of 59295 LinkedIn

Stadskanaal na pilot verder met voorzieningenwijzer

Een succesvolle pilot met meer dan honderd minimagezinnen uit het dorp Musselkanaal is voor de Groningse gemeente Stadskanaal aanleiding om nog eens 400 huishoudens rond de armoedegrens een financiële check aan te bieden.

Een succesvolle pilot met meer dan honderd minimagezinnen uit het dorp Musselkanaal is voor de Groningse gemeente Stadskanaal aanleiding om nog eens 400 huishoudens rond de armoedegrens een financiële check aan te bieden.

Check op afspraak

Voor de pilot in Musselkanaal werden flyers uitgedeeld bij meer dan vierhonderd adressen. Op die flyers waarin een check met betrekking tot de toeslagen, zorgverzekering, inkomstenbelastingteruggave, gemeentelijke minimaregelingen, en energierekening werd aangeboden, volgden 112 afspraken met consultants om gezamenlijk naar de financiën te kijken.

 

Minimaregelingen door 38 procent onderbenut

Daaruit bleek dat acht procent geen gebruik maakte van toeslagen waar men recht op had. In maar liefst 65 procent van de gevallen was het raadzaam om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Vijf procent van de huishoudens kon bij het doen van belastingaangifte geld terugkrijgen van de belastingdienst. Gemeentelijke minimaregelingen bleken in 38 procent van de gevallen onvoldoende benut en 42 procent kon een gunstigere deal bedingen voor de elektriciteitsrekening. Deelnemers aan de pilot konden ook om hulp vragen om aanvragen of aangiften in te dienen of over te stappen naar een andere zorgverzekeraar of stroomleverancier.  

 

Deelnemers laten gemiddeld 493 euro per jaar liggen

Gemiddeld lieten de deelnemers aan de pilot in totaal 493 euro per jaar liggen, waarbij gemeentelijke minimavoorzieningen (153 euro) de grootste post vormen. De Voorzieningenwijzer, die de check in opdracht van de gemeente Stadskanaal en een woningbouwcorporatie uitvoerde, becijferde ook wat het gemiddelde per subgroep was. Daarbij bleek dat de groep die geen (optimaal) gebruik maakte van gemeentelijke minimavoorzieningen gemiddeld veel geld misloopt; 388 per huishouden per jaar. Huishoudens uit groep die geen of nauwelijks gebruik maakt van toeslagen lopen het meeste geld mis met gemiddeld 1.370 euro per jaar.

 

Ambtenaren getraind

In opdracht van de gemeenteraad, die geld beschikbaar stelde om nog eens 400 huishoudens een financiële check aan te bieden, gaat de gemeente Stadskanaal binnenkort verder met het initiatief. Stadskanaal hoopt met de Voorzieningenwijzer bij te dragen aan schuldenpreventie en vroegsignalering van armoedeval of schulden. Martijn Boer die namens het bedrijf Zorgweb het woord voert omtrent de Voorzieningenwijzer, laat weten dat er de afgelopen tweeënhalf jaar door heel Nederland, en vooral in Drenthe, zo’n twaalf pilots uitgevoerd. ‘Dat gebeurt in samenwerking met gemeenten en woningcorporaties. Gemeenten willen graag de druk op de schuldhulpverlening verlagen en corporaties hebben er belang bij dat hun huurders op tijd hun huur overmaken. In Assen worden momenteel ambtenaren getraind om zelf de check met de Voorzieningenwijzer uit te gaan voeren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.