of 59082 LinkedIn

Sw-bedrijf en sociale onderneming steeds vaker samen

Er wordt steeds vaker samengewerkt in de sociale werkbedrijven, maar lang niet altijd wordt de kennis en infrastructuur daarbij voldoende benut.

Sociale werkbedrijven werken steeds vaker samen met sociale ondernemingen. Ruim de helft van de sw-bedrijven deelt taken met deze vaak nieuwe, idealistische organisaties, die in hun manier van werken rekening houden met mensen met een beperking.

Expertise

Dat blijkt uit de kwartaalmonitor van Cedris, de koepelorganisatie voor sw-bedrijven, naar de gevolgen van de invoering van de Participatiewet. Cedris is positief over de samenvoeging van sociale werkbedrijven met andere instanties, zoals bijvoorbeeld de sociale diensten. In de nieuwe uitvoeringsorganisaties die zo ontstaan is de kennis en expertise van de sociale werkbedrijven meestal gegarandeerd, stelt de  vereniging.

Kennis verloren
Dat is echter niet altijd het geval. Bij een kwart van de sw-bedrijven wordt de opgebouwde kennis en de infrastructuur niet goed gebruikt. ‘Daar dreigt met publiek geld opgebouwde kennis in bijvoorbeeld het matchen, begeleiden, detacheren van mensen met een beperking verloren te gaan’, aldus Cedris.

Beschut werk
Een ander groot punt van zorg is volgens de vereniging dat veel gemeenten een jaar na invoering van de participatiewet nog steeds geen beschut werk beschikbaar hebben. Ook detachering bij bedrijven waar mensen met een beperking een aangepaste plek kunnen krijgen, blijft in veel gemeenten achterwege. Vóór de invoering van de Participatiewet werden deze instrumenten overal in het land aangeboden door sociale werkbedrijven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Donders (mederwerker) op
Sociale ondernemers als die bestaan nou mooi niet die gaan ook voor winst.en de gemeente mogen de opdraaien voor de schulden deze ondernemerrs krijgen goedkoop personeel. Die worden onder betaald geen CAO loon maar WML.

Relevante Parlementaire Dossiers