of 59345 LinkedIn

Studietoeslag binnenkort overal 300 euro per maand

De individuele toeslag voor studenten met een beperking wordt landelijk op gelijke hoogte gesteld. De Tweede Kamer stemde afgelopen week unaniem voor een motie die voorschrijft dat alle studenten uit de doelgroep recht krijgen op een toeslag van 300 euro per maand.

De individuele toeslag voor studenten met een beperking wordt landelijk op gelijke hoogte gesteld. De Tweede Kamer stemde afgelopen week unaniem voor een motie die voorschrijft dat alle studenten uit de doelgroep recht krijgen op een toeslag van 300 euro per maand.

Enorme ongelijkheden

De individuele studietoeslag, die in 2015 de studieregeling in de Wajong verving, geldt als inkomensaanvulling voor studenten die door hun handicap niet in staat zijn om naast hun studie nog wat bij te verdienen. De hoogte van de individuele studietoeslag en de criteria om ervoor in aanmerking te komen, worden nu nog bepaald in de gemeentelijke verordeningen voor de Participatiewet. Onderzoek door Binnenlands Bestuur wees in 2015 al uit dat dit tot enorme ongelijkheden leidde. Een gehandicapte student uit Amsterdam kon toen bijvoorbeeld rekenen op een slordige 4000 euro per jaar, terwijl diens lotgenoot uit het Zuid-Limburgse Landgraaf het met 360 euro toeslag op jaarbasis moest doen. Nog een inventarisatie door Binnenlands Bestuur wees in juli uit dat daar in de tussentijd weinig tot geen verandering in was gekomen.

 

Uitvoering bij DUO beleggen

Behalve dat de hoogte van de individuele studietoeslag landelijk gelijk wordt gesteld, gaat het kabinet ook onderzoeken bij welke partij de uitvoering van de regeling het best kan worden neergelegd. De voorkeur van de landelijke studentenvakbond daarvoor gaat uit naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In december beval de Inspectie SZW naar aanleiding van een onderzoek al aan om de criteria en de hoogte van de individuele studietoeslag te centraliseren. Ook in dat rapport gaan stemmen op om de uitvoering van de studietoeslag in de toekomst bij DUO te beleggen.

 

Ondergebruik

Uit het rapport van de Inspectie SZW bleek dat er sprake is van een hoge mate van ondergebruik: gemeenten keerden over het jaar 2017 slechts 1,8 van de beschikbare 29 miljoen euro uit. De doelgroep zou voor gemeenten lastig bereikbaar zijn en ook gaven meerdere partijen, waaronder gemeenten, aan dat zij de onderlinge verschillen in de hoogte van de toeslag ongewenst vonden. Naar aanleiding van het rapport liet staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) destijds aan de Tweede Kamer weten dat zij ook naar de criteria voor de individuele studietoeslag wilde kijken. Nu is het nog zo dat alleen gehandicapte studenten die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen in aanmerking komen. ‘Ook voor jongeren die een beperking hebben maar wél het wettelijk minimumloon zouden kunnen verdienen, kan gelden dat zij niet in staat zijn om bij te verdienen naast hun studie’, redeneerde de staatssecretaris.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Red (Administratief) op
Halleluja! Eindelijk verlost van de gemeente. In ons geval echt een drama. Dochter kreeg met pijn en moeite de toeslag, iedere euro die zij gestort kreeg op haar bankrekeningnummer moest ze verantwoorden( doorgaans geld van mij, voor kleding bijvoorbeeld). In haar derde leerjaar ging ze stage lopen, omdat ze een stagevergoeding ontving hebben ze de laatste aanvraag afgewezen. Ze hadden de vergoeding toch ook in mindering kunnen brengen! Eigen regels hanteren ze hier bij ons. En onze gemeente betaald ook maar een kleine bijdrage. Heel erg triest. Is al bekend per wanneer dit ingaat?
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Criticus, neem me niet kwalijk, maar U vergeet de opgetuigde afdeling die met vervoer, leidinggevenden en voorzieningen qua kosten ook ten laste kwam van dit budget. En hoeveel werd er dan nog besteed aan het zgn goede doel?
Door Criticus op
Natuurlijk is het niet de bedoeling dat gemeenten het geld niet uitgeven aan de groep waar het voor bedoeld is.
Afgezien daarvan weer een prima zet van het Rijk. Je hevelt het bedrag van 29 miljoen over aan de gemeenten. Vervolgens bepaal je zelf het bedrag dat ze moeten uitgeven per maand (300,-). Hiervan kunnen gemeenten dus landelijk max. ca. 8100 studenten, oftewel 2000 per studiejaar betalen.
En daarna ga je de criteria verruimen, zodat er meer studenten gebruik van kunnen maken. En natuurlijk zonder het benodigde geld bij te passen, want ja de gemeenten zijn verantwoordelijk...
Tel uit je winst als Rijk!