of 59250 LinkedIn

Spelregels voor WMO opgesteld

2015 was het jaar van – onder meer – de nieuwe Wmo en de nieuwe rol van gemeenten daarin. Dat maatwerk geleverd moet en gemeenten daarom veel beleidsvrijheid hebben, is bekend. Maar dat betekent niet dat ‘alles mag’. Over de juridische kaders waar gemeenten zich aan moeten houden, heeft ouderenbond Anbo samen met advocaat Matthijs Vermaat – gespecialiseerd in de Wmo - spelregels opgesteld.

2015 was het jaar van – onder meer – de nieuwe Wmo en de nieuwe rol van gemeenten daarin. Dat maatwerk geleverd moet en gemeenten daarom veel beleidsvrijheid hebben, is bekend. Maar dat betekent niet dat ‘alles mag’. Over de juridische kaders waar gemeenten zich aan moeten houden, heeft ouderenbond Anbo samen met advocaat Matthijs Vermaat – gespecialiseerd in de Wmo - spelregels opgesteld.

De Spelregels Wmo 2015 inzake ‘het onderzoek’ moeten een einde maken aan de ondoorzichtige wijze waarop veel gemeenten het onderzoek naar iemands persoonlijke situatie uitvoeren. Door onduidelijkheid doen burgers soms geen beroep op een maatwerkvoorziening terwijl ze dat wel mogen doen, vindt de Anbo. ‘Veel gemeenten dachten dat ze alles zelf konden invullen. Maar we leven in een rechtsstaat: gemeenten zijn gebonden aan regels zoals de Algemene Wet Bestuursrecht en het binnenkort in werking tredende VN Verdrag over de rechten van mensen met een handicap’.

Anbo komt in totaal tot 30 spelregels, normen waaraan gemeenten zich moeten houden. Die gaan over het contact met een inwoner die zich meldt voor ondersteuning, over de manier waarop onderzoek gedaan moet worden en dat onderzoek in een verslag moet worden gegoten. Ook gaan ze over hoe met maatwerkvoorziening en spoedeisende gevallen omgegaan moet worden.

Volgens Anbo wordt met de spelregels duidelijk wat de rechten en plichten van overheid en burgers zijn. Vanaf de melding van de hulpaanvraag tot aan het verslag van het onderzoek en het daaropvolgende besluit.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W.F.Willems (pensioen) op
Je kunt natuurlijk wel regels opstellen, maar de vraag is nemen de gemeenten deze regels ook over.
Door Tim Rotmans op
Ik meld me liever niet meer bij de gemeente je krijgt er heel veel problemen door.
Je privacy heeft er geen zekerheid en je krijgt allerlei vreemden en andere instanties aan je deur je die gewoon van haver tot gort kennen.
Spelregels ? Die hebben geen nut meer als er eenmaal beleidsvrijheid is
Door Arend Fiechter op
De link zit al in het artikel (onderstreept deel tweede tekstblok). Goed initiatief van ANBO
Door Jozef Kok (Clientondersteuner VBOB) op
Kunt u mij (als Clientondersteuner ) deze spelregels, dan wel een link, toesturen ?