een bevolking waar ‘niet lullen maar lassen’ het credo is en dan is het allemaal niet zo’n kunst.’

Niet zo’n kunst? Een gemiddeld sw-bedrijf heeft een verlies van zo’n 1,8 miljoen per jaar. Sommigen zelfs 4,8 miljoen.
‘Wij hebben sinds het systeem in 1989 (toen Sw-bedrijven commercieel werden - red) altijd in de plus gezeten. Dat komt ook doordat de gemeenten ons heel veel werk toeschuiven. We zijn huisleverancier in de groenvoorziening voor de gemeenten. Daardoor hebben we een florerend bedrijf kunnen opzetten. Sinds 2012 zit er landelijk gemiddeld een tekort van 1700 euro per fulltime baan tussen wat we van het rijk krijgen en wat zo’n baan kost. Maar door een goede bedrijfsvoering maken we in onze situatie ook nog een positief resultaat van een miljoentje of wat.’

Nu gaan jullie het geld deels teruggeven aan de gemeenten waarom nu?
‘Sinds 2008 geven we jaarlijks al 2 ton aan de gemeenten. Bovendien gaven we ongeveer een half miljoen per jaar terug in de vorm van tegoedbonnen die gemeenten weer bij ons kunnen inwisselen voor producten als begeleiding of re-integratie. Maar desondanks groeide de rekening toch. Nu de 3 decentralisaties eraan komen en dat voor gemeenten veel onzekerheid en extra kosten met zich meebrengt, is ons gevraagd of we met dat geld geen extra push kunnen geven daaraan. Het geld dat naar gemeenten gaat wordt dus niet alleen aan de Participatiewet uitgegeven, maar ook aan jeugdzorg of de komst van Awbz-taken naar gemeenten.’

Met de komst van de Participatiewet gaat er veel veranderen voor uw bedrijf. De instroom stopt en dus zal er afgebouwd moeten worden. Dat is voor veel sw-bedrijven die nu al in de problemen zitten een lastige klus. Hoe zit dat bij u?
‘Gelukkig zijn veel van onze sw’ers al buiten de deur aan het werk. Ongeveer een derde zit binnen de muren en dat aantal zal afnemen omdat er geen instroom meer is. Maar wij zien dat binnenwerk als een prima instrument voor mensen die op gang geholpen moeten worden. Je kunt het Sw-bedrijf inzetten bij re-integratie, om werknemersvaardigheden op te doen of bijvoorbeeld als leerwerkomgeving. Daar zijn we nu mee bezig, samen ook met het ROC. We prepareren daarom nu de infrastructuur om leegloop te voorkomen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.