of 64120 LinkedIn

Steun voor huisvesten vluchtelingen neemt toe

Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor huisvesten van vluchtelingen in hun gemeente. Dat blijkt uit een onderzoek van Necker van Naem onder ruim 7000 Nederlandse burgers en 1200 raadsleden.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor huisvesten van vluchtelingen in hun gemeente. Dat blijkt uit een onderzoek van Necker van Naem onder ruim 7000 Nederlandse burgers en 1200 raadsleden.

Meer mensen positief
Het aantal mensen dat positief staat tegenover het huisvesten van vluchtelingen in hun gemeente is het afgelopen half jaar toegenomen. Uit het landelijk onderzoek huisvesting vluchtelingen, dat op 13 april 2016 is verschenen, blijkt dat in oktober 2015 70 procent van de Nederlanders aangaf positief tegenover vluchtelingen in hun gemeente te staan. In februari 2016 was dat percentage gestegen tot 73 procent. Het aantal tegenstanders neemt overigens iets toe wanneer het vraagstuk daadwerkelijk op de gemeentelijke agenda staat.

Incidenten niet van invloed
Incidenten zoals de rellen in Geldermalsen en de aanrandingen in Keulen hebben niet veel invloed gehad op de mening van de burgers. Ruim tweederde geeft aan door de politieke ontwikkelingen en gebeurtenissen niet van mening te zijn veranderd. Bijna een derde zegt enigszins tot erg van mening te zijn veranderd door deze gebeurtenissen.

Aanpassen belangrijk
Als belangrijkste voorwaarde voor het huisvesten van vluchtelingen noemen de respondenten dat ze van de nieuwe inwoners verwachten dat ze zich ‘aanpassen aan onze manier van leven’. Onder tegenstanders noemt meer dan de helft dit als voorwaarde. Voorstanders vinden ook psychologische begeleiding van belang. Onder tegenstanders komt deze voorwaarde voor huisvesting nauwelijks voor. Wanneer aan de belangrijkste voorwaarden voor huisvesting wordt voldaan, blijkt twintig procent van de mensen die aanvankelijk zeiden negatief te staan tegenover de huisvesting van asielzoekers in hun gemeente, toch van mening te veranderen en ‘ja’ te zeggen tegen hun komst.

Spreiden van huisvesting
Onder raadsleden is er nog meer support voor het huisvesten van vluchtelingen: 83 procent zegt voor te zijn. Wat betreft de voorwaarden die zij stellen, verschillen zij niet van de gemiddelde burger. ‘Veiligheid moet gegarandeerd worden’ en ‘aanpassen aan onze manier van leven’ vinden zij de voornaamste voorwaarden. 60 procent van de raadsleden vindt één van deze voorwaarden het belangrijkst. Ook wat betreft de locatie voor het huisvesten van vluchtelingen stemmen de raadsleden en de burgers overeen. Driekwart geeft de voorkeur aan het spreiden van huisvesting in plaats van een centrale opvang in de gemeente.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Boonstra op
Dit is ook mijn ervaring. Op social media doet een schreeuwende minderheid haar best om dit feit onder te laten sneeuwen. Maar er zijn zelfs dorpsbelangen die zelf huizen kopen om ze aan statushouders te kunnen verhuren. (Wiuwert bv)

@ T Faber

U heeft het over AZC's, maar daar ging het onderzoek niet over.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
Sorry, maar ik geloof er helemaal niets van dat deze politiek-correct gemanipuleerde cijfers kloppen! De reacties op social media spreken een heel andere taal! Ik begrijp heel goed het dilemma voor het openbaar bestuur, maar het minste wat je kunt doen is eerlijk zijn.
Door t. faber op
Zucht. Men leert het ook nooit in bestuursland, ondanks de inmiddels lange rij aan wijze lessen. Het is algemeen bekend dat de opvang van vluchtelingen in Nederland (maar ook daarbuiten) een gevoelig onderwerp is, dat een zorgvuldige maar bovenal transparante aanpak vereist. Wat echter alom gebeurt is dat de betreffende gemeentebesturen zich veelal onder druk laten zetten door het COA en de weg van de minste weerstand kiezen door de eigen bevolking buiten de voorbereidingsfase van de aanwijzing van een huisvestingslocatie te houden en deze vervolgens letterlijk te overvallen met een reeds gemaakte locatiekeuze. Het betreffende gemeentebestuur heeft het in die gevallen niet aangedurfd om met haar bevolking tijdig de dialoog aan te gaan en is daarmee z’n eigen verantwoordelijkheid uit de weg gegaan. Als de bevolking die het aangaat in de onderzoeks- of voorbereidingsfasen de mogelijkheid tot een volwaardige inspraak wordt onthouden, dan is het voorstelbaar dat deze laatste zich – m.i. terecht – geschoffeerd voelt. Dit is vragen om heibel.
In mijn woongemeente Zuidhorn is thans sprake van eenzelfde gang van zaken. Een COA dat de meest geschikte plekken voor de huisvesting van vluchtelingen heeft bepaald. Een gemeentebestuur dat zich hieraan conformeert en direct omwonenden plompverloren zonder voorafgaand overleg heeft overvallen met de aanwijzing van de betreffende locaties. De mededeling van de zijde van het gemeentebestuur dat voorafgaand aan de locatiekeuzes een intern onderzoek naar alternatieve locaties heeft plaatsgehad, bij welk proces de bevolking echter op generlei wijze - bijv. door middel van inspraak - is betrokken. De weigering van het gemeentebestuur om dit alsnog te doen.
Naar mij bekend is opereert het bestuur van buurgemeente Grootegast ook op een dergelijke onhandige wijze. En ook daar is veel commotie. Het zal mij niet verbazen, dat dit bij vele andere gemeenten eveneens het geval is.

Het is gewoon genant om te moeten toezien hoe een bestuurder als de burgemeester van Geldermalsen door het stof moest kruipen om boete te doen voor de enorme blunder die door het bestuur van die gemeente is begaan. Je zou toch beter verwachten van onze bestuurders.
Openheid, het niet-hanteren van dubbele agenda’s (zie COA), transparantie en zero-tolerance t.o.v. wangedrag van vluchtelingen in dit land leiden tot meer vertrouwen en vervolgens tot meer begrip en draagkracht bij de bevolking.
Wie wind zaait zal storm oogsten!
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
De Nederlanders hebben er dus in meerderheid nog altijd niets van begrepen. Verder geen commentaar!

Relevante Parlementaire Dossiers