De zeven kantonrechters die spreekuur hielden, traden vooral op in kleine conflicten zoals burenruzies of onenigheid over een verbouwing. De rechters gingen vaak ter plekke kijken en hoorden dan beide partijen. Daarna stuurde hij aan op een compromis of volgde een besluit.

 

Lage kosten

De betrokkenen waardeerden vooral de snelle behandeling, lage kosten en de menselijke benadering door de rechter. Sommigen vonden wel dat ze onder druk werden gezet om tot een schikking te komen. Toch was 71 procent van de deelnemers na enige tijd nog steeds tevreden met het resultaat. De Raad voor de Rechtspraak wil graag verder experimenteren met dit soort laagdrempelige procedures. (ANP)