of 64120 LinkedIn

Sport moet publieke voorziening worden

Sport en beweging kunnen bijdragen aan volksgezondheid en welzijn, de fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen, en het bestrijden van eenzaamheid. Die maatschappelijke waarde wordt volgens de Nederlandse Sportraad echter nog onvoldoende verzilverd.

Wil Nederland 'wereldkampioen bewegen' worden, dan moet het rijk de regie nemen over een wettelijk stelsel waarin sport een publieke voorziening wordt. Zo wordt sport en beweging voor iedereen mogelijk gemaakt.

Bewegingsarmoede
Zo luidt het advies dat de Nederlandse Sportraad vandaag aan het kabinet aanbiedt. Dat is nodig om de 'pandemie van bewegingsarmoede' te lijf te gaan. Sport en beweging kunnen bijdragen aan volksgezondheid en welzijn, de fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen, en het bestrijden van eenzaamheid. Onlangs bevestigde ook onderzoek van de Atlas voor Gemeenten dat deelname aan sportieve activiteiten helpt om zorgkosten te verlagen. Die maatschappelijke waarde wordt volgens de Nederlandse Sportraad echter nog onvoldoende verzilverd.

Verschil
Voorzitter van de Nederlandse Sportraad Michael van Praag: 'Ongeveer de helft van de bevolking sport wekelijks, de andere helft niet of nauwelijks. Juist de mensen die voor hun gezondheid en sociale contacten het meest van sport én bewegen kunnen profiteren nemen niet deel. Als de overheid er nu niet voor kiest om te investeren in sport, wordt het verschil tussen die groepen alleen maar groter.'

Inkomensmaatregelen
Uit onderzoek blijkt dat juist Nederlanders met gezondheidsproblemen (of een verhoogde kans daarop) te weinig bewegen. Dan gaat het om ouderen, mensen met een beperking en mensen met een laag inkomen. Daarom adviseert de raad te investeren in voldoende sportvoorzieningen, maar ook in inkomensmaatregelen die bewegingsarmoede tegengaan. Die financiële steun kan komen uit gemeentelijk armoedebeleid, uit toeslagen via de belastingen, of uit bijdragen van zorgverzekeraars die gaan investeren in preventie.

Rijk moet regie nemen
Op dit moment zijn de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende overheden op het gebied van sport nog niet vastgelegd in een wettelijk kader. Volgens de Nederlandse Sportraad is dat wel nodig. Het rijk moet daarin de regie nemen. Dat betekent niet dat alle organisatie en financiering landelijk gecentraliseerd wordt, maar wel dat het rijk stelselverantwoordelijk is. Op dit moment geven gemeenten van alle bestuurslagen verreweg het meeste geld uit aan sport.

Wereldkampioen
Als sport op die manier een publieke voorziening wordt, vastgelegd in een stelsel met een wettelijke basis, kan sport daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een vitale en veerkrachtige samenleving, aldus de Nederlandse Sportraad. Voorzitter Michael van Praag: 'We zijn Europees Kampioen zitten, maar we moeten Wereldkampioen bewegen worden'.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.