of 59250 LinkedIn

Steeds meer arbeidsgehandicapten bij gewone werkgevers

Van de 100.000 Wsw’ers werken er nu 37.000 bij gewone werkgevers. Tien jaar geleden waren dat er 19.000

Het aantal mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening dat buiten een Sw-bedrijf in het bedrijfsleven werkt is de laatste tien jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de branchevereniging van Sw-bedrijven Cedris.

Detachering
Van de 100.000 Wsw’ers werken er nu 37.000 bij gewone werkgevers. Tien jaar geleden waren dat er 19.000. Het afgelopen jaar is het aantal gestegen met 2.500. Mensen die vanuit de Sw-sector bij een gewone werkgever werken, doen dat vaak met een detacheringscontract. Het formele werkgeverschap en de administratieve rompslomp ligt dan bij het sociale werkbedrijf, terwijl mensen aan de slag zijn bij een gewone werkgever. Detacheringen zijn volgens Cedris een belangrijke manier om mensen met een arbeidshandicap te laten werken bij gewone bedrijven.

Strubbelingen 

Cedris-voorzitter Job Cohen: ‘Werkgevers willen wel, als je het ze gemakkelijk maakt. Dat zie je terug in deze cijfers. Dat biedt hoop bij alle strubbelingen rondom de invoering van de Participatiewet. Bezuinigingen, bureaucratie en langdurige structuurdiscussies. Het leidt helaas af van het hoofddoel: optimale dienstverlening aan werkgevers bij het maken van matches.’


Tekort gaat groeien
De financiële positie van Sw-bedrijven is, ondanks een teruglopende rijksbijdrage, de afgelopen jaren verbeterd. Toch blijft er nog een tekort van 81 miljoen euro. Cohen voorspelt dat dat tekort de komende jaren weer gaat groeien. ‘Er komen donkere wolken aan: de grootste bezuinigingen van de Participatiewet liggen nog in het verschiet. Sociale werkbedrijven kunnen die bezuinigingen niet opvangen. Die pijn zullen gemeenten, en dus wij allemaal, helaas voelen.’Hij adviseer gemeenten om te zorgen voor voldoende instroom in de Participatiewet. Voor werkgevers is continuïteit en stabiliteit belangrijk om mensen aan te kunnen nemen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door sara op
We kunnen toch die 100.000 wsw ' ers op de bank laten zitten?
Door Nanno Ymus (schrijfster jeugdroman"Bevriend met Bram of met een autist") op
P.s. Op dit moment wordt er door het UWV jongeren goedgekeurd voor volledig regulier arbeid die al meerdere jaren zwaar in coma liggen! Ook voor andere arbeidsgehandicapte mindervaliden die 100% afgekeurd zouden moeten zijn moeten naar de rechtbank om zo Wajong alsnog te krijgen. Heel wat van deze jongeren krijgen niet de mogelijkheid om dagbesteding te volgen en worden gedwongen naar de participatiewet gestuurd waarvoor ze absoluut niet geschikt zijn en waar ongelukken van komen!
Door Nanno Ymus (schrijfster jeugdroman"Bevriend met Bram of met een autist") op
Het klinkt zo mooi, maar wat gebeurd er werkelijk op de werkvloer? Veel arbeidsgehandicapte die niet mindervaliden zijn(geestelijk/lichamelijk/verstandelijk beperkt) kunnen inderdaad bij een gewone werkgever terecht. Dit wordt anders voor die andere groep arbeidsgehandicapte. Velen daarvan zitten thuis en zouden dolgraag willen werken maar hebben niet de broodnodige begeleiding en/of aanpassingen. Tot nog toe is de regel dat het minimale percentage gehandicapten gewoon aan de laars gelapt wordt en dat het nog niet rendabel is om ze aan te nemen. Zie gemeentes die nog niet een half procent gehandicapten in dienst heeft. En de andere regel dat als iemand ziek wordt men door moet blijven betalen voor , als ik het goed heb drie jaar, én zo'n persoon in dienst moet blijven om aangepast werk te krijgen of door begeleid moet worden naar ander werk wat niet voorradig is. Beschermde werkplekken....wel voor een middelgrote gemeente is dat hoogstens 2 a 3 personen waarvoor een gesubsidieerde plaats voor een jaar wordt afgegeven, terwijl er 150 tot 200 plekken structureel nodig zijn. Het is gewoon een grote bezuiniging waar de gehandicapte werknemer de rekening van betaalt. Zelf waarde/ participatie/ meedoen met de samenleving/ werken voor je geld zit er voor deze groep niet meer bij. Komt er nog bovenop dat de Wajong is uitgekleed en dat men 100% moet zijn afgekeurd voordat men daarvoor in aanmerking komt. Gemeentes moeten voor dat deel waarvoor ze ongeschikt zijn aanpassingen en begeleiding leveren en dat zie ik nog niet gebeuren en verder worden deze mensen gedwongen in de bijstand te gaan. Vanuit de werknemers kant moet er nog heel veel gebeuren willen deze mensen volwaardig meedraaien en daaruit een betaalde Job op de werkvloer kunnen leveren waarvan ze letterlijk kunnen leven!
Door anand (adviseur) op
Gemeenten moeten zorgen voor voldoende instroom in de Participatiewet.
Als dit geen slip of the pen is dan is er sprake van een verwisseling van doel en middel.
Hoe minder mesne instromen hoe beter het voor de mensen en de samenleving is.
Als de mensen moeten instromen omdat anders de schoorsteen van de sociale werkbedrijven niet rookt dan zijn we met zijn allen verkeerd bezig.