of 59082 LinkedIn

Sportaccommodaties in krimpgebieden onder druk

Sportverenigingen en hun accomodaties staan onder druk. Met name door vergrijzing in krimpgebieden zullen ze samenwerking moeten zoeken. Dit gebeurt nog weinig.

In 2025 hebben verenigingen in Limburg gemiddeld 15 procent minder leden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Huis voor de Sport (HvdS) Limburg onder 377 sport- en muziekverenigingen. De vergrijzing in de provincie slaat hard toe, met name in Zuid-Limburg. Door bevolkingskrimp en ontgroening zullen daar in 2025 46 procent minder jongeren wonen. Het aantal leden van verenigingen in Zuid-Limburg daalt naar verwachting met 18 procent.

Sportaccomodaties onder druk
Ook in andere krimpgebieden staan sportverenigingen en –accommodaties onder druk door bevolkingskrimp en vergrijzing. De regio Oost-Groningen en in iets beperktere mate Noord-Groningen bijvoorbeeld, kenmerkt zich volgens het HvdS Groningen door een cumulatie van ‘ongunstige factoren’. De inwoners hebben er gemiddeld een laag opleidingsniveau en inkomen en een toenemend aantal mensen kampt met chronische ziekteaandoeningen die zich op steeds jongere leeftijd openbaren.

Minder sport in krimpgebieden
Uit een analyse van het Mulier Instituut blijkt dat ongeveer 65 procent van de Nederlanders sport of beweegt, maar krimpgebieden scoren over het algemeen fors onder het landelijk gemiddelde. Het Groningse HvdS waarschuwt voor een vicieuze cirkel. ‘Als deze ontwikkelingen zich doorzetten zal dit leiden tot nog meer afname van leden, kader en vrijwilligers bij verenigingen. Dit kan weer leiden tot een afname van het sportaanbod door het opheffen van sportverenigingen en -accommodaties.’

Gemeenten hebben geen langetermijnvisie
Volgens het HvdS is vanuit de krimpgemeenten nog weinig aandacht voor sport in relatie tot vergrijzing en ontgroening. Remco Hoekman, senior onderzoeker bij het Mulier Instituut stelt dat het gemeenten (in krimpgebieden) over het algemeen ontbreekt aan een langetermijnvisie voor hun sportaanbod.

Samenwerking komt niet van de grond
Bestuurders, ambtenaren en deskundigen verwachten dat betere regionale samenwerking kan leiden tot het behoud van sportaccommodaties. Maar in de praktijk komt dat nog niet echt van de grond, vinden diezelfde wethouders en ambtenaren in Groningse krimpgebieden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het motto wordt/zal moeten zijn: gebieden krimpen, de sport krimpt mee! Dat betekent voor verenigingen dat ze meer en beter moeten samenwerken, liquideren of fuseren. Voor de grotere sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, wielerbanen, atletiekbanen e.d.) kan/moet dezelfde lijn worden gevolgd, als gemeentebesturen tenminste verstandig zijn.