of 59179 LinkedIn

Specifieke deskundigheid nodig bij afwijzen jeugdhulp

Gemeenten moeten zich bij het toekennen of afwijzen van jeugdhulp goed laten informeren over de problemen en stoornissen van de jeugdige. Ze moeten daarvoor soms advies inwinnen bij specifieke (jeugdhulp)deskundigen. Dat concludeert de Centrale Raad van Beroep in haar eerste uitspraak over jeugdhulp op basis van de nieuwe Jeugdwet.

Gemeenten moeten zich bij het toekennen of afwijzen van jeugdhulp goed laten informeren over de problemen en stoornissen van de jeugdige. Ze moeten daarvoor soms advies inwinnen bij specifieke (jeugdhulp)deskundigen. Dat concludeert de Centrale Raad van Beroep in haar eerste uitspraak over jeugdhulp op basis van de nieuwe Jeugdwet.

CJG
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Over de afhandeling van jeugdhulpaanvragen door gemeenten is veel onvrede. De uitspraak die de Raad nu gedaan heeft, bepaalt aan welke zorgvuldigheidseisen gemeenten moeten voldoen. De Raad zegt dat een gemeente eerst moet vaststellen wat de hulpvraag van de jeugdige of de ouders is. Hierna moeten de opgroei- en opvoedingsproblemen of psychische problematiek in kaart worden gebracht. Vervolgens moet worden vastgesteld welke problemen en stoornissen er zijn. Daarna bepaalt de gemeente welke hulp nodig is. Ten slotte gaat de gemeente na of die hulp bijvoorbeeld door de ouders kan worden geboden. Indien nodig moet de gemeente zich bij de besluitvorming laten adviseren door een specifieke (jeugdhulp)deskundige.


Expertise
De uitspraak is gedaan na een zaak waarbij de gemeente jeugdhulp voor een meisje afwees na een advies van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het meisje kreeg onder de oude wetgeving zorg en begeleiding. Nadat je gemeente verantwoordelijk was geworden hiervoor werd de hulp afgewezen omdat de moeder in staat zou zijn de hulp te bieden. Dit op advies van het CJG. De raad concludeert nu dat het CJG niet duidelijk heeft gemaakt welke problemen en stoornissen de jeugdige heeft en welke hulp daarvoor nodig is. Verder berustte het advies niet op de vereiste expertise. De Centrale Raad concludeert daarom dat het advies van het CJG ondeugdelijk is en dat de gemeente daar niet op mocht afgaan. De gemeente moet het jeugdhulpverzoek nu opnieuw beoordelen en een nieuwe beslissing nemen die voldoet aan de zorgvuldigheidseisen genoemd in de uitspraak.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Maik op
Iedere jongere in Nederland heeft een stoornis ECHT WAAR. ja toch het wordt niet eens getest of vastgesteld ze vermoeden het het is gewoon waar ja toch die teams of beter gezegd de deskundigen die zien dat meteen al na een blik op iemand geworpen te hebben.
.
Door Dries V. op
Het voltallige kabinet tuint er toch ook altijd in wat de hulpverlenening ook zegt ze blijven maar geld doneren ze hebben geen enkele clou van wat er speelt en de slappe talloze wegkijkers leven alleen voor zichzelf: als ik het maar goed heb.
Door Andries op
Kinderen ook zonder geestelijke stoornis zullen voor altijd in aanraking en begeleiding komen bij de ggz deze kinderen die geen hulp of steun krijgen van hun familie zijn lekker kneed en vorm baar voor de jeugd instellingen je kunt er mee doen wat je wilt er is toch niemand die iets voor ze doet en er zal altijd met de vinger na ze worden gewezen de familie gaat gewoon gelukkig door met hun leven en de hulpverlening wordt steeds behendiger in het schrijven van leugens over het gedrag van het kind. Hij verzette zich toen wij hem wilden aanraken,medicatie wilden toedienen ( die heeft hij echt nodig hoor bijwerkingen lijken echt op een aandoening he ) en toen een verpleegkundige hem wilde verkrachten en moest douchen toen luisterde hij niet en hij is erg onhandelbaar en wil geen contact meer met ons.Hij liegt ook heel erg hij verzint van alles en lijdt aan wanen. Hij is autisch, geestelijk beperkt geworden in de loop van de jaren, en agressief naar ons.Momenteel zit hij in de isoleercel. Dat komt niet door ons hoor dat ligt aan het kind en zijn achtergrond.Wij zijn zo aardig goed en lief voor hem.
Wij zijn voogd over hem,hij is hier super veilig en het verdient goed.Wordt toch wakker overheid.
Door Hunther op
Pierre: de jeugdzorg is ggz.
Door Pierre op
Joris, Wat heeft het artikel met de GGz te maken. Het is toch goed dat een burger goed beschermd wordt tegen een willekeurige lokale overheid en er toetsing op kwaliteit plaatsvind.
Door Jan op
Daar hadden en hebben we Jeugdzorg voor. Schakel die gewoon standaard in als gemeente. Nog beter: haal de jeugdzorg weer weg bij de gemeenten en laat Jeugdzorg het weer doen.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Empathie en betrokkenheid zijn essentieel in de zorg. Helaas is die essentie door de bureaucratie en de marktwerking verdwenen. Bij veel hulpverleners kun je nu de vraag stellen wat hun nut of toegevoegde waarde nog is.
Door Joris op
De naieve gemeenten die daar geen verstand van hebben en zich te veel laten indoctrineren door deze ggz misbruikers die geld zien en diagnoeses verzinnen kunnen dat beter niet doen.