of 59250 LinkedIn

‘Stop met ontwikkelen eigen controlesysteem’

Gemeenten, zorgaanbieders en zorgregio’s moeten afspraken maken over het gebruik van de landelijke verantwoording en controle. Op die manier moet voorkomen worden dat de lasten te hoog worden, vindt brancheorganisatie Actiz.

Gemeenten, zorgaanbieders en zorgregio’s moeten afspraken maken over het gebruik van de landelijke verantwoording en controle. Op die manier moet voorkomen worden dat de lasten te hoog worden, vindt brancheorganisatie Actiz.

Wisselend van kwaliteit
Veel gemeenten en zorgregio’s zijn op dit moment zelf bezig om systemen te ontwikkelen en protocollen op te stellen om de voor verantwoording en controle voor accountants. Deze protocollen zijn heel wisselend van kwaliteit, vindt Actiz. Dit, samen met het feit dat zorgaanbieders straks geconfronteerd worden met veel verschillende protocollen, leidt ertoe dat de administratieve lasten bij zorgaanbieders omhoog gaan, omdat vaak uitgegaan wordt van één controleverklaring per gemeente.


Oktober
De zorgaanbieders roepen de gemeenten op om hun eigen trajecten te stoppen en afspraken te maken over het gebruik van de landelijke verantwoording en controle. Het project informatievoorziening zorgaanbieders (project iZA) werkt sinds maart aan een landelijke financiële verantwoording voor de Wmo. Hierin werkt ActiZ samen met de VGN, GGZ Nederland, BTN, Federatie Opvang en Jeugdzorg Nederland. De centrale verantwoording en het bijbehorende controleprotocol zijn waarschijnlijk in oktober beschikbaar. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frits van Vugt (adviseur/onderzoeker publieke en sociale domein) op
Vorig jaar constateerde ik al dat de meeste gemeenten alleen bezig waren met de transitie en nog maar weinig met de transformatie. Om nog maar niet te spreken van het stellen van (meetbare) doelen en bijbehorende monitoring voor deze operatie. Pas dit voorjaar is dat op gang gekomen, omdat gemeenteraden is beloofd om inzage te geven in de voortgang. En dat wreekt zich nu in een veelheid van monitoringsystemen, waarvan velen zich slechts richten op proceszaken (bv. hoeveel beschikkingen afgegeven?) en op financien (door achterstand facturering niks interessants te melden). Maar over de effectiviteit van de transformatie is nog weinig nagedacht. Zo hebben maar een paar gemeenten afspraken gemaakt over de verantwoording van het resultaat (de baat voor de client) van de behandeling/activiteit.

VNG/KING hebben het hier lelijk laten afweten. Alleen maar bezig geweest met het tellen van de zorgdiensten. De Sociale monitor sociaal domein bevat alleen info over geleverde diensten (die toch verzameld worden door het CBS) en niks over doelmatigheid en effectiviteit.

Het in het artikel genoemde IZA-project gaat het ook niet worden: alleen financiële informatie.

Kortom, op deze manier blijft het nog een tijdje aanmodderen. Gelukkig zijn er inmiddels voorbeelden die kansrijk zijn. Voorlopig zullen gemeenteraden meerdere (lokale en regionale) monitors naast elkaar moeten blijven gebruiken
Door doeterniettoe (-) op
Nog een tip voor kostenbesparing: probeer om landelijk afspraken te maken over de te verlenen zorg. Door standaardisatie en centrale aansturing kunnen de kosten aanzienlijk omlaag.
Wellicht dat dit bij een ministerie of landelijk bureau kan?
Door Miriam Oosterwijk (gemeentesecretaris) op
"Waarschijnlijk in oktober beschikbaar". Dat is ook rijkelijk laat, he? Het Rijk had er voor moeten zorgen dat dit systeem + protocol VORIG JAAR oktober beschikbaar was. En nu niet raar staan te kijken dat iedereen in de tussentijd zelf het wiel is gaan uitvinden.....

Overigens ben ik het er mee eens dat dit voor de zorgaanbieders natuurlijk een onwerkbare situatie oplevert. Iedere gemeente (als ze geluk hebben: regio) komt met z'n eigen systeempje en dito eisen. De administratieve lasten voor de zorgaanbieders zijn inmiddels verdrievoudigd. Een deel van de winst gaat dus al in rook op.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Ca. een jaar geleden heb ik hiervoor al gewaarschuwd en gepleit voor initiatieven van het Rijk en VNG. Als er nu nog gemeenten zijn, die op dat vlak stand alone bezig zijn het wiel uit te vinden, is dat weinig efficiënt en weggegooid geld.
Door Opmerker op
Los van verdere interesses bij deze organisatie, is de oproep natuurlijk niet zo mal - maar wel voor de hand liggend. Daadwerkelijke samenwerking kan leiden tot versterking, efficiëncy, effectiviteit en kostenbesparing, Laat de vruchten daarvan dan ook weer voor een doed deel terugvloeien naar de zorgvragenden. Een soepel en gesmeerd lopend systeem is toch de wens?