of 61819 LinkedIn

Stevige aanpak Roma redelijk effectief

2 reacties
Door zeer intensieve begeleiding vol ‘dwang en zorg’ is het aantal verzuimdossiers van Roma leerlingen in Nieuwegein in enkele maanden met bijna vijfenveertig procent gedaald. Door de extra inzet vanuit leerplicht gaan veertig leerlingen inmiddels naar school. Wanneer de overige 49 leerlingen ook naar school gaan durft de gemeente niet te voorspellen.
Multiprobleemgezinnen
Al jaren zorgt de Roma gemeenschap in Nieuwegein in een aantal wijken voor veel overlast. In het gemeentelijk plan ‘Wisselgeld’, uit 2008, worden de problemen opgesomd: veel Romagezinnen zijn ‘multiprobleemgezinnen’. Andere bewoners voelen zich geïntimideerd en onveilig en ervaren geluidsoverlast. Roma zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Een groot aantal is veelpleger. Van de Romajongeren onder de 18 jaar heeft 25% een strafblad. Bij de overige Nieuwegeinse bevolking uit die leeftijdscategorie is dat 2%. Boven de 18 jaar heeft 79% van de Roma een strafblad vergeleken met 15% van de overige Nieuwegeinse bevolkingsgroep.

 

Voor wat hoort wat
De gemeente besloot tot een strengere aanpak: Wisselgeld. In de geest van de Roma-cultuur wordt er gewerkt vanuit een voorwaardelijke aanpak: Voor wat hoort wat'. Er is een extra controleur bij de dienst Werk & Inkomen aangesteld en een extra leerplichtambtenaar. Als een gezin niet meewerkt met de leerplichtambtenaar en de leerling naar school stuurt, wordt het bijvoorbeeld gekort op een uitkering.

 

Binnen komen
Het is volgens de gemeente lastig om bij Roma-gezinnen binnen te komen. ‘Sommige gezinnen hebben zelf een hulpvraag wat in principe een goede manier is om binnen te komen, ' zegt een woordvoerder. 'Zodra een gezin bemerkt dat de geboden hulp voor hen werkt is dit 'wisselgeld' voor de intermediair; deze kan doorpakken naar andere problematiek.'

Intermediair
Volgens de gemeente is een andere manier is een intermediair met het gezin in contact laten komen door een crisis binnen het gezin; een dreigende uitzetting of een stopgezette uitkering, een dreigende uithuisplaatsing van een kind. Op dat moment kan met de woningcorporatie, Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, leerplicht of Sociale Zaken, een trajectplan opgesteld worden.

 

Voorwaardelijk
Als de gemeente bij een probleemgezin binnen is, wordt er hulp geboden onder voorwaarden, via een contract. ‘Het gezin krijgt een aangeboden kans mits het de begeleiding/regie accepteert van de intermediair. Het zich niet houden aan de voorwaarden binnen een contract heeft dan direct gevolgen voor het gezin. Men kan zo spreken van drang of dwang en voorwaardelijke hulp- en dienstverlening.’

 

Veel tijd
De gemeente Nieuwegein rapporteert elk half jaar de voortgang van de aanpak Wisselgeld. Uit de eerste rapportage ontstaat een gemengd beeld: de aanpak heeft effect maar het kost tijd en veel moeite. Zo is een flinke vermindering van het aantal niet-schoolgaande kinderen gerealiseerd: van de 89 openstaande dossiers staan er nog 49 open. De gemeente meldt dat hiervan 13 in behandeling zijn, dat wil zeggen dat de instrumenten huisbezoek, verbalisering en bemiddeling worden ingezet binnen de gezinnen. Daarnaast wordt veel tijd geïnvesteerd in de samenwerking met scholen en ketenpartners.

Intensieve dossiers
De 36 overige dossiers zijn nog niet in behandeling genomen.  Die worden volgens de gemeente ‘stapsgewijs opgepakt’. ‘Omdat het zeer intensieve dossiers betreft, is het in dit stadium nog moeilijk aan te geven welke tijdsinvestering elk dossier vraagt en binnen welke termijn alle dossiers zijn opgepakt. Daarnaast komen er naast de ‘oude’ dossiers ook steeds nieuwe meldingen binnen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jelger op
@Nelly volledig met je eens , je kunt niet met geld criminelen belonen alleen flinke straffen zal doeltreffende zijn. Maar helaas mensen die echt hulp nodig hebben worden niet gezien of gehoord.
Door nelly op
Blijkbaar is het nog steeds degene met de grootste mond worden geholpen. Gedwongen of niet gedwqongen Voor criminelen heb je een gevangenis. Als leerplichtige kinderen niet naar school gaan ouders bestraffen. Maar in dit geval worden de mensen zelfs beloond. Onverteerbaar voor mensen die hulp vragen en niet krijgen. Nelly